Arhiiv aja järgi aprill, 2006

Terviseaudit – trendikas ja vajalik

30. aprill 2006 Artikli originaal asub siin aadressil / Krista Kruuv
Terviseaudit ei ole tervishoius ega ka laiemalt inimeste hulgas just kaua aega kasutuses olnud mõiste. Kui mõelda kompleksse tervisekontrolli - ühe terviseauditi peamise komponendi, minevikule, siis meenuvad esmalt sportlaste terviseuuringud, mida viidi ja viiakse tänagi läbi teatud perioodilisusega ja mis pidid toetama nii igapäevast treeningprotsessi kui aitama saavutada tippvormi olulisteks võistlusteks.
Terviseaudit ei ole tervishoius ega ka laiemalt inimeste hulgas just kaua aega kasutuses olnud mõiste. Kui mõelda kompleksse tervisekontrolli - ühe terviseauditi peamise komponendi, minevikule, siis meenuvad esmalt sportlaste terviseuuringud, mida viidi ja viiakse tänagi läbi teatud perioodilisusega  ja mis pidid toetama nii igapäevast treeningprotsessi kui aitama saavutada tippvormi olulisteks võistlusteks. Tänaseks on  kompleksne terviseuuringute läbiviimine saanud kättesaadavaks paljudele inimestele. Meie kogemusel võib väita, et see on muutumas osadele inimestele tavapäraseks iga-aastaseks ettevõtmiseks, mis ongi üldjuhul piisav sagedus põhjalikumaks läbivaatuseks.

Kindlasti liigub siin mitmete inimeste mõte tervisekontrollile, mille läbiviimise võimaluse on neile pakkunud tööandja ja  mida lisaks hoolivusele oma töötajate suhtes nõuab ettevõtetelt teatud tingimustel ka seadus. Terviseaudit erineb siin just selle poolest, et uuritakse mitte ainult töötingimustest tulenevaid terviseriske vaid kogu tervikut, arvestades muu hulgas nii inimese tööst kui elustiilist tulenevaid mõjureid.

Kellele soovitada terviseauditit?

Kuna terviseauditi peaeesmärk on tervseprobleemide ennetamine ja paljude haiguste puhul võib välja tuua muu hulgas ealise faktori, siis võiks üks lähtealus olla inimese vanus. Samas on inimesed väga erinevate eluviisidega, veedavad oma aega erinevates keskkondades, seda nii töötades kui vaba aega veetes ja omavad erinevaid geneetilisi haiguste eelsoodumusi. See kõik etendab aga olulist rolli tervisliku seisundi kujunemisel. Seega ühtset standardit siin tuua ei ole päris õige ega võimalik. Siiski võiks kindlasti terviseauditit soovitada pingelist tööd tegevatele inimestele, kelle hulka kuulub tänapäeval ju enamik tööealisest aktiivsest elanikkonnast, ja neile, kes tegelevad või plaanivad hakata tegelema tõsisemalt harrastusspordiga. Rääkimata inimestest, kes suitsetavad ning kellel perekonnas esinenud südame-veresoonkonna haigusi või vähktõbe. Kui sellele veel lisada välismaale pikemale reisile, tööle ja õppima minejad ning pangalaenuga koormatud, siis jõuamegi tulemusele, et terviseauditit võib soovitada valdavale enamusele täisealistest inimestest.

Mida terviseauditi raames uuritakse?

Välja on töötatud mitmed terviseauditi programmid, mille peamine erinevus seisneb uuringute ja eriarstide konsultatsioonide mahus ning sellest tulenevas ajakulus. Meie arstikeskuses on hetkel sagedamini soovitud tervisekontroll, mis algab vereanalüüsi teostamisega. Kaasaegne laborimeditsiin võimaldab vereanalüüsi abil avastada mitmete elundite talitlusprobleeme ja haigusi ning nende riskile (sh vähktõbi) viitavaid markereid.  Kui auditeeritav pole lähiajal läbinud kopsude uuringut aga erinevate inimestega suhtlemist ja reisimist on palju olnud ja kui tegemist on suitsetajaga, siis soovitatakse kindlasti kopsude röntgenuuringut. Kopsude funktsioonivõimet testitakse spiromeetriauuringuga ja kõrvakuulmist audiomeetria uuringul.  Lisaks tavalisele silmade kontrollile, pakume ka silmapõhja verevarustuse uuringut OCT , mis näitab häireid staadiumis, kus inimesel kaebused võivad veel puududa. Esimese auditipäeva lõpetab koormustestiga südameuuring kogemustega kardioloogi käe all. Teine terviseauditi päev algab tavaliselt radioloogi või sisehaiguste arsti vastuvõtuga, mille raames viiakse läbi kõhuõõneorganite ultraheliuuring, mille järgselt arutatakse seniseid terviseprobleeme, pärilikkusega kaasneda võivaid ohtusid ja vajadusel lepitakse kokku veel mõne eriarsti konsultatsioonid. Teiste spetsialistide hulgas on kaasatud töötervishoiuarst. Vajadusel on terviseauditis naistel günekoloogi – ja meestel uroloogi vastuvõtt koos uuringutega. Kõik uuringud ja konsultatasioonid, mõne harva erandiga, viiakse läbi meie majas.

Missugust uuringutepaketti valida?

