Arhiiv aja järgi mai, 2006

Jäätmevedu inimestele odavamaks

31. mai 2006 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv

Kui Riigikogu võtab vastu valitsuskoalitsiooni halduskoostöö seaduse muutmise seaduse, muutub omavalitsuste koostöö jäätmeveo korraldamisel lihtsamaks ja konkurss võib tuua ka odavama jäätmeveo hinna.
 
Jäätmeseadus kohustab kohalikke omavalitsusi jäätmevedu korraldama. Eriti just väiksemad vallad on pidanud mõistlikuks seda teha ühiselt. Nii on kindlasti võimalik saavutada elanike jaoks soodsam prügiveo hind,  sest kliente on rohkem ja seetõttu ka konkurents suurem.
Omavalitsustele ühiselt tegutsemise võimaluse andmiseks täiendati 2005 a suvel jäätmeseadust nii, et kohaliku omavalitsuse volikogu võib jäätmeveo
konkursiga seonduvate ülesannete täitmiseks volitada mittetulundusühingut, mille liige kohalik omavalitsus on ning mille liikmeteks saavad vastavalt põhikirjale olla ainult kohalikud omavalitsused või kohalike omavalitsuste liit.
 
Nii said linnad ja vallad õiguse korraldada jäätmeveokonkursse ühiselt, kuid selle õiguse rakendamine takerdus omakorda halduskoostöö seaduse taha.  Nimelt nõuab see seadus, et haldusülesannete täitmiseks volitamise haldusleping tuleb sõlmida riigihangete seaduses teenuste tellimise hankelepingu sõlmimise tingimustest  ja pakkumise läbiviimise korrast lähtudes. Seega peavad omavalitsused korraldama riigihanke, et anda haldusülesanne just sellel samal eesmärgil endi poolt loodud mittetulundusühingule.
 
Alles peale seda saab omavalitsuste poolt asutatud MTÜ asuda eesmärki täitma ehk siis näiteks korraldatud jäätmeveo konkurssi korraldama. Riigihanke korraldamine omavalitsuse ja viimase poolt loodud MTÜ vahel  haldusülesande täitmiseks lepingu sõlmimiseks on kindlasti pigem aja ja raha raiskamine kui tarvilik ja mõistlik tegevus.

Sooviga soodustada omavalitsuste poolt jäätmeveo konkursside korraldamist, andsid koalitsioonierakonnad 20.aprillil 2006 Riigikogule üle Halduskoostöö seaduse muutmise seaduse. Muudatus võtab ära tarbetu riigihanke kohustuse ning lihtsustab omavalitsuste koostööd haldusülesannete täitmisel. Jäätmevedaja leidmiseks korraldatakse loomulikult hankeid edaspidigi, siin ei muutu midagi. Prügi vedu on äriühingute ülesanne, kelle seast valitakse parim pakkuja.

Mis kõige tähtsam - üheskoos on jäätmete vedu odavam ja kasu  on siin just elanike poolel. On tõenäoline, et parlament jõuab Halduskoostöö seaduse muutmise seaduse vastu võtta veel enne jaanipäeva.
 


Tõnis Kõiv
Riigikogu Keskkonnakomisjoni esimees

 

 

Postitatud 1.juunil 2006
 

Avaldatud (erinevad pealkirjad): Hiiu Leht, 6.juuni 2006; Meie Maa 6.juuni 2006; Nädaline 6.juuni 2006; Sakala 13.juuni 2006; Pärnu Postimees 22.juuni 2006

Vastuseks Järva Teataja 20.mai arvamusloole

30. mai 2006 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv
Minu vastulause Järva Teataja 20.mai numbris ilmunud loole.

