Arhiiv aja järgi juuni, 2007

Eesti toetab Horvaatia liitumist Euroopa Liidu ja NATO-ga

29. juuni 2007 Artikli originaal asub siin aadressil / Urmas Paet
Reedel, 29. juunil osales välisminister Urmas Paet Euro-Atlandi Partnerlusnõukogu (EAPC – Euro-Atlantic Partnership Council) julgeolekufoorumil Makedoonias Ohridis. Foorumi raames kohtus välisminister ka Horvaatia kolleegi Kolinda Grabar-Kitarovićiga.

Kohtumisel räägiti eelkõige Horvaatia lõimumisest Euroopa Liidu ja NATOga.

Horvaatia välisminister andis ülevaate reformide käigust, öeldes, et need edenevad hästi. Välisminister Urmas Paet kinnitas Eesti toetust Horvaatia liitumispüüetele mõlema organisatsiooniga. „Horvaatia edusammud on muljetavaldavad, kuid kodutööd peab jätkama,” ütles Paet.

Välisminister Paeti sõnul toetab Eesti Bukaresti NATO tippkohtumisel liitumiskutsete esitamist kandidaatidele, kes on ettevalmistused lõpetanud. „Selleks peaksid Horvaatia ja teised kandidaatriigid jätkama tõsiste ja sisuliste ettevalmistustega täna ja edaspidi,” ütles Paet. „See on nii kandidaatriikide kui alliansi huvides,” lisas ta.
 

Eesti toetab Horvaatia liitumist Euroopa Liidu ja NATO-ga

29. juuni 2007 Artikli originaal asub siin aadressil / Urmas Paet
Reedel, 29. juunil osales välisminister Urmas Paet Euro-Atlandi Partnerlusnõukogu (EAPC – Euro-Atlantic Partnership Council) julgeolekufoorumil Makedoonias Ohridis. Foorumi raames kohtus välisminister ka Horvaatia kolleegi Kolinda Grabar-Kitarovićiga.

Kohtumisel räägiti eelkõige Horvaatia lõimumisest Euroopa Liidu ja NATOga.

Horvaatia välisminister andis ülevaate reformide käigust, öeldes, et need edenevad hästi. Välisminister Urmas Paet kinnitas Eesti toetust Horvaatia liitumispüüetele mõlema organisatsiooniga. „Horvaatia edusammud on muljetavaldavad, kuid kodutööd peab jätkama,” ütles Paet.

Välisminister Paeti sõnul toetab Eesti Bukaresti NATO tippkohtumisel liitumiskutsete esitamist kandidaatidele, kes on ettevalmistused lõpetanud. „Selleks peaksid Horvaatia ja teised kandidaatriigid jätkama tõsiste ja sisuliste ettevalmistustega täna ja edaspidi,” ütles Paet. „See on nii kandidaatriikide kui alliansi huvides,” lisas ta.
 

NATO-l on energiajulgeoleku kindlustamisel kindel roll

29. juuni 2007 Artikli originaal asub siin aadressil / Urmas Paet
Reedel, 29. juunil osales välisminister Urmas Paet Euro-Atlandi Partnerlusnõukogu (EAPC – Euro-Atlantic Partnership Council) julgeolekufoorumil Makedoonias Ohridis.

Eesti välisminister ütles oma sõnavõtus, et energiajulgeolek on otseselt seotud rahvusliku julgeolekuga, seega on NATOl oma kindel roll selle tagamisel. “NATO peaks tegelema üldise energiajulgeoleku olukorra jälgimisega, julgeolekuriskide hindamisega ning vajadusel infrastruktuuri ja peamiste transporditeede turvamisega,” märkis Paet. Välisminister lisas, et pärast Riia tippkohtumist, kus kinnitati vajadust energiajulgeoleku küsimustega tegeleda, on konkreetne töö juba alanud ning Eesti annab kindlasti ka oma panuse.

Urmas Paeti sõnul näeb Eesti, et energiajulgeoleku käsitlemine peab toimuma koostöös teiste partneritega, eelkõige Euroopa Liiduga. “Me usume, et need kaks organisatsiooni saavad energiajulgeolekut kindlustada teineteise tööd täiendades,” sõnas Paet. “Energiajulgeoleku suurendamiseks on äärmiselt vajalik, et kõik suuremad energiatootjad ja -tarbijad ratifitseerivad Energiaharta lepingu,” rõhutas ta.

Eesti välisminister avaldas muret, et vahel kasutatakse energiaressursse poliitilise profiili tõstmiseks. “See ei ole mingil juhul vastuvõetav,” toonitas Paet. “Nagu ka terroristlike aktide, piirkondlike konfliktide ja teistest sarnaste ohtude poolt tingitud energiakatkestused,” lisas ta.

Lõpetuseks avaldas välisminister Paet veendumust, et liitlaste ja partnerite ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonide koostöös saab energiajulgeolekut suurendada. “Ma usun, et eelpool nimetatud meetmete ja tiheda koostöö abil suudame vähendada energiatarnete katkestusi ja energiaressursside kasutamist poliitilistel eesmärkidel,” ütles Paet.

