Urmas Kruuse: valitsuse otsus müüa riigile kuuluv põllumaa enampakkumisel maha ei ole praeguses olukorras sünnis

Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

2018 . aasta riigi eelarvesse on planeeritud tulu varude ja põhivara müügist 10,5 miljonit. Tulu on planeeritud saada riigile mittevajalike kinnisasjade müügist ning kasutusvaldusse antud maatükkide müügist.

„Põllumajandusettevõtted on pidanud võitlema raskete kliimatingimustega juba kaks aastat ( 2017. aastal sügisel liigniiskusega ning 2018. aasta kevadel ja suvel põuaga). Põhimõtteliselt toetan lähenemist, et riik endale mitteolulist maad ei hoia vaid realiseerib, aga keerulised kliimatingimused on pannud põllumajandusettevõtted finantsiliselt raskesse seisu. Hetkel ei suuda põllumajandusettevõtted olla põllumaade avalikel pakkumistel  võrdsed teistega. Sellepärast on põllumeestele väga oluline, et valitsus nendega raskel ajal arvestab ning põllumaad enampakkumistel maha ei müü,“ kommenteeris Kruuse tekkinud olukorda.

„Loodan, et valitsus mõistab põllumeeste rasket olukorda ning lepib kokku, et riigile kuuluvat põllumaad hetkel enampakkumistele ei viida. Tegemist oleks eelarve mõistes väikese kuluga, aga põllumeeste jaoks suure märgilise suhtumisega,“ lisas Kruuse.

Lisainfo:
Urmas Kruuse
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige
[email protected]  
56279860

 

Link uudisele: Urmas Kruuse: valitsuse otsus müüa riigile kuuluv põllumaa enampakkumisel maha ei ole praeguses olukorras sünnis

Urmas Kruuse: riik peab algatama seadusemuudatused põllumajanduses erakorralise olukorra väljakuulutamiseks

Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees ja endine maaeluminister Urmas Kruuse sõnul oleks seadusemuudatusete eesmärk võimaldada edaspidi erakordsetel põua-aastatel põllumajandussektoris kuulutada välja erakorraline olukord.

„Põllumees on jäetud üksinda kuuma sauna surema. Kui valitsus põhjendab praegust tegevusetust põuakahjudega tegelemisel seadusandluse puudulikkusega, tuleb esimesel võimalusel algatada asjakohased seadusemuudatused,“ ütles Urmas Kruuse. „Iga päevaga muutub põua tõttu olukord põllumajanduses järjest tõsisemaks ja sügiseks võib sektor jõuda kriisi äärele. Põua puhul on tegemist vääramatu jõuga, millega Eesti põllumehed ei saanud ette arvestada,“ lisas Kruuse.

Kruuse sõnul ei saa rahulduda sellega, et kõik abimeetmed jäävad kaugesse tulevikku ega taga põllumeestele mingit kindlustunnet. „Riik peab kohe jõuliselt sekkuma, praegune passiivsus kriisi ennetamisel võib panna sügisel löögi alla sajad väikese ja keskmise suurusega talud ning põllumajandusettevõtted. Lootmine vaid Euroopa Liidu abile ja kauges tulevikus rakenduvatele meetmetele ei aita põllumeest sel sügisel. Peaministri sõnul on pöördumine tehtud ka Euroopa Komisjoni poole, kuid hetkel ei nähta erakorralise toetuse eraldamise võimalust, mis näitab veelkord, et teiste abile lootma ei saa jääda ja riik peab ise kiiresti reageerima,“ lisas Kruuse.

Lisainfo:
Urmas Kruuse
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige
[email protected]
56279860

Link uudisele: Urmas Kruuse: riik peab algatama seadusemuudatused põllumajanduses erakorralise olukorra väljakuulutamiseks

Urmas Kruuse: põllumajandussektoris tuleb kuulutada välja erakorraline olukord

Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees ja endine maaeluminister Urmas Kruuse teeb valitsusele ettepaneku põllumajandussektoris seoses järjest süvenevate põuakahjudega kuulutada välja erakorraline olukord. Peaministrile ja siseministrile saadetavas kirjas teeb Kruuse ettepaneku algatada vajadusel hädaolukorraseaduse muutmine.

“Põllumajandustootjad on seoses põuaga sattunud terava löögi alla. Tegemist on vääramatu jõuga, mida Eesti põllumehed ei saanud ette näha ja välja tuleb kuulutada erakorraline olukord põllumajandussektoris,” ütles Kruuse. “Kui maaeluminister ütleb, et põllumeest ei saa erakorraliselt aidata vaid seetõttu, et hädaolukorraseadus seda ette ei näe, tuleb muuta seadust,” lisas Kruuse.

Kruuse saatis selguse loomiseks põllumeeste abistamise osas hädaolukorraseaduse raames järelepärimise peaministrile ja siseministrile. “Kriisi ennetamiseks peab riik sekkuma ja kuulutama põllumajandussektoris välja erakorralise olukorra. Lätis ja Leedus on riik taolisele kriitilisele olukorrale reageerinud kiiresti ja adekvaatselt,” rääkis Kruuse.