Juhul kui ma alustaks oma artiklit küsimustega Arvo Sarapuule, et kas ja kui palju läks Järva Maavalitsuse eelarvest maksumaksja raha K-keskuse jaoks, kuhu kadusid Maapanga pankroti järel miljonid kroonid hoiustajate raha jne, siis kas lehelugeja saaks teada, millal tulevad uued ja uuemad bussid Järvamaale sõitma? Ei saa, sest ülaltoodud küsimused on küll huvitavad, aga vastused neile busside osas selgust ei anna! Seepärast me ei näegi põhjust neil probleemidel praeguses loos pikalt peatuda.

Sarapuu materdab oma artiklis mind ja Reformierakonda, aga täiesti vastamata jätab põhiküsimuse – millal siis ikkagi jõuavad uued ja uuemad bussid Järvamaale? Probleemi väljatooja isiku ründamine ja valede väidete esitamine lausa sunnib mind selgitama asju.

Reformierakonnal läks 2005 a valimistel Järvamaal hästi.

Võrreldes viimast nelja kohalike omavalitsuste valimist, saavutasime näiteks Paide linnas parima tulemuse peale 1996.aastat. Ligi kolmandik (28,5 %) valimas käinutest toetas Reformierakonna kandidaate. Toetus meile isegi suurenes 2002 a valimistega võrreldes. Valijad andsid oma hääle meile, aga võimukoalitsiooni mittepääsemine oli juba iseküsimus. Neid põhjuseid oli mitmeid ja vähemalt meie oleme omapoolselt sisekaemuse ning järeldused edaspidiseks teinud. RE Paide linnas eemaletõrjumise eesmärk oli rida subjektiivseid faktoreid ja neist on juba varasemalt kirjutatud. Ilmne oli ka Keskerakonna soovimatus näha enda kõrval tugevat ja kogemustega partnerit.

Järvamaal tõid valimised reformierakonna uuesti võimule Paide, Väätsa ja Türi vallas, jätkuvalt juhime kohalikku elu Karedal ja Imaveres. Alles eelmisel kuul loodi Reformierakonna Järva-Jaani piirkond, mis on üheteistkümnes piirkond Järvamaal. Täiesti normaalne olukord. Meie jaoks on kõige tähtsam, et inimesed usuvad jätkuvalt reformikate võimesse kohalikku elu arendada ja anname selle nimel endast parima.

Mina ei materda kedagi

Võin kindlalt väita, et ma ei ole A.Sarapuuga seoses tõstatanud ühtegi muud teemat peale bussinduse. Koostöös Paide linnapea ja Järva maavanemaga sai üheskoos korraldatud Palvushommikusöök Paides, ühine töö käib piimatööstuse kolimisotsuse ettevalmistamisel, samuti käib konstruktiivne arutelu Järvamaa arenguleppe ja näiteks Türi Kolledzit puudutava lisa üle jne.

Kui Sarapuu peab Taimla kirjutist materdamiseks, siis soovitan ma „vanadel sõpradel” asjad omavahel klaarida. Siin ei ole teistelt inimestelt ega erakondadeltki abi loota. Koos tehtu tuleb ka koos lahendada.

Arvo Sarapuud olen ma seni autoriteedina võtnud. Usaldasin inimesena teda niivõrd, et kutsusin ta oma poja ristivanemaks. Oleme ka varematel aegadel põhimõtteliste küsimuste üle vaielnud ja eri seisukohtadele jäänud. Seda enam paneb mind imestama selline isikliku viha laviin, mis on pikitud laimu ja valedega ja mis ei puuduta korrakski liinilepingu täitmatajätmise põhjust.

Mina ei ründa kedagi isiklikult. Mina juhin poliitikuna tähelepanu nii Järvamaa inimestele kui Sarapuule endale, et liinileping on täitmata. Olen teinud ja teen seda ka edaspidi ilma kedagi mustamata ja ründamata. Olen Järvamaalt pärit ja minu sidemed kodukandiga on jätkuvalt tihedad. Seisan ka edaspidi siinsete inimeste huvide eest. Järvakatel on õigus sama raha eest sõita uute või tunduvalt uuemate bussidega!

Igaühel on oma roll.