Meie arstikeskuses on terviseauditi uuringutepaketid kokku pandud arvestades Eestis enamlevinud terviseprobleeme. Inimese soovist, vajadustest ja rahalistest võimalustest ning arsti soovitustest lähtuvalt saab uuringute mahtu muuta. Peame enda ülesandeks ka põhjalikku pakettide tutvustust, mis võimaldab teha kliendil kõige otstarbekama valiku. Kuigi sagedamini tellib ja tasub terviseauditi eest  auditeeritava tööandja, on võimalik seda ka jagada nii, et osa uuringutest tasub inimene ise. Mõnikord soovivad enda tervist kontrollida eraisikud, kes selle eest ka ise täismahus maksavad. Hind kujuneb vastavalt kliendi valikutele.
 
Tulevikus võiks terviseaudit kuuluda iga edumeelse firma võtmeisikute motivatsioonipaketti. Teadlikumad firmad on sellise suhtumise juba omaks võtnud. Kuid miks mitte kinkida terviseauditi pakett oma lähedasele või lülitada see enda isiklikku eluprogrammi.

Eesti Ekspress, Tervis

Terviseaudit – trendikas ja vajalik

30. aprill 2006 Artikli originaal asub siin aadressil / Krista Kruuv
Terviseaudit ei ole tervishoius ega ka laiemalt inimeste hulgas just kaua aega kasutuses olnud mõiste. Kui mõelda kompleksse tervisekontrolli - ühe terviseauditi peamise komponendi, minevikule, siis meenuvad esmalt sportlaste terviseuuringud, mida viidi ja viiakse tänagi läbi teatud perioodilisusega ja mis pidid toetama nii igapäevast treeningprotsessi kui aitama saavutada tippvormi olulisteks võistlusteks.
Terviseaudit ei ole tervishoius ega ka laiemalt inimeste hulgas just kaua aega kasutuses olnud mõiste. Kui mõelda kompleksse tervisekontrolli - ühe terviseauditi peamise komponendi, minevikule, siis meenuvad esmalt sportlaste terviseuuringud, mida viidi ja viiakse tänagi läbi teatud perioodilisusega  ja mis pidid toetama nii igapäevast treeningprotsessi kui aitama saavutada tippvormi olulisteks võistlusteks. Tänaseks on  kompleksne terviseuuringute läbiviimine saanud kättesaadavaks paljudele inimestele. Meie kogemusel võib väita, et see on muutumas osadele inimestele tavapäraseks iga-aastaseks ettevõtmiseks, mis ongi üldjuhul piisav sagedus põhjalikumaks läbivaatuseks.

Kindlasti liigub siin mitmete inimeste mõte tervisekontrollile, mille läbiviimise võimaluse on neile pakkunud tööandja ja  mida lisaks hoolivusele oma töötajate suhtes nõuab ettevõtetelt teatud tingimustel ka seadus. Terviseaudit erineb siin just selle poolest, et uuritakse mitte ainult töötingimustest tulenevaid terviseriske vaid kogu tervikut, arvestades muu hulgas nii inimese tööst kui elustiilist tulenevaid mõjureid.

Kellele soovitada terviseauditit?

Kuna terviseauditi peaeesmärk on tervseprobleemide ennetamine ja paljude haiguste puhul võib välja tuua muu hulgas ealise faktori, siis võiks üks lähtealus olla inimese vanus. Samas on inimesed väga erinevate eluviisidega, veedavad oma aega erinevates keskkondades, seda nii töötades kui vaba aega veetes ja omavad erinevaid geneetilisi haiguste eelsoodumusi. See kõik etendab aga olulist rolli tervisliku seisundi kujunemisel. Seega ühtset standardit siin tuua ei ole päris õige ega võimalik. Siiski võiks kindlasti terviseauditit soovitada pingelist tööd tegevatele inimestele, kelle hulka kuulub tänapäeval ju enamik tööealisest aktiivsest elanikkonnast, ja neile, kes tegelevad või plaanivad hakata tegelema tõsisemalt harrastusspordiga. Rääkimata inimestest, kes suitsetavad ning kellel perekonnas esinenud südame-veresoonkonna haigusi või vähktõbe. Kui sellele veel lisada välismaale pikemale reisile, tööle ja õppima minejad ning pangalaenuga koormatud, siis jõuamegi tulemusele, et terviseauditit võib soovitada valdavale enamusele täisealistest inimestest.

Mida terviseauditi raames uuritakse?

Välja on töötatud mitmed terviseauditi programmid, mille peamine erinevus seisneb uuringute ja eriarstide konsultatsioonide mahus ning sellest tulenevas ajakulus. Meie arstikeskuses on hetkel sagedamini soovitud tervisekontroll, mis algab vereanalüüsi teostamisega. Kaasaegne laborimeditsiin võimaldab vereanalüüsi abil avastada mitmete elundite talitlusprobleeme ja haigusi ning nende riskile (sh vähktõbi) viitavaid markereid.  Kui auditeeritav pole lähiajal läbinud kopsude uuringut aga erinevate inimestega suhtlemist ja reisimist on palju olnud ja kui tegemist on suitsetajaga, siis soovitatakse kindlasti kopsude röntgenuuringut. Kopsude funktsioonivõimet testitakse spiromeetriauuringuga ja kõrvakuulmist audiomeetria uuringul.  Lisaks tavalisele silmade kontrollile, pakume ka silmapõhja verevarustuse uuringut OCT , mis näitab häireid staadiumis, kus inimesel kaebused võivad veel puududa. Esimese auditipäeva lõpetab koormustestiga südameuuring kogemustega kardioloogi käe all. Teine terviseauditi päev algab tavaliselt radioloogi või sisehaiguste arsti vastuvõtuga, mille raames viiakse läbi kõhuõõneorganite ultraheliuuring, mille järgselt arutatakse seniseid terviseprobleeme, pärilikkusega kaasneda võivaid ohtusid ja vajadusel lepitakse kokku veel mõne eriarsti konsultatsioonid. Teiste spetsialistide hulgas on kaasatud töötervishoiuarst. Vajadusel on terviseauditis naistel günekoloogi – ja meestel uroloogi vastuvõtt koos uuringutega. Kõik uuringud ja konsultatasioonid, mõne harva erandiga, viiakse läbi meie majas.

