Arhiiv aja järgi november, 2005

Loovad inimesed loovad linna!

18. november 2005 Artikli originaal asub siin aadressil / Laine Jänes
Pöördumine tartlaste poole peale 2005 aasta kohalike omavalitsuste valimisi

 

Head tartlased, tänan teid kõiki, kes te polnud ükskõiksed ja tundsite vastutust meie kodulinna tuleviku ees. Tänan südamest neid inimesi, kes usaldasid mind personaalselt ja tegid

seeläbi võimalikuks minu jätkamise Tartu linnapeana.

Usun, et iga linnavõimu oluline alus on stabiilne areng. Järgneval neljal aastal jätkame pooleliolevate tegevuskavade täitmist ning alustame uute ja värskete ideede elluviimist professionaalse meeskonnaga.

 

Ma leian, et üheks olulisemaks märksõnaks meie igapäevaelus ongi koostöö. Olgu see koostöö linnakodanike, ettevõtete, naabervaldade või riigiasutustega. Laiemas mõttes koostöö Euroopas, Euroopa linnadega ja kogu maailmaga.

 

Linna juhtide peamine ülesanne on luua kvaliteetne ning meeldiv elukeskkond kõigi tartlaste, aga ka Tartu külaliste jaoks. Kõigi otsuste ja tegevuste lähtepunktiks on inimene. Väikene ja suur. Inimene, kes armastab oma kodu ja hoolib ümberkaudsetest. Inimene, kes tahab elada loovalt ja turvaliselt. Tartus on palju tehtud, veel rohkem ootab ees.

 

Tartusse toovad elu uued ilmakodanikud – sünnitoetuse tõus on kindlustunne vanematele ning rõõmsad esimesed päevad lastele, jätkame mängu- ning spordiväljakute rajamist kõikidesse elurajoonidesse, lähiaastate miinimumprogramm on kahe uue lasteaia rajamine, koolivõrgu arendamine eesmärgiga vähendada õhtupoolses vahetuses õppijate hulka.  

Tartu näo määravad just noored – õpilased ja tudengid. Oleme uhked meie heade koolide ja tublide gümnasistide üle. Medaliga gümnaasiumi lõpetanud tartlasi tunnustame koolilõpustipendiumiga.  Avatud noortekeskused saavad uue ja parema keskkonna, nende kaudu soovime noori ka rohkem kaasata linna ellu – malevad, heakorratalgud, tegusad nädalalõpud linna parkides. See kõik aitab kasvatab hoolivust oma kodulinna suhtes.

Paraku pole mitte kõik siin elavad ja õppivad noored soovinud veel end tartlasena määratleda. Kindlasti on vajakajäämisi kahepoolseid – pole ehk linn piisavalt tähelepanu pööranud tudengite soovidele? Möönan aga, et neid soove on raske täita, kui linn ei tea täpselt, palju inimesi siin tegelikult elab, palju need soovid ja soodustused linnale maksma lähevad. Ma usun, et siinkohal saame teha paremat koostööd.

 

Tartu harib Eestit

Tartu on Eesti hariduse sünonüüm. Meie linnal on eriline roll Eesti hariduse kujundamisel ja eeskujuks olemisel. Tartu au ja uhkus on ülikoolid ning loov teadus. Loomulik on see, et kõrgkoolidega jätkatakse koostööd linnale oluliste uuringute ja teadustööde vallas. Tartu linn  ja kogu Eesti vajavad väga haritud insenere. Seega toetab linn jõuliselt insenerihariduse arengut Tartus. See on meie konkurentsivõimelisuse võti. Linn soovib luua sihtfondi Eesti Maaülikooli teadlaste ja tudengite toetamiseks. Sarnane Raefond on juba aastaid olnud olemas TÜ Sihtasutuse juures.