Välisminister Urmas Paet suundub Makedooniast edasi Kosovosse, kus ta kohtub KFORi kaitseväe luurerühma ESTRIF-1ga ning Taani pataljoni juhtkonnaga, kelle alluvuses eestlased teenivad.

NATO-l on energiajulgeoleku kindlustamisel kindel roll

29. juuni 2007 Artikli originaal asub siin aadressil / Urmas Paet
Reedel, 29. juunil osales välisminister Urmas Paet Euro-Atlandi Partnerlusnõukogu (EAPC – Euro-Atlantic Partnership Council) julgeolekufoorumil Makedoonias Ohridis.

Eesti välisminister ütles oma sõnavõtus, et energiajulgeolek on otseselt seotud rahvusliku julgeolekuga, seega on NATOl oma kindel roll selle tagamisel. “NATO peaks tegelema üldise energiajulgeoleku olukorra jälgimisega, julgeolekuriskide hindamisega ning vajadusel infrastruktuuri ja peamiste transporditeede turvamisega,” märkis Paet. Välisminister lisas, et pärast Riia tippkohtumist, kus kinnitati vajadust energiajulgeoleku küsimustega tegeleda, on konkreetne töö juba alanud ning Eesti annab kindlasti ka oma panuse.

Urmas Paeti sõnul näeb Eesti, et energiajulgeoleku käsitlemine peab toimuma koostöös teiste partneritega, eelkõige Euroopa Liiduga. “Me usume, et need kaks organisatsiooni saavad energiajulgeolekut kindlustada teineteise tööd täiendades,” sõnas Paet. “Energiajulgeoleku suurendamiseks on äärmiselt vajalik, et kõik suuremad energiatootjad ja -tarbijad ratifitseerivad Energiaharta lepingu,” rõhutas ta.

Eesti välisminister avaldas muret, et vahel kasutatakse energiaressursse poliitilise profiili tõstmiseks. “See ei ole mingil juhul vastuvõetav,” toonitas Paet. “Nagu ka terroristlike aktide, piirkondlike konfliktide ja teistest sarnaste ohtude poolt tingitud energiakatkestused,” lisas ta.

Lõpetuseks avaldas välisminister Paet veendumust, et liitlaste ja partnerite ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonide koostöös saab energiajulgeolekut suurendada. “Ma usun, et eelpool nimetatud meetmete ja tiheda koostöö abil suudame vähendada energiatarnete katkestusi ja energiaressursside kasutamist poliitilistel eesmärkidel,” ütles Paet.

Välisminister Urmas Paet suundub Makedooniast edasi Kosovosse, kus ta kohtub KFORi kaitseväe luurerühma ESTRIF-1ga ning Taani pataljoni juhtkonnaga, kelle alluvuses eestlased teenivad.

Euroopa Liit peaks määrama aja liitumiskõneluste alustamiseks Makedooniaga

28. juuni 2007 Artikli originaal asub siin aadressil / Urmas Paet
Kolmapäeva, 27. juuni õhtul juunil kohtus välisminister Urmas Paet Makedoonias Ohridis Makedoonia kolleegi Antonio Milošoskiga.

Kohtumisel olid kõne all Makedoonia püüdlused Euroopa Liidu ja NATO suunal, energiapoliitika ning olukord Kosovos.

Välisminister Paet kinnitas, et Eesti toetab jätkuvalt Euroopa Liidu ja NATO laienemist ning Makedoonia püüdlusi nende organisatsioonidega liitumiseks. „On oluline, et Euroopa Liit näitaks valmisolekut uusi liikmeid vastu võtta,” sõnas Paet. „Seetõttu tuleks määrata konkreetne aeg kandidaatriigile Makedooniale liitumiskõneluste alustamiseks. Samas on tähtis kandidaatriikide kodutöö ning pidev reformide elluviimine,” rõhutas välisminister.

Rääkides NATO integratsioonist, pidas Paet oluliseks koostööd Aadria harta riikidega, kuhu lisaks Makedooniale kuuluvad ka Horvaatia ja Albaania. Samuti kinnitas välisminister toetust NATO avatud uste poliitikale.

Pooled vahetasid mõtteid ka Kosovo teemadel ning nõustusid, et lahendus Kosovo tuleviku osas peab olema jätkusuutlik. „Selleks on oluline NATO ja Euroopa Liidu tihe koostöö,” sõnas Paet ning lisas, et Kosovo resolutsiooni blokeerimine ÜRO Julgeolekunõukogus oleks ohtlik regiooni julgeolekule ja stabiilsusele.

Makedoonia on ka Eesti arengukoostöö partner ning Eesti pool on rahastanud mitmeid projekte ja koolitusi Makedoonia ametnikele. Juuni alguses viis e-Riigi Akadeemia Tallinnas läbi e-valitsuse teemalise koolituse Makedoonia kohalike omavalitsuste esindajatele. Samuti toetas Eesti eelmisel aastal Makedoonia sõjaväelase õpinguid Balti Kaitsekolledžis.

Välisminister Paet viibib Makedoonias seoses osalemisega Euro-Atlandi Partnerlusnõukogu julgeolekufoorumil.