Missugust uuringutepaketti valida?

Meie arstikeskuses on terviseauditi uuringutepaketid kokku pandud arvestades Eestis enamlevinud terviseprobleeme. Inimese soovist, vajadustest ja rahalistest võimalustest ning arsti soovitustest lähtuvalt saab uuringute mahtu muuta. Peame enda ülesandeks ka põhjalikku pakettide tutvustust, mis võimaldab teha kliendil kõige otstarbekama valiku. Kuigi sagedamini tellib ja tasub terviseauditi eest  auditeeritava tööandja, on võimalik seda ka jagada nii, et osa uuringutest tasub inimene ise. Mõnikord soovivad enda tervist kontrollida eraisikud, kes selle eest ka ise täismahus maksavad. Hind kujuneb vastavalt kliendi valikutele.
 
Tulevikus võiks terviseaudit kuuluda iga edumeelse firma võtmeisikute motivatsioonipaketti. Teadlikumad firmad on sellise suhtumise juba omaks võtnud. Kuid miks mitte kinkida terviseauditi pakett oma lähedasele või lülitada see enda isiklikku eluprogrammi.

Eesti Ekspress, Tervis

Ответ организаторов Русского Бала в Тарту на «дознание» А.Иконникова в МК-Эстония, 19.04.2006 г.

22. aprill 2006 Artikli originaal asub siin aadressil / Oleg Nesterenko
Начиная с 1999 г. один раз в году мы организовываем в Концертном зале театра «Ванемуйне» мероприятие под названием «Русский Бал». 29-го апреля 2006 г. будет восьмой бал.

Начиная с 1999 г. один раз в году мы организовываем в Концертном зале театра «Ванемуйне» мероприятие под названием «Русский Бал». 29-го апреля 2006 г. будет восьмой бал.

Первый Бал задумывался как мероприятие, способствующее утверждению достоинства говорящих по-русски людей, сильно потрёпанных событиями на-чала 90-х годов. Бал мог помочь русскоязычному человеку почувствовать себя на эстонской земле более спокойно и свободно.

Русский Бал (РБ) – это народный Бал. Он предназначен для людей всех социальных, возрастных и образовательных уровней. Отсюда и невысокая цена билетов: сначала 60 крон, теперь 100-150 крон. Для необходимого представи-тельства рассылались и пригласительные билеты (спонсорам, лауреатам премии «Русская Эстония», представителям зарубежных посольств в Эстонии и т.п.). Понятно, что при такой цене на билет РБ  нуждался в финансовой поддержке. Многие организации Эстонии, посольство России, а также частные лица в разные годы и по-разному помогали РБ. Спасибо им всем !

Жизнь вошла в нормальную колею, когда РБ завоевал уважение городских властей и его включили в план значимых культурных мероприятий города.  Есть все основания полагать, что эта поддержка сохранится и впредь, в независимости от партийной принадлежности мэра и от того, какая коалиция заседает в горсобрании.

Попытки провести подобные мероприятия были и в других городах Эстонии. Однако, подход был другим. Организовывались элитные (не народные) балы, с ценой билетов доходящей до 7000 крон. На такие Балы могли пойти только избранные и потому они остались единичными событиями. А вот Русский Бал в Тарту стал традиционным, ежегодным. И девиз города Тарту - город хороших мыслей – опять подтверждается. А мы, организаторы РБ, можем заслуженно принимать многочисленные «спасибо!» от разных людей из города Тарту, из других городов Эстонии, из Пскова, из Санкт-Петербурга, Риги и Даугавпилса. Мы действительно вложили в РБ много сил, труда и энтузиазма.  Никогда не получали за это денежного вознаграждения. Но мы и многому научились. И закалились!  И эта приобретённая закалка позволяет нам спокойно перейти непосредственно к ответу «запорожцев  турецкому султану».

Наряду с друзьями, у РБ сразу же возник и недоброжелатель. Некто Иван Орав обругал и оболгал в газете «Купеческая гавань» наш первый Бал. Кто такой И.Орав?  У нас есть подтверждения уважаемых и причастных в то время к газете «Купеческая гавань» людей, что под этим именем трусливо прятался член правления Русской Партии Эстонии Геннадий Сухов. Честно говоря, его авторство просмативалось сразу.  Мы «...милого узнали по похо-дочке». Стиль ещё тот. А тон статьи привычно оскорбительный. Досталось всем: и организаторам (идею Бала украли, художественных талантов хватает только на «игру на свадьбах» и т.д.) и гостям РБ (сильно подвыпили).

