Keit Pentus-Rosimannus: aastaks 2040 on Eestis saastava põlevkivielektri ajastu läbi

Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

“Iga üleilmsete kliimapingete tõsidusest aru saav inimene mõistab, et keskkonna jaoks koormava elektritootmise aeg hakkab läbi saama. Saastav elekter on üleilmse süsinikuheite poliitika tõttu järjest kallim ega ole puhta energiaga võrreldes enam konkurentsivõimeline. Kui tahame tulevikus puhta majandusega riikide hulka jõuda, peab saastava elektritootmise aeg Eestis lõppema,” ütles Pentus-Rosimannus.

“Keskkonda saastava energiaga tulevikule vastu minek oleks kulukuselt ja ebamõistlikkuselt sama, kui auruveduriga hõljukrongi vastu minna. Lühiajaliselt võib ju tunduda kuidagi nostalgiliselt armas sedasi omasoodu tossutada, aga üsna kiiresti saab selgeks, et teised riigid liiguvad kiiresti ja oluliselt kvaliteetsemates tingimustes eest ära,” lisas Reformierakonna saadik.

Keit Pentus-Rosimannus rõhutas ka, et loodust koormavast põlevkivielektrist üleminek peab oleme piisavalt pikalt ette teada, et Ida-Virumaal jõuaks teha vajalikud ettevalmistused. “Põlevkivielektri ajastu lõpp on paratamatu ja tark on selleks valmistuma hakata. Kui me tahame, et Eesti oleks 2040.aastaks saastavast põlevkivielektrist prii, tuleb see otsus lähiaastatel teha. Paarikümne aastane ettemõtlemise aeg annab võimaluse põlevkivielektri tootmisega seotud töökohad rahulikult ümber korraldada.”

„Põlevkivielektri ajastust väljumise esimene etapp on Ida-Virumaale suunatud Tulevikufondi loomine, kuhu laekuvad loodusvara kasutamise tasud ja mis investeerib tulevikku suunatud olulistesse arendustesse,“ lisas Pentus-Rosimannus.

“Saastava põlevkivielektri peale mõtleme tulevikus tagasi sama tundega, nagu praegu selle aja peale, kui solgivesi suunati otse jõkke või aia nurka. Enam ei kujuta keegi ette, et loodusega nii ümber käidi. Sama asi on tulevikus põlevkivielektriga, mis praegu tekitab lõviosa Eesti õhusaastest ja jäätmetest,“ võttis Pentus-Rosimannus põletava teema kokku.

Lisainfo
Keit Pentus-Rosimannus
5040884
[email protected]

Link uudisele: Keit Pentus-Rosimannus: aastaks 2040 on Eestis saastava põlevkivielektri ajastu läbi

Liina Kersna laiaulatuslikust laste isikuandmete lekkest: lapse õiguste rikkumisest peab lapsevanemaid teavitama

Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

Eileõhtusest saatest „Radar“ selgus, et aastate jooksul on olnud koolide haldamise infosüsteemis üleval delikaatsete andmetega dokumente sadade laste kohta. „Usun, et täna on paljude lapsevanemate mõtetes küsimus – kas ka minu lapse kohta käivad delikaatsed andmed on olnud avalikud? Kes on neid näinud ilma, et ma oleksin andnud selleks nõusoleku? Milliseid minu lapse õigusi võib olla veel rikutud?“ küsis Kersna.

Liina Kersna hinnangul peab Haridus- ja Teadusministeerium teavitama iga lapsevanemat, kelle lapse kohta käiv info on olnud lubamatult avalik. „Lisaks on kohane paluda ka vabandust, kuna ministeeriumi hallatav süsteem ei suutnud aastate jooksul viga tuvastada,“ lisas Kersna.

„Haridus- ja Teadusministeerium teatas täna, et andmete leke ei tekkinud tehnilise vea tõttu. Süüdi olevat inimesed, kes eksitusena haridusasutustes dokumendid avalikku veebi üles laadisid. See tähendab, et ministeerium usub, et kümnete haridusasutuste töötajad on aastate vältel teinud sadade dokumentide puhul teadlikult kaks hiireklõpsu, et avalikustada tundlikku informatsiooni laste ja nende perede kohta. See ei tundu mulle kuidagi loogiline, sest haridusasutustes töötavad inimesed teavad väga hästi, et infot lapse kohta tohib avalikustada vaid lapsevanema nõusolekul,“ lisas Kersna.