Ettevõtjal ettevõtja roll ja omavalitsusliidu esimehel oma roll. Igaüks peab oma rolli täitma. Kui oled ettevõtja ja rabad oma rahakoti huvides, pole sulle midagi ette heita. Aga kui pürgid Järvamaa inimeste huvide eest seisjaks, siis ei saa samal ajal ettevõtjana nendesamade inimeste taskutest kehvema teenuse eest sama raha võtta.
Kui ettevõtja on esitanud pakkumise, mille alusel on temaga leping sõlmitud, siis ta peab seda täitma. Kuna Arvo Sarapuu ei ole lihtsalt ettevõtja, vaid ka avaliku elu tegelane, siis peab ta arvestama, et võimalused ettevõtjana vahendeid valimata äri ajada on oluliselt piiratud. Õigemini, ta on neid ise piiranud, sisenedes poliitikasse, lastes end valida erinevatele ametikohtadele. Poliitiku tegemised ja tegutsemise motiivid peavad olema avalikud.

Minu artiklis ei olnud mingisugust raevu ja ma ei kirjuta seda ka sellesse artiklisse. Ma ei evi mõtet, et kes ei mõtle minu moodi, mõtleb valesti. Erinevad arvamused ja vaidlus sisuliste küsimuste üle viibki elu edasi.

Reformierakonna liikmed on alati soliidselt suhelnud ja teevad seda ka edaspidi. Kui A.Sarapuu tunneb, et tema peab minu eelneva arvamusavalduse peale õiguskaitseorganitelt kaitset otsima, on see tema probleem. Aga mina leian küll, et alusetu süüdistus oma ja linna raha segiajamises oleks väärt rahva silmis tõe jaluleseadmiseks kohtu poole pöördumist. Mina ju ise tean, et nii linnapeana kui nüüd RK liikmena ei ole ma selliseid tegusid teinud ja minu töö on alati olnud kantud üldsuse huvide eest seismisest.
Mul on meeles ettevõtja Toomas Agasilla sõnad minu linnapeaks valimise ajast (1996 a) – hea, et Paide linnapeaks sai isik, kel isiklikud majandushuvid puuduvad. Võin seda südamerahuga öelda ka täna, minul need huvid puuduvad. Küll aga teen jätkuvalt kõik selleks, et elu läheks paremaks ning et inimeste käest ei võetaks seda mis neile õigusega kuulub.

See, milline firma Järvamaa inimesi bussidega sõidutab on vähetähtis. Küll aga on tähtis see, et see firma oleks valitud ausalt ja avalikult ja täidaks õigeaegselt oma kohustusi.

Usun samuti kohtu langetatud otsuste õigsusesse. Samas ei saa unustada, et kohus langetab otsuse ettevõtja Sarapuu suhtes. Poliitik Sarapuu suhtes kohus seisukohta ei võta. Siin ongi põhimõtteline vahe. Mis on ettevõtjale lubatud, võib olla poliitikule keelatud.

Tulles tagasi algusesse, ootan koos paljude järvamaalastega jätkuvalt vastust küsimusele – millal siis ikkagi tulevad uued ja uuemad bussid Järvamaa liinidele?


Tõnis Kõiv

Postitatud 31.mail 2006

Ärajäänud Knopka

21. mai 2006 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv

Sarapuu keeldus tulemast Knopka saatesse

 Arvo Sarapuu keeldus, viidates tihedale päevaplaanile, osalemast Kuma Raadio Knopka saates koos minuga. Saate teemaks oli planeeritud bussiliiklus Järvamaal.

Esmaspäeva 22.mai hommikul terendas oivaline võimalus Kuma raadio otse-eetris Sarapuuga väidelda. Nimelt helistas raadio direktor Mati Palmet ja kutsus mind Knopka saatesse koos Sarapuuga vaidlema bussinduse teemal. Kutsumise aluseks mõlema sulest ilmunud artiklid Järva Teatajas ja Reformierakonna lendlehe aktsioon.