И всё неправда. Естественно, прочитав этот пасквиль мы расстроились, что среди тартуских  русских есть такие «герои». Однако решили: «собака лает – караван идёт». А причиной недобрoжелательности посчитали обычное противо-стояние между  РПЭ  и ОНПЭ, члены которой принимали активное участие в организации первого Бала. Борьба партий перед выборами – дело святое.     

Шли годы. Бал пел и танцевал. Не стоял на месте и импозантный Г.Сухов. Он тоже «танцевал». В чине председателя правления он вышел из РПЭ и тем предал её и так уважаемую им ветерана партии Зинаиду Саар. Этим политичес-ким пируэтом он внёс свой посильный вклад в «кирдык» русской политики в Эстонии. Предлагая свои услуги партиям, оказался в итоге в центристской партии. 

На местном уровне он тоже достиг определённых «успехов». В октябре 2003 г. фирма Лыуна-Инкассо предъявила некоммерческому объединению «Союз российских соотечественников Эстонии «Единство» претензию на сумму 28 828 крон и 59 сентов. Как выяснилось, Геннадий Сухов, являясь членом правления  объединения, злоупотребив доверием других членов правления, выдал 01.10.02  доверенность на официальном бланке объединения своему зятю Павлу Василевскому для заключения договора с фирмой «АО Фавора» на получение кредитной карточки. Из предоставленных распечаток следовало, что эта сумма была потрачена, в основном, на приобретение алкоголя.
Деятельности объединения российских соотечественников «Единство» был нанесён непоправимый моральный ущерб.

Имеет ли такой человек моральное право ставить под сомнение досто-верность своевременно представленного отчёта по использовании выделенных городской управой средств на поддержку РБ.  И уж совсем оскорбительно подвергать сомнению подлинность подписи заслуженной артистки Эстонии Анне Вески !
И кто дал ему право публиковать конфиденциальные данные о сумме гонораров известных и уважаемых артистов ?

Оказавшись в центристской партии и почувствовав себя более уверенно и, пока безнаказанно, Г.Сухов рискнул в очередной раз обругать РБ уже под своим именем в газете «Право и правда» от 19.05.05. Как положено теперь солидному «партейцу» тема тоже политическая. Статья называется «Русский Бал в Тарту прибрали реформисты». Из названия ясно о чём речь. И, наконец, кульминация обругивания РБ в МК Эстонии. 

Зачем Г.Сухову это надо? Откуда такая патологическая ненависть и к Олегу Курносову, и к Нине Бурлаке, и к Ариадне Эланго, а теперь ещё и к Олегу Нестеренко ?  Ну прямо страсти по Фрейду. Не даёт ему спать РБ, так хочется его разрушить.

ТАК ВОТ! НЕ ПРОЙДЁТ!! НЕ ПОЗВОЛИМ!!!

Теперь о самом «дознании» . Степень некомпетентности  необыкновенная.

И очень опасная, т.к. затрагивает взаимоотношения двух стран: Эстонии и России. Как легко обращаются с цифрами. Оказывается, «дознавателю» стало известно уже  в 2004 г., что «Россия несколько лет подряд выделяла на Русский бал до 200 000 крон»!  А если по правде, то Россия поддержала РБ только один раз в 2003 году и суммой, на порядок меньшей, чем указано в «дознании». Подумаешь, приписали один лишний нолик. Россия большая. Она не заметит. А честность организаторов РБ удачно подвергнута сомнению. Печальный опыт попасть на перо недобросовестного журналиста, приписавшего лишний нолик к сумме финансирования, имеет и Союз Славянских Просветительских и Благотворительных Обществ Эстонии. А ведь, ведя «дознание», достаточно было бы  связаться с Посольством России в Эстонии.

Организаторы РБ благодарны России за помощь и за прекрасные слова в адрес бала, высказанные советником посольства Александром Яшкиным «Об этом бале у меня только хорошие слова ... Это праздник для тамошних русских, и мне приятно, что русская культура жива и развивается». «Дознанием» брошена тень не только на взаимоотношения России и Эстонии, но и на дружественные связи в области культурологического обмена между городами-побратимами  Псковом и Тарту.

Зачем-то вытащили статью в «Пяевалехт», опубликованную  в далёком 2004 г., в которой другой «дознаватель» приписал бывшему консулу  Эстонии в Пскове Владимиру Редпапу политически некорректные слова в адрес России. На статью сразу было опубликовано опровержение. Вот так комментирует это сейчас (20.04.06) В.Редпап: «Когда журналист брал интервью у О.Курносова, я стоял рядом. Ко мне не было вопросов вообще,  ... ни о каких протестных акциях русских в Эстонии речь не шла. Разговор  шёл только о проведении бала. А организатором РБ  я никогда не был». 

Особым вопросом  в «дознании» стоит реформистский мотив. Бал 2005 года прошёл «под хвостом у белки, а самим реформистам русские балы, что рыбе зонтик». В воздух (с подачи Г.Сухова) бросается прозрачный намёк, что неприглядные дела в отчётности по РБ, представленной Олегом Нестеренко в горсобрание, покрывает его однопартиец-тяжеловес Нейнар Сели.