Tartu linna elukeskkond on traditsiooniliselt roheline ja inimesekeskne. Linna kiire arengu tingimustes jälgime hoolega, et püsiväärtused ning hetkehuvid ja -vajadused saavutaksid tasakaalu. Inimväärse ning linliku elukeskkonna moodustavad paljud nüansid: alates puudest-põõsastest, lõpetades turvatundega kodus ja tänaval. Emajõe-äärse „rohelise koridori” loomine jätkub, ka edaspidi planeerime ja ehitame uusi elurajoone, jätkame linnasiseste teede-tänavate asfalteerimist, et ka kuivadel ja tuulistel päevadel saaks avatud silmadega kaunis kodulinnas ringi käia.

Lisaks sildade rajamisele, teede sillutamisele, parandamisele valgustame turvalisuse suurendamiseks Tartu pargid. Olgu siinkohal vaid valikuline loetelu liiklusega seotud kitsaskohtade süsteemsest lahendamisest: muudame ühistranspordi koostöös teenust pakkuva ettevõttega inimlikumaks ning parkimiskorralduse efektiivsemaks, rekonstrueerime Sõpruse ringi ja arendame kergliikluse teedevõrku. Nelja aasta pärast on Tartut tänasega võrreldes heas mõttes raske ära tunda.

 

Tartu lendab kõrgelt

Tartlased on seotud tuhandete rahvusvaheliste suhtlusvõrgustikega, mis aitavad kaasa äri, kõrgkoolide ja linlaste isiklikule arengule. Tartu ettevõtjad osalevad oma toodete ja teenustega avatud globaalsel turul. Linlased reisivad üha enam, nii puhates kui tööülesandeid täites. Seetõttu

on väga oluline, et Tartu saaks regulaarse lennuühenduse lähipealinnadega.

Selle teostamiseks on vaja moderniseerida Tartu lennujaam.

Nii suure projekti teostamiseks vajab linnavalitsus riiklikku abi, milleks on esimesed sammud astutud. Tuletame häälekalt ja nõudlikult meelde vabariigi valitsusele kogu Lõuna Eesti vajadust vähemalt neljarealise tee ehitamise järele Tallinna ja Tartu vahel. Tartu raudteejaama korrastamine ja raudteega seonduvate probleemide lahendamine linnas tagab meie kõigi rahuliku elu-olu.

 

 

Tartu ravib ja hoolib

Kõige tähtsamad ja ühtaegu valulisemad küsimused on seotud sotsiaalhoolekande ning tervise temaatikaga. Meie prioriteetideks hoolekandesfääris on, et tartlane peab saama kõrgetasemelist arstiabi oma kodulinnas ning sotsiaalabi peab olema hästi kättesaadav. Konkreetsetest plaanidest võiks mainida järgmisi: töötutele ning kodututele rehabilitatsiooni- ning aktiviseerimiskeskuse rajamist, Staadioni tänava puuetega inimeste õppetöökodade renoveerimist ning sinna samasse uue rehabilitatsioonikeskuse rajamist, pideva tervise- sh hammaste kontrolli

tagamist koolides ja lasteaedades.

 

Tartu kandideerib Euroopa kultuuripealinnaks 2011. Selle tiitli pälvimiseks

peab Tartus kõik toimima: alates kultuuri – ja hariduse väärtustamisest, sotsiaalhoolekandest ja infrastruktuurist lõpetades tervise- ja profispordiga. Tänavate-teede-majade ning üldise

linnahõngu korrashoid on pidev ja jätkuv protsess, sama on kultuurisündmustega. Oleme oma õnnestumiste üle uhked -  renoveeritud ja taasavatud Jaani kirik, külalisterohked Rahvusvahelised Hansapäevad, tihe kultuurikalender (ca 4000 üritust aastas) ning ettevõtlikud ja haritud linnakodanikud. Tartu on kultuuripealinna tiitlit väärt.

 

Terves linnas Tartu vaim! Tartu oli ja on heade mõtete ja arukate tegude linn!