Olin nõus, hoolimata sellest, et raadiosse minekuks oleks pidanud juba varem kokku lepitud kohtumise kella 11.00-st Kalevite Kodus edasi lükkama. Pidasin Knopka saadet tähtsamaks just seetõttu, et otse-eetris oleks kindlasti välja tulnud tegelikud põhjused, miks ikkagi ei saa järvalased sõita uute või uuemate bussidega.

Palmet asus minult nõusoleku saamise järel telefoni teel Sarapuud püüdma. Paarikümne minuti pärast helistas Palmet mulle tagasi ja teatas saate ärajäämisest, sest Arvo Sarapuul on „sedavõrd tihe päevaplaan, et esinemine raadios sinna ei mahu”. Minu arvates oli pigem tegemist soovimatusega otse-eetris vastata konkreetsetele küsimustele, kuna vastuseid pole kuskilt võtta.

Pakkusin Palmetile võimalust teha saade ilma Sarapuu osavõtuta ning rääkida probleem lahti. Sellise lahendusega ei olnud Palmet nõus.

Eks igaüks koostab oma päevaplaani ise ja teeb seal ka muudatusi. Mina olin valmis etteplaneeritud kohtumise edasi lükkama, et raadiosse minna. Sarapuu ei tahtnud seda teha. Kuigi teadaolevalt tal sel päeval ja raadiosaate ajal Paides mingit muud tegevust ei olnud.

Minu veendumus suurenes, et Sarapuul ei ole midagi sisulist tuua oma ettevõtete tegevusetuse või tegevuse põhjenduseks ja ta kardab selle ilmsikstulekut.

Raadiokuulajatel jäi kuulmata kindlasti üks huvitav ja kaasakiskuv saade. 

 

Postitatud 22.mail 2006 a

Esimene päev flaierite jagamisel

18. mai 2006 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv

Noored olid tublid ja jagasid inimestele lendlehti. Tagasiside oli mitmesugune. Oli inimesi, kes oli teemaga kursis ning lausa küsisid, et millal siis uued bussid tulevad? Oli ka neid, kes polnud bussiliikluse probleemidest midagi kuulnud. Üldine vastukaja oli hea, inimestele pakkus lendleht huvi.

Vastukaja tuli ka „põhisüüdlaselt” endalt. Sarapuu andis kommentaari Kuma raadiole ning lisas omapoolsed mõtted ka BNS-i uudisesse.

Kahetsusega tuleb märkida, et kommentaar oli kõike muud kui sisuline. Solgiämber kallati mulle ja erakonnalegi kaela, kuid lepingu mittetäitmise ja kohtusse pöördumise põhjust ikka teada ei saanud.

Oleks minagi ju võinud alustada küsimustega, et kui palju ikkagi siis kulus Järva Maavalitsuse eelarvest K-keskuse ehitamiseks, kuhu Maapangast varastatud raha jäi jne, jne?

Aga ülaltoodud küsimuste küsimine ei anna meile ju vastuseid busside osas täna. Seepärast ei hakanud mina süüdistusi loopima.

Sarapuu kommentaar keerles selle ümber, et äriühingud lahendavad omi vaidluse seaduses ettenähtud korras kohtus. Olen nõus. Kuid, kui üheks osapooleks on Järvamaa Omavalitsuste Liidu esimehe kontrolli all olev firma ja vaidluse teiseks pooleks on Järvamaa omavalitsuste ühiselt loodud ühistranspordikeskus, siis peab avalikkus teadma ka vaidluse sisu. Avaliku elu tegelased ei saa ajada musta äri ega kuidagimoodi omi tegutsemise motiive varjata. Avaliku elu tegelase motiivid olgu avalikud.

Sarapuu kasutas aga demagoogia kuldreeglit, et kui midagi muud vastata ei ole, siis sõima küsijat, süüdista teda ja tervet ta erakonda seitsmes surmapatus ning äkki pääsed...