Фотографии О.Нестеренко и Н.Сели обведены  кружками. Очень похоже на обозначение мишени для стрельбы. А нацеливается Г.Сухов? Только вот зачем? Что теперь он хочет разрушить ? Существующую уже который год в городе Тарту дееспособную коалицию между реформистами и центристами ? Или нарождающееся взаимопонимание между властями города и славянскими культурными обществами ? В общем, почему-то Г.Сухову надо всё время что-нибудь разрушать. Призвание, наверное, такое. Разрушать- не строить! Уважаемый «дознаватель», если Вы даже «перелистав собственную газету»  №12 (41) от 23-29 марта 2005г. и обнаружив на стр. 4,7,43 44 материалы о Русском Бале в Тарту, по-прежнему считаете, что они не носят позитивного характера, то оставляем это на Вашей совести. А стыд глаза не выест ?
 
В заключение отметим и единственно положительную деталь в «дознании» - это фотография Русского Бала. Празднично одетые гости Бала, как молодые, так и пожилые кружатся в вальсе.

Олег Курносов, Ариадна Эланго, Нина Бурлака, Олег Нестеренко

Ответ организаторов Русского Бала в Тарту на «дознание» А.Иконникова в МК-Эстония, 19.04.2006 г.

22. aprill 2006 Artikli originaal asub siin aadressil / Oleg Nesterenko
Начиная с 1999 г. один раз в году мы организовываем в Концертном зале театра «Ванемуйне» мероприятие под названием «Русский Бал». 29-го апреля 2006 г. будет восьмой бал.

Начиная с 1999 г. один раз в году мы организовываем в Концертном зале театра «Ванемуйне» мероприятие под названием «Русский Бал». 29-го апреля 2006 г. будет восьмой бал.

Первый Бал задумывался как мероприятие, способствующее утверждению достоинства говорящих по-русски людей, сильно потрёпанных событиями на-чала 90-х годов. Бал мог помочь русскоязычному человеку почувствовать себя на эстонской земле более спокойно и свободно.

Русский Бал (РБ) – это народный Бал. Он предназначен для людей всех социальных, возрастных и образовательных уровней. Отсюда и невысокая цена билетов: сначала 60 крон, теперь 100-150 крон. Для необходимого представи-тельства рассылались и пригласительные билеты (спонсорам, лауреатам премии «Русская Эстония», представителям зарубежных посольств в Эстонии и т.п.). Понятно, что при такой цене на билет РБ  нуждался в финансовой поддержке. Многие организации Эстонии, посольство России, а также частные лица в разные годы и по-разному помогали РБ. Спасибо им всем !

Жизнь вошла в нормальную колею, когда РБ завоевал уважение городских властей и его включили в план значимых культурных мероприятий города.  Есть все основания полагать, что эта поддержка сохранится и впредь, в независимости от партийной принадлежности мэра и от того, какая коалиция заседает в горсобрании.

Попытки провести подобные мероприятия были и в других городах Эстонии. Однако, подход был другим. Организовывались элитные (не народные) балы, с ценой билетов доходящей до 7000 крон. На такие Балы могли пойти только избранные и потому они остались единичными событиями. А вот Русский Бал в Тарту стал традиционным, ежегодным. И девиз города Тарту - город хороших мыслей – опять подтверждается. А мы, организаторы РБ, можем заслуженно принимать многочисленные «спасибо!» от разных людей из города Тарту, из других городов Эстонии, из Пскова, из Санкт-Петербурга, Риги и Даугавпилса. Мы действительно вложили в РБ много сил, труда и энтузиазма.  Никогда не получали за это денежного вознаграждения. Но мы и многому научились. И закалились!  И эта приобретённая закалка позволяет нам спокойно перейти непосредственно к ответу «запорожцев  турецкому султану».

Наряду с друзьями, у РБ сразу же возник и недоброжелатель. Некто Иван Орав обругал и оболгал в газете «Купеческая гавань» наш первый Бал. Кто такой И.Орав?  У нас есть подтверждения уважаемых и причастных в то время к газете «Купеческая гавань» людей, что под этим именем трусливо прятался член правления Русской Партии Эстонии Геннадий Сухов. Честно говоря, его авторство просмативалось сразу.  Мы «...милого узнали по похо-дочке». Стиль ещё тот. А тон статьи привычно оскорбительный. Досталось всем: и организаторам (идею Бала украли, художественных талантов хватает только на «игру на свадьбах» и т.д.) и гостям РБ (сильно подвыпили).

И всё неправда. Естественно, прочитав этот пасквиль мы расстроились, что среди тартуских  русских есть такие «герои». Однако решили: «собака лает – караван идёт». А причиной недобрoжелательности посчитали обычное противо-стояние между  РПЭ  и ОНПЭ, члены которой принимали активное участие в организации первого Бала. Борьба партий перед выборами – дело святое.     

Шли годы. Бал пел и танцевал. Не стоял на месте и импозантный Г.Сухов. Он тоже «танцевал». В чине председателя правления он вышел из РПЭ и тем предал её и так уважаемую им ветерана партии Зинаиду Саар. Этим политичес-ким пируэтом он внёс свой посильный вклад в «кирдык» русской политики в Эстонии. Предлагая свои услуги партиям, оказался в итоге в центристской партии. 