Kruuse sõnul võib riigi praegune passiivsus kriisi ennetamisel panna sügisel löögi alla sajad väikese ja keskmise suurusega talud ning põllumajandusettevõtted. “Lootmine vaid Euroopa Liidu abile, koostööpartnerite mõistvale suhtumisele ja kauges tulevikus rakenduvatele meetmetele, ei aita põllumeest sel sügisel,” ütles Kruuse.

Riigikogu maaelukomisjoni aseesimehe Urmas Kruuse algatusel koguneb esmaspäeval, 30. juulil komisjon Jõgevale arutama põuakahjudest tingitud kriisi ennetamise võimalusi.

Lisainfo:
Urmas Kruuse
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige
[email protected]
56279860

Link uudisele: Urmas Kruuse: põllumajandussektoris tuleb kuulutada välja erakorraline olukord

Ekspeaminister Taavi Rõivas on Soome menuka arutelufestivali üks esinejatest

Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

 

Ekspeaminister Taavi Rõivas osaleb Arvamusfestivali kutsel 17.-18. juulil Soome populaarsel arutelufestivalil SuomiAreena.

Eesti osaleb SuomiAreenal esimest korda. Arutelufestivalile oodatakse nädala jooksul kuni 80 000 külastajat.

Taavi Rõivas osaleb Soome endise peaministri Anneli Jäätteenmäkiga paneeldiskussioonis. „Kas Eesti ja Soome on ühiselt suuremad? Eesti ja Soome globaliseeruvas maailmas“.

18. juulil esineb Rõivas Finnairi korraldataval majanduskeskkonna arutelul, kus annab ülevaate rahvusvahelisest äritegevusest, Eesti poliitilisest kliimast, Eesti edulugudest ja õppetundidest.

Taavi Rõivase sõnul on kõigi Soomes toimuvate arutelude peamine fookus Eesti ja Soome koostööl, eriti mõlema riigi tihedatel majandussuhetel, ühiselt arendataval e-riigil ja strateegilistel ühendustel (Rail Baltic, Talsinki tunnel).

„Pole kahtlust, et üheksoos taristut arendades ja teineteiselt õppides oleme riikidena tugevamad ja pakume maailma mastaabis tugevamat konkurentsi kui eraldi,“ lisas Rõivas.

Lisainfo
Taavi Rõivas
[email protected]

Link uudisele: Ekspeaminister Taavi Rõivas on Soome menuka arutelufestivali üks esinejatest

Aivar Sõerd: võimuliit tegi vea, kui lükkas tagasi Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni algatatud aktsiiside tagasipööramise eelnõu

Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

„Aktsiisipoliitikal on palju aspekte – üldjuhul on selle eesmärgiks jaehinna tõstmine ja läbi selle tarbimise vähendamine ehk tarbijate käitumise mõjutamine. Samas peavad riigid aktsiisipoliitika kujundamisel arvestama naaberriikide jaehindadega, et vähendada oma elanike piirikaubandust. Tuleb arvestada võimalike varimajanduse riskidega, riigi maksutuludega, ettevõtjate käitumisega ja mõjuga ettevõtlusele ning ärisektori rahvusvahelisele konkurentsivõimele,“ selgitas Riigikogu Rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd.

„Eesti pole oma aktsiisipoliitika kujundamisel nende aspektidega piisavalt arvestanud ja alkoholi hinnavahe Lätiga on paisunud kahekordseks. Sellest on saanud tarbijatele stiimul kaupade ostmiseks Lätist. Valitsuse senised sammud on olnud täiesti ebapiisavad. Piirikaubanduse probleem ei lahene iseenesest,“ lisas Sõerd.

„Eelnõuga oleks langenud näiteks õlle aktsiisimäär praeguselt 16,92 euro tasemelt 9,13 eurole õlle etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris, kange alkoholi aktsiis 25,08 eurolt 23,89 eurole alkoholi etanoolisisalduse ühe maksuprotsendi kohta hektoliitris. Eelnõu eesmärk oli astuda samme selleks, et panna piir Läti piirikaubandusele, parandada eelarvetulude laekumist ja arvestada ka rahvatervise aspektidega. Koalitsiooni häältega aga lükati eelnõu 19. aprillil tagasi,“ ütles Sõerd.

„Piirikaubanduse probleem ei lahene iseenesest. Aprilli lõpus avaldatud Läti riigi stabiilsusprogrammis on nende aktsiisitõusude plaanid kirjas. Vahed Eestiga jäävad sedavõrd suureks, et ilma aktsiisitõusude tagasipööramiseta pole võimalik piirikaubandusele piiri panna,“ võttis Sõerd aktsiisidega toimuva kokku.

Lisainfo:

Aivar Sõerd
Reformierakonna fraktsioon
[email protected]

Link uudisele: Aivar Sõerd: võimuliit tegi vea, kui lükkas tagasi Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni algatatud aktsiiside tagasipööramise eelnõu