Kinnitan, et ei pääse ta kuskile. Ei saagi pääseda, sest ega see ei ole üksikult minu võitlus Sarapuu vastu. Kaugel sellest. Nii mina kui reformierakond seisavad antud küsimuses Järvamaa inimeste eest, nende eest, kel on täielik õigus sõita sama piletihinna eest kas täiesti uute või tunduvalt uuemate bussidega.

Me ei jäta võitlust enne, kui lepingujärgsed bussid on liinidele toodud ning kohtuvaidlusega asi selge.

Varasemalt väljatoodud ning allpool kirjas olevate küsimuste osas mingeid vastuväiteid ei ole Sarapuu esitanud. Ootame veel, äkki esmaspäevaks saame ka midagi sisulisemat vastuseks kui ainult sõimu ja laimu.


Tõnis Kõiv

 

Postitatud 19.mail 2006 a

Raha bussireisija taskust

17. mai 2006 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv

Järvamaa Ühistranspordikeskus (JÜTK) on tänaseks päevaks sõlminud läbiviidud riigihanke kohaselt järgmised uued liiniveolepingud: 30.märtsil sõlmitud leping Atko Liinidega ja Assotransiga ning 20. aprillil sõlmitud leping Atko Transiga.

Sõlmimata on uus leping Paide-Türi liini teenindavas liinigrupis, sest seal on pooleli kohtuvaidlus ning kohtumäärusega on hanke lõpuniviimine peatatud.

Kerge raha kohe kätte

JÜTK oli valmis märtsi lõpus sõlmima ka kolmanda liinilepingu, aga ei saanud, sest edukas pakkuja Atko Liinid loobus. Tema asemele asus järgmine firma – Atko Trans. Vahetamise mõte oli väga lihtne. Atko Transi pakkumine oli 80 sendi võrra kilomeetrilt kallim kui Atko Liinide oma. Mõlemad firmad on Sarapuuga seotud. Kuna aastane kilomeetrite maht on ca 400 000 kilomeetrit, teenib Sarapuu selle vahetusega 320 tuhat krooni aastas rohkem. JÜTK omakorda kaotab samasuure summa ning see võib kaasa tuua reisijatele piletihinna tõusu.

Märtsi lõpus sõlmitud lepingute kohaselt peab vedaja pakkumisejärgsed bussid liinile tooma hiljemalt kolme nädala jooksul. Nii peaks näiteks Paide-Järva-Jaani, Paide-Tapa liinil sõitma alates 22. aprillist 6,6 aasta keskmise vanusega buss. Tegelikult aga saab iga bussireisija ise hinnata, kas on midagi muutunud viimase kuu jooksul või mitte. Minu teada ei ole muutunud ehk siis Atko Liinid ei olegi asunud täitma oma lepingujärgset kohustust Järvamaa inimeste ees.

Inimesed kannatavad kahju, neil on õigus sõita tunduvalt uuemate bussidega sama raha eest, aga nad ei saa. Sest Sarapuuga seotud firma ei täida sõlmitud lepingut.

Järvamaa omavalitsused on ühiselt loonud JÜTK-i ja valinud juhtorganiks 7-liikmelise juhatuse, kes peab nõudma vedajatelt lepingute täitmist.

Viimase kahe kuu jooksul on juba kolmel korral arutatud Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuses esimees Arvo Sarapuu juhtimisel omavalitsuste poolt loodud ühisasutuste nõukogude ja juhatuste koosseise. Järvamaa Haiglas ja Väätsa Prügilas nõukogu osas on kokkulepe sõlmitud, keda kutsutakse tagasi ja kes pannakse asemele. JÜTKi juhatuse osas on otsustamine edasi lükatud sügisesse. Nii saab Sarapuu survestada oma positsiooni ära kasutades JÜTKi juhatuse liikmeid põhimõttel – kui teie ei hakka minu firmade käest midagi nõudma, siis ei hakka mina teie väljavahetamist nõudma. Väga kahetsusväärne olukord.