На местном уровне он тоже достиг определённых «успехов». В октябре 2003 г. фирма Лыуна-Инкассо предъявила некоммерческому объединению «Союз российских соотечественников Эстонии «Единство» претензию на сумму 28 828 крон и 59 сентов. Как выяснилось, Геннадий Сухов, являясь членом правления  объединения, злоупотребив доверием других членов правления, выдал 01.10.02  доверенность на официальном бланке объединения своему зятю Павлу Василевскому для заключения договора с фирмой «АО Фавора» на получение кредитной карточки. Из предоставленных распечаток следовало, что эта сумма была потрачена, в основном, на приобретение алкоголя.
Деятельности объединения российских соотечественников «Единство» был нанесён непоправимый моральный ущерб.

Имеет ли такой человек моральное право ставить под сомнение досто-верность своевременно представленного отчёта по использовании выделенных городской управой средств на поддержку РБ.  И уж совсем оскорбительно подвергать сомнению подлинность подписи заслуженной артистки Эстонии Анне Вески !
И кто дал ему право публиковать конфиденциальные данные о сумме гонораров известных и уважаемых артистов ?

Оказавшись в центристской партии и почувствовав себя более уверенно и, пока безнаказанно, Г.Сухов рискнул в очередной раз обругать РБ уже под своим именем в газете «Право и правда» от 19.05.05. Как положено теперь солидному «партейцу» тема тоже политическая. Статья называется «Русский Бал в Тарту прибрали реформисты». Из названия ясно о чём речь. И, наконец, кульминация обругивания РБ в МК Эстонии. 

Зачем Г.Сухову это надо? Откуда такая патологическая ненависть и к Олегу Курносову, и к Нине Бурлаке, и к Ариадне Эланго, а теперь ещё и к Олегу Нестеренко ?  Ну прямо страсти по Фрейду. Не даёт ему спать РБ, так хочется его разрушить.

ТАК ВОТ! НЕ ПРОЙДЁТ!! НЕ ПОЗВОЛИМ!!!

Теперь о самом «дознании» . Степень некомпетентности  необыкновенная.

И очень опасная, т.к. затрагивает взаимоотношения двух стран: Эстонии и России. Как легко обращаются с цифрами. Оказывается, «дознавателю» стало известно уже  в 2004 г., что «Россия несколько лет подряд выделяла на Русский бал до 200 000 крон»!  А если по правде, то Россия поддержала РБ только один раз в 2003 году и суммой, на порядок меньшей, чем указано в «дознании». Подумаешь, приписали один лишний нолик. Россия большая. Она не заметит. А честность организаторов РБ удачно подвергнута сомнению. Печальный опыт попасть на перо недобросовестного журналиста, приписавшего лишний нолик к сумме финансирования, имеет и Союз Славянских Просветительских и Благотворительных Обществ Эстонии. А ведь, ведя «дознание», достаточно было бы  связаться с Посольством России в Эстонии.

Организаторы РБ благодарны России за помощь и за прекрасные слова в адрес бала, высказанные советником посольства Александром Яшкиным «Об этом бале у меня только хорошие слова ... Это праздник для тамошних русских, и мне приятно, что русская культура жива и развивается». «Дознанием» брошена тень не только на взаимоотношения России и Эстонии, но и на дружественные связи в области культурологического обмена между городами-побратимами  Псковом и Тарту.

Зачем-то вытащили статью в «Пяевалехт», опубликованную  в далёком 2004 г., в которой другой «дознаватель» приписал бывшему консулу  Эстонии в Пскове Владимиру Редпапу политически некорректные слова в адрес России. На статью сразу было опубликовано опровержение. Вот так комментирует это сейчас (20.04.06) В.Редпап: «Когда журналист брал интервью у О.Курносова, я стоял рядом. Ко мне не было вопросов вообще,  ... ни о каких протестных акциях русских в Эстонии речь не шла. Разговор  шёл только о проведении бала. А организатором РБ  я никогда не был». 

Особым вопросом  в «дознании» стоит реформистский мотив. Бал 2005 года прошёл «под хвостом у белки, а самим реформистам русские балы, что рыбе зонтик». В воздух (с подачи Г.Сухова) бросается прозрачный намёк, что неприглядные дела в отчётности по РБ, представленной Олегом Нестеренко в горсобрание, покрывает его однопартиец-тяжеловес Нейнар Сели.

Фотографии О.Нестеренко и Н.Сели обведены  кружками. Очень похоже на обозначение мишени для стрельбы. А нацеливается Г.Сухов? Только вот зачем? Что теперь он хочет разрушить ? Существующую уже который год в городе Тарту дееспособную коалицию между реформистами и центристами ? Или нарождающееся взаимопонимание между властями города и славянскими культурными обществами ? В общем, почему-то Г.Сухову надо всё время что-нибудь разрушать. Призвание, наверное, такое. Разрушать- не строить! Уважаемый «дознаватель», если Вы даже «перелистав собственную газету»  №12 (41) от 23-29 марта 2005г. и обнаружив на стр. 4,7,43 44 материалы о Русском Бале в Тарту, по-прежнему считаете, что они не носят позитивного характера, то оставляем это на Вашей совести. А стыд глаза не выест ?
 
В заключение отметим и единственно положительную деталь в «дознании» - это фотография Русского Бала. Празднично одетые гости Бала, как молодые, так и пожилые кружатся в вальсе.

Олег Курносов, Ариадна Эланго, Нина Бурлака, Олег Нестеренко

Rahutus ajas koolidirektori abilinnapeaks

17. aprill 2006 Artikli originaal asub siin aadressil / Jüri Sasi
Nädala eest vahetas Jüri Sasi Härma kooli direktori koha Tartu abilinnapea tooli vastu. Sõbra pärimisele «mis sind küll poliitikasse ajab?!» vastas Sasi laia naeratusega: «Miks ka mitte?»