Riigikogu saadiku sõnul peaksid erinevad ministeeriumid, eelkõige Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, tegema koostöös põhjaliku analüüsi enne konkreetsete haridustöötajate massilist süüdistamist.

Lisainfo:
Liina Kersna
Riigikogu Reformierakonna fraktsioon
[email protected]
53004674

Link uudisele: Liina Kersna laiaulatuslikust laste isikuandmete lekkest: lapse õiguste rikkumisest peab lapsevanemaid teavitama

Vilja Toomast: eriarstiabi kriisi tõttu kannatavad kõige enam ravi vajavad patsiendid

Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

„Kaks nädalat on möödas ajast, mil pidid kehtima hakkama Haigekassa ja erakliinikute vahelised lepingud, millega osutatakse patsientidele eriarstiabi teenust miljonite eurode ulatuses järgmise kolme aasta jooksul.
Reaalsus on aga see, et paljud lepingud on jätkuvalt vaidlustatud ja mitmed lepingud, ka hankel justkui võitnud erakliinikutega on sõlmimata. Haigekassa juhid hiilivad vastuste andmisest ja vastutuse võtmisest aga eemale,“ on Vilja Toomast murelik.

„Kõige rohkem kannatavad selle totaalse segaduse tõttu patsiendid, kelle ravi on edasi lükkunud, sest pole teada, kas olemasolev arstiaja broneering kehtib, kas ja millal on võimalik hankel esmakordselt osalenud ning võitnud tervishoiuteenuste pakkujate juures aeg broneerida ja kus edaspidi patsiendi arst tulevikus töötab. Samuti kannatavad arstid ja tervishoiuteenuse pakkujaid,“ lisas Toomast.

„Haigekassa juhid on avalikkusele öelnud, et eriarstiabi hankega erasektorist teenuse ostmisega pakutakse inimestele lisavõimalusi arstiabi valikul ja parandatakse teenuse kvaliteeti ning kättesaadavust patsientidele. Taheti justkui paremat – suurendada erakliinikute osakaalu, aga suurenes hoopis Haiglavõrgu arengukava haiglate osakaal teenuste pakkumisel. Sarnane seis nagu alkoholiaktsiisi määra muutusega, sooviti alkoholi tarbimist piirata, tegelikult alkoholi tarbimine hoopis kasvas,“ kommenteeris Toomast.

„500 meditsiinitöötajat on oma läkituses ministrile samuti andnud lõppenud tervishoiuteenuste hankele karmi hinnangu, nimetades seda totaalseks fiaskoks,“ ütles Toomast.

Rahandusministeerium on avalikult tunnistanud, et Haigekassa poolt sõlmitavad eriarstiabiteenuste osutamise uued lepingud erakliinikutega on riigihankeseaduse vastased. Eriarstiabi riigihangete ettevalmistus sai alguse minister Jevgeni Ossinovski ajal, mille viis lõpule minister Riina Sikkut. Seega peaks vastutama kas endine või praegune minister ning tekkinud kaose võimalikult kiiresti lahendama,“ võttis Toomast arupärimise sisu kokku.

Lisainfo
Vilja Toomast
Reformierakonna fraktsiooni aseesimees
5019158
[email protected]

Link uudisele: Vilja Toomast: eriarstiabi kriisi tõttu kannatavad kõige enam ravi vajavad patsiendid

Lauri Luik: Hasartmängumaksu nõukogu kaotamine on vana kaevu täis ajamine enne uue valmimist

Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

„Hasartmängumaksu Nõukogu soovitakse kaotada põhjusel, et muuta riigieelarve raha jagamist nö läbipaistvamaks ja eesmärgipärasemaks. Kultuurivaldkonnas hakkavat raha jaotama Rahvakultuuri Keskus, spordivaldkonnas pidavat see toimuma koostöös Eesti Olümpiakomiteega. Samuti pidavat raha jagama Sotsiaalministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium. Kes nendes MTÜ-des ja ministeeriumites hakkab aga täpsemalt rahade jagamise üle otsustama? Seda me seadusest ega seletuskirjast välja lugeda ei saa,“ tõstatab Luik murekoha.

