Arhiiv aja järgi november, 2011

World Cleanup 2012 muudab maailma

29. november 2011 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv
New Yorgis ÜRO peakorteris toimunud Rahvusvahelise Parlamentidevahelise liidu (IPU) parlamentaarsel kuulamisel oli üheks teemaks noorte osalemine demokraatlikes protsessides. Tutvustasin kolleegidele kuidas maailmakoristuskampaaniat kasutada. IPU Eesti delegatsiooni juht Tõnis Kõiv lausus oma sõnavõtus, et selles küsimuses on Eestil jagada mitmeid kogemusi. … Jätka lugemist

Tõnis Kõiv: World Cleanup 2012 muudab maailma

29. november 2011 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon

New Yorgis ÜRO peakorteris toimunud Rahvusvahelise Parlamentidevahelise liidu (IPU) parlamentaarsel kuulamisel oli üheks teemaks noorte osalemine demokraatlikes protsessides.
IPU Eesti delegatsiooni juht Tõnis Kõiv lausus oma sõnavõtus, et selles küsimuses on Eestil jagada mitmeid kogemusi. 

„20 aastat tagasi viisid just noored Eesti jõuliste sammudega välja nõukogude süsteemist, riiki asus juhtima noor peaminister. Kui ühiskond on muutusteks valmis, siis tavaliselt
noorte eestvedamisel muutused ka läbi viiakse,’’ ütles Kõiv. 

Kõivu sõnul on noorte aktiveerimiseks hea võimalus kaasata neid erinevatesse kampaaniatesse. „Ühe võimalusena näen järgmise aasta 24. märtsist 25. septembrini toimuvat maailmakoristus World Cleanup 2012 kampaaniat. Eestist 2008. aastal alguse saanud kampaania põhineb vabatahtlikkusel ja soovil muuta kodukoha elu paremaks.“

Tänaseks üle maailma levinud kampaanias on osalemas üle 300 miljoni inimese, suur osa neistki on noored. „Kutsun üles kasutama World Cleanup 2012 kampaaniat noorte kaasamiseks oma koduriigis. Võib tunduda, et tegemist on väikese asjaga, kuid tegelikult muudetakse selle kampaaniaga tervet maailma,“ rääkis Kõiv. 

„Oma näite varal saame öelda, et Eesti on muutunud puhtamaks, järelikult saavad puhtamaks ka teised riigid. Ebaseaduslike prügilate likvideerimise ja miljonite inimeste poolt läbi koristuse oma harjumuste muutmise järel saab maailmas puhast elukeskkonda tunduvalt rohkem. Seega lööge kaasa World Cleanup 2012 kampaanias ja muutke maailma,“ ütles parlamendisaadik.
  

Toomas Viks , 5545679
[email protected]

Laine Randjärv tervitas Narva muuseumis uusi Eesti kodanikke

26. november 2011 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv andis täna, kodanikupäeval, Narva muuseumis toimunud pidulikul tseremoonial üle kodakondsustunnistused uutele Eesti Vabariigi kodanikele. 

„Õnnitlen kõiki meie riigi kodanikke tänase kodanikupäeva puhul. Kodakondsus ei ole demokraatlikus riigis sundus. Kodakondsus on võimalus siduda end riigiga, kus inimene elab. Eesti tugineb aktiivsetele kodanikele, kes panustavad oma riigi arengusse mitte ainult makse makstes, vaid ka kodanikuühiskonna elus osaledes,” sõnas Randjärv. "Tänan kõiki neid inimesi, Eesti Vabariigi kodanikke, kes oma tegude, ideede, mõtete ja südamega aitavad meie ühiskonnal paremaks saada." 

Kodakondsustunnistuste üle andmise pidulikke tseremooniaid korraldatakse eesmärgiga väärtustada kodakondsust kui riikluse lahutamatut osa ja tunnustada naturalisatsiooniprotsessi läbinud uusi riigikodanikke.
  

Toomas Viks , 5545679
[email protected]

Kalle Palling: vaid energiat säästes on võimalik selle eest vähem maksta

26. november 2011 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon

Riigikogu majanduskomisjoni liikme Kalle Pallingu sõnul mõjutab energia teema lähitulevikus üha enam perekondade eelarveid ning vaid energiat säästes on võimalik selle eest vähem maksta. 

„Üks konkreetne idee, mida peaksime tingimata toetama, on individuaalse kuluarvestuse kohustus. Korterelamus ei sõltu inimese soojaarve sellest, kui palju ta oma korteris kulutab, vaid sellest, kui palju kulutab kokku kogu maja,’’ ütles Palling. 

Palling rõhutas, et praegune ruutmeetri põhine soojaenergia arvestus ei näita, kui palju keegi säästab, vaid seda, kui palju teised üle kütavad või raiskavad. 

„Kui soojusenergia kulud oleksid arvestatud individuaalselt nagu elektrienergia, siis oleks inimestel ka motivatsioon jälgida, kui palju ja millist energiat nad tarbivad. Võit oleks ilmselge,’’ sõnas parlamendisaadik . 

Palling leiab, et eeskätt võiks korteripõhist soojaenergia arvestust rakendada uute rajatavate korterelamute ja rekonstrueeritavate korterelamute puhul. 

„Eesti peab võtma energiatõhususe eesmärkide saavutamist ja säästlike mõtlemismudelite juurutamist ülima tõsidusega. Aastaks 2019 peavad kõik avalikud hooned olema nullilähedase energiakuluga. Usun, et Eesti võiks energiasäästu valdkonnas Euroopas eeskujuks olla,’’ lisas Palling.
  

Toomas Viks , 5545679
[email protected]

Mäo on Järvamaa arengu võtmeks

25. november 2011 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv
Neljapäeval tutvus Riigikogu Reformierakonna fraktsioon Mäo ristmiku valmimise mõjudega piirkonna arengule, kus ilmes selgelt, et Mäo on ja jääb Järvamaa arengu võtmeks. Tallinn-Tartu maanteel sõitvad inimesed ajast aega olnud Mäo ja Paide ettevõtjate ja teenusepakkujate kliendid olnud. Mujalt saabunud kliendi … Jätka lugemist