Intervjuud andes ütleb ta samale küsimusele vastates, et kui sa ei ole poliitikas, pole võimalust asjade kulgu mõjutada rohkem kui oma pere tasandil – siis jääks üle ainult kiruda.

Vastus ei kõla ehk väga uudselt, aga ka selles, et Sasi end taas Tartu raekojas sisse seadis, pole midagi enneolematut.
Kümmekond aastat tagasi avanesid tema kabineti aknad seal Pirogovi platsi poole, ainult et kevad olnud soojem, tudengid istunud juba platsil õlut joomas.

Tookord polnud Sasi oravaparteis, vaid hoopis koonderakonnas. Laine Jänese asemel oli linnapea Väino Kull. See oli aeg, kus koolis malmradiaatorite vahetamiseks tuli linnapealt eriluba küsida ja radiaatorid eraldati kaubabaasist erandkorras.

Nagu tuletõrjuja

Seekordsete esimeste abilinnapea-päevade kohta ütleb Sasi, et probleemid tema juhitavas haridusvaldkonnas on teravamad kui paistab välja või isegi volikokku – sinna ju pisiasju ei tooda.

«Ma ei olnud päris hästi kustutustööks valmis,» ütleb vastne abilinnapea. Lasteaiakohad, ametikooli maja tühjaks kolimine... Sasi hinnangul peaks asju linnas saama ajada ka nii, et ei pea kogu aeg tuld tõrjuma.

Aga miks on teisiti läinud?

«Ma võtan telefoni vastu,» ütleb ta. Pärast kõne lõppu jätkab, ise mugistab naerda: «No ma ei saa vastata, miks, ütleme, et probleemid tulid lihtsalt üle.» Oma partei asjade kohta on ta ennegi nii öelnud: ei saa vastata.

«Vassimine on kõige hullem, parem öelda, et ei saa praegu vastata,» räägib ta. «Peab valmis olema, et ka sellise ütlemisega kahjustad oma mainet, aga poliitikas on paratamatu, et maine saab vahel kannatada.»

Poliitiku töö kohta ütleb Sasi veel mitu asja. Näiteks, et tema palk abilinnapeana on kaks korda suurem kui koolidirektorina ja oleks kurjast, kui selle palga eest tööd ei teeks. Abilinnapea põhipalk on üle 37 000 krooni.

Sasi ei salga, et avalikkuse tähelepanu on talle oluline, muidu poleks ta linnavalitsusse läinudki.

Koolis populaarne

Kui Sasi otsustas Laine Jänese kutsel abilinnapea kohale asuda, oli paljudel kahju. Eriti Härma kooli õpilastel, Sasi oli populaarne. Miks?

Sasi naeratab ega ole kunagi kuri – no kui just väga suure sigadusega maha pole saanud, kõlab üks seletus. Lisaks on tal tavaks koolis iga möödujat kõnetada. Näiteks poetab ta lapsele: «Näe, sina ka kooli jõudnud!» Ja see võtab lastelt hirmu direktori ees.

Mõned pedagoogid arvavad, et Sasi oli õpilastega vahel liigagi leebe ja üritas noortepäraste naljadega, mis vanematele pedagoogidele kohatuvõitu tundusid, lisapunkte teenida.

Küsimusele, mis teda vihastab või mida ta ei salli, jääb Sasi vastuse võlgu.

«Ma olen ääretult tolerantne inimene,» kostab ta. «Koolikogemus annab väga suure tolerantsuse: üritad mõista, miks näiteks õpilane valetas: kas ta kardab, on tal mingi probleem. Teda lihtsalt seinaga tasa sõimata on kõige lihtsam, aga kui mõistma hakkad, miks ta midagi tegi, siis suudad ehk aidata.»

Sasi kohta räägitakse ka, et luba klassiõhtuteks ja reisideks saadetakse küsima tüdrukud, sest Sasi ei suuda neile ei öelda.

Ning öeldakse sedagi, et ta ei jäta naljalt juhust kasutamata, kui on võimalus väita, et Härma kool on ikka parem kui Treffner. Kord läinud Sasi enne eksameid abituuriumi klassiruumi, projitseerinud seinale Treffneri riigieksamitulemused ja öelnud: teie kohustus on saada paremad tulemused.

Sasi on ise Treffneri kooli vilistlane.

Kuidagi on nii läinud, et õpilastele meeldib Sasi rohkem kui õpetajatele. Et see nii on, kinnitab mitu pedagoogi. Õpetajatele teeb vahel tõesti tuska, et tüliküsimustes kipub Sasi justkui õpilaste poole jääma ja vahel teatab, et kool ongi õpilaste jaoks.

Kui Sasi omal ajal Härmasse tuli, oli tema vastu suisa vimm. Arvati, et ju poliitikud talle selle koha tegid, kui Sasi valimiste järel abilinnapea kohast ilma jäi. See vastuseis on ajapikku siiski lahtunud ja eriti kooli majandusliku poole arendamise eest saab Sasi suisa kiita. Remondiraha on Härmale igatahes tulnud.

Kas Härma gümnaasium sellest, et Sasi on nüüd linnavalitsuses, võidab või hoopis kaotab investeeringuid? Vastus tuleb pärast pikka pausi: «Sa oskad väga sitasti küsida.»