Millal tulevad uued bussid Paide-Türi vahele sõitma?

JÜTK läbiviidud riigihanke tingimuste kohaselt selgitati võitja välja kolme kriteeriumi järgi: pakutud hind (osakaal 70%), busside vanus (25%) ja remondibaasi olemasolu (5%). Selgete ja avalike kriteeriumite alusel tuli Paide-Türi-Särevere liinigrupis võitjaks Go Bus, kes pakkus küll mõnevõrra kõrgemat hinda, kuid see-eest jällegi täiesti uusi busse.

JÜTK jõudis riigihanke pea-aegu lõpuni viia, edukas pakkuja oli välja kuulutatud, jäi ainult veel lepingu sõlmimine. Aga siis esitas Atko Liinid kohtusse hagi ja kohus peatas määruse alusel hanke lõpuniviimise ehk siis lepingu sõlmimise eduka pakkujaga. Atko Liinide esitatud vaidluse sisuks on edukaks tunnistatud pakkuja majandusmudeli vaidlustamine. Sarapuuga seotud firma ei mõista, kuidas suutis konkurent pakkuda 9,39 kroonise kilomeetrihinna eest 5 täiesti uut bussi. Täna sõidab Paide-Türi vahel Atko Trans ca 15 aastat vanade bussidega ja talle makstakse ühe kilomeetri eest 8,30 krooni.

Soovimata kuidagi kohut mõjutada, vaatame Põlva näite varal, kas ka mujal taolisi probleeme on.

Põlvaski korraldati riigihange uue vedaja leidmiseks. Pakkumisi tuli mitmeid ning võitja valiti välja kilomeetrihinna ja busside vanuse järgi. Parimaks pakkujaks kuulutati Sarapuuga seotud ettevõte Harjumaa Liinid, kes küsis ühe liinikilomeetri hinnaks 4,78 krooni ja pakkus 30 uut bussi. Täna ei sõideta Põlvamaal uute bussidega ja kilomeetri hind on 5,18. Seega pakkus Harjumaa Liinid Põlvamaal 40 senti väiksema kilomeetrihinna eest 30 täiesti uut bussi.

Kus on siin loogika?

Järvamaal ei saa Sarapuu aru, kuidas saab senisest kõrgema hinna eest 5 uut bussi pakkuda, aga Põlvamaal pakub senisest madalama hinna eest 30 uut bussi. Kuidas saab kohtus vaidlustada majandusmudelit, mida endaga seotud firma mujal rakendab isegi veel kuus korda suuremas mahus?

Mis saab edasi?

Väidan, et kuigi kohus on istungi määranud juba 18.maiks, ei pruugi tegelikult asja sisulist arutelu niipea toimudagi. Kord on Atko Liinide esindaja haige, siis ei saa advokaat tulla, siis on veel mingit paberit vaja. Sarapuu eesmärk on venitada kohtupidamist niikaua kui võimalik, sest siis ta saab ju vanade bussidega järvamaalasi edasi sõidutada ning siit teenitud kasumi näiteks põlvalaste tarbeks lubatud uutesse bussidesse investeerida.

Minu arvates ei ole õige Järvamaa inimesi nöörida ja seepärast on mul konkreetsed ettepanekud bussiettevõtja ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu esimees Arvo Sarapuule –

- Asuge täitma sõlmitud liiniveolepingut ning tooge kohale lubatud uuemad bussid!
- Võtke kohtust tagasi hanke peatanud hagi ning laske Järvamaa inimestel teenitult sõita uute bussidega
- Lõpetage oma ärihuvide eelistamine avalike huvide ees

Järvamaa inimestel on täielik õigus sõita sama raha eest uute bussidega. Lubamatu on seda õigust neilt ära võtta, sest see võrdub nende tagant varastamisega.


Tõnis Kõiv

 

Postitatud 18.mail 2006 a

Avaldatud: Järva Teataja, 9.mai 2006.