„Nõukogu on siiani olnud üks efektiivsemaid ja läbipaistvamaid fonde, kuna projektid läbivad mitu sõela- nii ministeeriumi kui ka riigikogu poolt. Esimeses voorus vaadatakse projektid läbi valdkonnaministeeriumide poolt, seejärel saadetakse nõuetele vastavad projektid riigikogusse Hasartmängumaksu Nõukogule, kus kõigi parlamendierakondade esindajatest ja valdkonnaministeeriumide kantsleritest koosnev nõukogu projektid uuesti läbi vaatab ja oma otsuse teeb. Kes hakkab uue korra järgi otsuseid tegema ja kuidas saab see olla läbipaistvam ning eesmärgipärasem kui spetsialistide sõela ja kogu poliitilise spektri läbinud otsustusprotsess?,“ soovib Luik selgust saada.

„Olen saanud palju negatiivset tagasisidet Nõukogu kaotamise plaanile. Ollakse mures, milline saab olema tulevik ning mida see väljapakutav alternatiiv endast ikkagi kujutab. Olen igati nõus, et riigi asjaajamine peab olema efektiivne ja läbipaistev, aga ei aktsepteeri riigikogule esitatud eelnõud, mis lammutab toimiva süsteemi, pakkumata välja uut toimivat alternatiivi. Liiga palju küsimusi on vastuseta ning puudulik eelnõu tekitab sadades taotlejates vaid täiendavat segadust ja ebakindlust. Poolikut lahendust kiirustades vastu võttes on tulemus ette teada, ometigi pole meil kuskile kiiret. Soovitan hoo maha võtta, valmistada ette korralik alternatiivplaan ning tulla sellega riigikogu ette peale järgmise aasta märtsikuud,“ võttis Luik oma seisukoha kokku.

Video Lauri Luige sõnavõtust Riigikogu suures saalis SIIN

Lisainfo
Lauri Luik
Reformierakonna fraktsiooni aseesimees
56659599
[email protected]

Link uudisele: Lauri Luik: Hasartmängumaksu nõukogu kaotamine on vana kaevu täis ajamine enne uue valmimist

Reformierakond soovib luua loodusvarade investeerimisfondi

Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

„Muudatusettepanekud on seotud täiendustega luua Tuleviku investeerimise fond. Eesmärk on Norra riigi eeskujul suunata maavarade kaevandamisest ja saasteainete väljutamisest laekuvad keskkonnatasud ning RMK-st laekuvad dividendid loodusvarade investeerimisfondi. Selle fondi investeerimistegevusest saadav tulu läheks omakorda Eesti keskkonnaalastesse teadus- ja arendustegevustesse,“ põhjendas keskkonnakomisjoni aseesimees Kalle Palling muudatusettepanekute vajalikkust.

„Tänane olukord, kus keskkonnatasusid ja Riigimetsa Majandamise Keskuse dividende kasutatakse eelarve jooksvate kulude katmiseks, ei ole jätkusuutlik ega mõistlik. Looduse kasutamisest laekuva raha kogumine järgmistele põlvkondadele ning investeerimine uuenduslike ja keskkonnaalaste tehnoloogiate väljaarendamisse võimaldab igapäevase kulutamise asemel teha tulevikku suunatud olulisi arendusi,“ täpsustas Palling.

„Tuleviku investeerimise fond on esimeseks etapiks põlevkivielektrist väljumise strateegias, võimaldades ette valmistada praegu peamiselt põlevkivist sõltuvat piirkonda uute, kaasaegsete töökohtade ja arenduste loomiseks ning oma tehnoloogiate väljaarendamiseks näiteks taastuvenergias. Selleks, et mitte sõltuda ühest energiaallikast/toorainest ja olla varakult valmis muudatusteks energiaturul, peab investeerima juba täna,“ lisas Palling.

Lisainfo:
Kalle Palling
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni saadik
[email protected]
56639005

Link uudisele: Reformierakond soovib luua loodusvarade investeerimisfondi