Kiitmise koht

Et lugu tasakaalus püsiks, tuleb nüüd kiitmise koht.

Esiteks saab sõna Tanel Linnus, klassivend Tartu 1. keskkoolist, sõber ja kolleeg, ametilt Võrumaa kutsehariduskeskuse direktor. Linnus meenutab, et omal ajal, kui Sasi maalt linna keskkooli tuli, oli ta igatepidi kena tagasihoidlik inimene.

«Polnud sugugi niisugune lõukoer, nagu ta nüüd on. Tal on iga asja kohta arvamus ja ega ta varja seda, julgeb välja öelda ka siis, kui see on paljudele vastukarva. Tol aja püüdis ta hästi õppida ja oli hästi korralik. Meile, linnavurledele, kes me õppisime seal esimesest klassist, oli ta kontrastiks.»

Teiseks saagu sõna Helmer Jõgi, endine Treffneri kooli direktor ja Sasi parteikaaslane: «Tema tugev külg on see, et ta otsustab. Haritud inimesele on omane kõhelda, aga tal on see soon, et kui vaja, siis ta julgeb otsustada. Eks see ole nii pluss kui ka miinus, sest vahel kipub otsuse langetamiseks vajalik info puudulik olema.»

Tanel Linnuse meelest on kiitmist väärt ka Sasi rassimine Kambja vallas olevas talukohas. Sasile kui maapoisile on see enda laadimiseks tähtis, muidu vajuks ta lössi. Aga talu kujundamises lööb välja ka Sasi hea maitse.

Seda, mis nüüd järgneb, ei ütle ainult Linnus, aga ta sõnastab selle ehk kõige täpsemini: «Sasilikud naljad on sellised, kus ta ütleb sulle ükskõik mida, vaatab otsa, paljastab hambad ja naeratab, ning tema sõnadest võib kurat teab mida välja lugeda. Need võivad absoluutselt kõike sisaldada.»

Eks sellest ole olnud küllalt ka vääritimõistmist ja solvumist.

Sasi ja KGB

Päev pärast seda, kui volikogu Sasist abilinnapea tegi, helistas toimetusse kodanik Tamm, vanem meesterahvas, eesnime ei öelnud.

Ta soovitas Sasilt küsida, mida too viis aastat Angoolas tegi ja mis seosed sel sõidul KGBga olid. CVs pole Angoola kohta ühtki märget. Küll saab sealt lugeda, et Sasi oli kaheksakümnendate aastate keskel Alžeeria rahvademokraatlikus vabariigis matemaatika õpetaja.

Alžeerias õpetamise tarvis õppis Sasi Moskvas erikursustel aastaga ära prantsuse keele. Muide, esimesel välismaale õpetama mineku katsel kirjutas toonane partei linnakomitee ideo-loogiasekreär Arno Almann iseloomustusse: ne uveren i moralna ne ustoitšiv. Aasta pärast sai Sasi siiski paberitesse märke, et on moraalselt kindel ja poliitiliselt veendunud.

UNESCO programmiga oli seal õpetamas kirju seltskond, oli bulgaarlasi ja tuneeslasi, oli süürlasi, oli üks vene perekond, keda jahmatas, et poest saab piima osta, ja oli üks prantsuse perekond, kellega Sasi sõbrunes ja kellega hea klapp ning läbikäimine kestab siiani.

KGBga oli Sasi sõnutsi ka tegemist. Venelastele see prantsuse perega sõbrustamine ei meeldinud ja kui Sasi ükskord veini juues ettevaatamatult ütles, et tal pole koduski nii ilusat korterit kui Alžeerias, olid järgmisel päeval ukse taga saatkonna töötajad, kes teatasid, et on aeg koju tagasi sõita.

Aafrikas teenitud dollarid aitasid aga osta asfaldifärvi Lada 09, maksta kinni kooperatiivkorteri ja jäi veel üle ka koduelektroonika jaoks.

Komparteis Sasi oli.

Mis edasi?

«Tegelikult on mul üks kõhklus – see on kaksikutele vist omane,» lisab ta. «Mõtlen, et kas ma juba olin jõudnud oma ebakompetentsuse tasandile ja pidin eest ära minema.»

Ei ole aga suur saladus, et Sasi kiikab riigikogu poole. Valimised lähenevad.

CV

• Sündinud 29. mail 1954

• Lõpetanud Tartu 1. keskkooli (Treffneri gümnaasium) ja Tartu Ülikooli matemaatiku ja matemaatikaõpetajana 1977.

• Oli matemaatika õpetaja Tartu 8. keskkoolis (Forseliuse gümnaasium) 1977–1979, seejärel samas õppealajuhataja kuni 1982. Järgmised kolm aastat töötas matemaatika õpetajana Tartu 7. keskkoolis (Karlova gümnaasium).

• 1985 ja 1986 Alžeerias Oued-Fodda tehnikumis matemaatika õpetaja, naasmise järel Tartu 14. keskkoolis (kunstigümnaasium).

• 1988–1991 Kuuste põhikooli direktor, 1991–1993 Tartu haridusosakonna juhataja, 1993–1996 Tartu abilinnapea.

• Aastast 1997 Miina Härma gümnaasiumi direktor.

• Taas Tartu abilinnapea tänavu aprillist.

 
Jüri Saar, Tartu Postimees