Edu meile kõigile!

 

 

Loovad inimesed loovad linna!

18. november 2005 Artikli originaal asub siin aadressil / Laine Jänes
Pöördumine tartlaste poole peale 2005 aasta kohalike omavalitsuste valimisi

 

Head tartlased, tänan teid kõiki, kes te polnud ükskõiksed ja tundsite vastutust meie kodulinna tuleviku ees. Tänan südamest neid inimesi, kes usaldasid mind personaalselt ja tegid

seeläbi võimalikuks minu jätkamise Tartu linnapeana.

Usun, et iga linnavõimu oluline alus on stabiilne areng. Järgneval neljal aastal jätkame pooleliolevate tegevuskavade täitmist ning alustame uute ja värskete ideede elluviimist professionaalse meeskonnaga.

 

Ma leian, et üheks olulisemaks märksõnaks meie igapäevaelus ongi koostöö. Olgu see koostöö linnakodanike, ettevõtete, naabervaldade või riigiasutustega. Laiemas mõttes koostöö Euroopas, Euroopa linnadega ja kogu maailmaga.

 

Linna juhtide peamine ülesanne on luua kvaliteetne ning meeldiv elukeskkond kõigi tartlaste, aga ka Tartu külaliste jaoks. Kõigi otsuste ja tegevuste lähtepunktiks on inimene. Väikene ja suur. Inimene, kes armastab oma kodu ja hoolib ümberkaudsetest. Inimene, kes tahab elada loovalt ja turvaliselt. Tartus on palju tehtud, veel rohkem ootab ees.

 

Tartusse toovad elu uued ilmakodanikud – sünnitoetuse tõus on kindlustunne vanematele ning rõõmsad esimesed päevad lastele, jätkame mängu- ning spordiväljakute rajamist kõikidesse elurajoonidesse, lähiaastate miinimumprogramm on kahe uue lasteaia rajamine, koolivõrgu arendamine eesmärgiga vähendada õhtupoolses vahetuses õppijate hulka.  

Tartu näo määravad just noored – õpilased ja tudengid. Oleme uhked meie heade koolide ja tublide gümnasistide üle. Medaliga gümnaasiumi lõpetanud tartlasi tunnustame koolilõpustipendiumiga.  Avatud noortekeskused saavad uue ja parema keskkonna, nende kaudu soovime noori ka rohkem kaasata linna ellu – malevad, heakorratalgud, tegusad nädalalõpud linna parkides. See kõik aitab kasvatab hoolivust oma kodulinna suhtes.

Paraku pole mitte kõik siin elavad ja õppivad noored soovinud veel end tartlasena määratleda. Kindlasti on vajakajäämisi kahepoolseid – pole ehk linn piisavalt tähelepanu pööranud tudengite soovidele? Möönan aga, et neid soove on raske täita, kui linn ei tea täpselt, palju inimesi siin tegelikult elab, palju need soovid ja soodustused linnale maksma lähevad. Ma usun, et siinkohal saame teha paremat koostööd.

 

Tartu harib Eestit

Tartu on Eesti hariduse sünonüüm. Meie linnal on eriline roll Eesti hariduse kujundamisel ja eeskujuks olemisel. Tartu au ja uhkus on ülikoolid ning loov teadus. Loomulik on see, et kõrgkoolidega jätkatakse koostööd linnale oluliste uuringute ja teadustööde vallas. Tartu linn  ja kogu Eesti vajavad väga haritud insenere. Seega toetab linn jõuliselt insenerihariduse arengut Tartus. See on meie konkurentsivõimelisuse võti. Linn soovib luua sihtfondi Eesti Maaülikooli teadlaste ja tudengite toetamiseks. Sarnane Raefond on juba aastaid olnud olemas TÜ Sihtasutuse juures.

Tartu linna elukeskkond on traditsiooniliselt roheline ja inimesekeskne. Linna kiire arengu tingimustes jälgime hoolega, et püsiväärtused ning hetkehuvid ja -vajadused saavutaksid tasakaalu. Inimväärse ning linliku elukeskkonna moodustavad paljud nüansid: alates puudest-põõsastest, lõpetades turvatundega kodus ja tänaval. Emajõe-äärse „rohelise koridori” loomine jätkub, ka edaspidi planeerime ja ehitame uusi elurajoone, jätkame linnasiseste teede-tänavate asfalteerimist, et ka kuivadel ja tuulistel päevadel saaks avatud silmadega kaunis kodulinnas ringi käia.

Lisaks sildade rajamisele, teede sillutamisele, parandamisele valgustame turvalisuse suurendamiseks Tartu pargid. Olgu siinkohal vaid valikuline loetelu liiklusega seotud kitsaskohtade süsteemsest lahendamisest: muudame ühistranspordi koostöös teenust pakkuva ettevõttega inimlikumaks ning parkimiskorralduse efektiivsemaks, rekonstrueerime Sõpruse ringi ja arendame kergliikluse teedevõrku. Nelja aasta pärast on Tartut tänasega võrreldes heas mõttes raske ära tunda.

 

Tartu lendab kõrgelt

Tartlased on seotud tuhandete rahvusvaheliste suhtlusvõrgustikega, mis aitavad kaasa äri, kõrgkoolide ja linlaste isiklikule arengule. Tartu ettevõtjad osalevad oma toodete ja teenustega avatud globaalsel turul. Linlased reisivad üha enam, nii puhates kui tööülesandeid täites. Seetõttu

on väga oluline, et Tartu saaks regulaarse lennuühenduse lähipealinnadega.

Selle teostamiseks on vaja moderniseerida Tartu lennujaam.

Nii suure projekti teostamiseks vajab linnavalitsus riiklikku abi, milleks on esimesed sammud astutud. Tuletame häälekalt ja nõudlikult meelde vabariigi valitsusele kogu Lõuna Eesti vajadust vähemalt neljarealise tee ehitamise järele Tallinna ja Tartu vahel. Tartu raudteejaama korrastamine ja raudteega seonduvate probleemide lahendamine linnas tagab meie kõigi rahuliku elu-olu.

 

 

Tartu ravib ja hoolib

Kõige tähtsamad ja ühtaegu valulisemad küsimused on seotud sotsiaalhoolekande ning tervise temaatikaga. Meie prioriteetideks hoolekandesfääris on, et tartlane peab saama kõrgetasemelist arstiabi oma kodulinnas ning sotsiaalabi peab olema hästi kättesaadav. Konkreetsetest plaanidest võiks mainida järgmisi: töötutele ning kodututele rehabilitatsiooni- ning aktiviseerimiskeskuse rajamist, Staadioni tänava puuetega inimeste õppetöökodade renoveerimist ning sinna samasse uue rehabilitatsioonikeskuse rajamist, pideva tervise- sh hammaste kontrolli

tagamist koolides ja lasteaedades.

 

Tartu kandideerib Euroopa kultuuripealinnaks 2011. Selle tiitli pälvimiseks

peab Tartus kõik toimima: alates kultuuri – ja hariduse väärtustamisest, sotsiaalhoolekandest ja infrastruktuurist lõpetades tervise- ja profispordiga. Tänavate-teede-majade ning üldise

linnahõngu korrashoid on pidev ja jätkuv protsess, sama on kultuurisündmustega. Oleme oma õnnestumiste üle uhked -  renoveeritud ja taasavatud Jaani kirik, külalisterohked Rahvusvahelised Hansapäevad, tihe kultuurikalender (ca 4000 üritust aastas) ning ettevõtlikud ja haritud linnakodanikud. Tartu on kultuuripealinna tiitlit väärt.

 

Terves linnas Tartu vaim! Tartu oli ja on heade mõtete ja arukate tegude linn!

Edu meile kõigile!