Arhiiv aja järgi mai, 2012

Margus Hanson: Eesti huvides on Aasia kasust osa saada

31. mai 2012 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon

Kommenteerides täna Riigikogus väliskomisjoni raportit "Eesti võimalused ja huvid Aasias aastani 2025", rõhutas väliskomisjoni liige Margus Hanson (Reformierakond), et Aasia kiire esiletõus on vaieldamatu. Järjest suurem osa maailma majandusvõimsusest ja ka rahast koondub Aasiasse. 

Hansoni sõnul kasvab vaadeldaval perioodil sealsete riikide elanikkond, jõudu kogub elanike ostujõud ning sellega muutuvad ka tarbimisharjumused. „Kõige selle mõjul areneb majandus kiiremini nö. vana maailma riikide majandusest. Nõudluse ja majanduse kiire kasvuga koos kasvab ka kaubavahetus ja vajadus energiakandjate, ka alternatiivenergia lahenduste järele,’’ ütles parlamendisaadik.

„Eesti eksport Aasia riikidesse moodustas 2011. aastal umbes 3 % koguekspordist, import Aasiast aga alla 6% impordist. Meie tänastes kaubanduspartnerriikides on aga kasvuväljavaated (nii lühi- kui pikaajalised) palju tagasihoidlikumad kui Aasia vedurriikides. Me peame kindlasti arvestama maastaapide erinevusi. Seetõttu on piiratud ressursside juures oluline fokusseerida oma tegevus teatud valdkondadele ja võib-olla ka nendele riikidele, kus konkurents väiksem ja huvi meie vastu suurem. Seega tuleb ilmutada nutikust,’’ lausus Hanson.

„Kuna riigi tugi, isegi soosing ettevõtjatele Aasias on ülimalt suur, on näiteks e-riigi valitsemise ja teenuste, küberjulgeoleku ja –kaitse teema „müümine“ riikide tasemel oluline ka majandussidemete edendamisel. Meil on töötavad e-rakendused, oleme omamoodi mudelimaa. Seetõttu vajavad meie ettevõtjad nendel kaugetele turgudele minemiseks riigi moraalset tuge. Nii on kõrgetasemelised ja järjepidevad koos äridelegatsioonidega korraldatavad visiidid Aasia riikidesse õigete uste avamiseks kindlasti hädavajalikud,’’ sõnas väliskomisjoni liige.
  

Toomas Viks , 5545679
[email protected]

Viljandi reoveepuhasti haisust tuleb lahti saada

29. mai 2012 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv
Riigikogu keskkonnakomisjon arutas esmaspäevasel istungil ühe päevakorrapunktina, kuidas reoveepuhastitest inimesteni jõudvat ja nende elukvaliteeti vähendavat keskkonnahäiringut (lihtsas keeles haisu) vähendada. Muuhulgas käsitleti Viljandi inimeste konkreetset muret… Arutelule olid kutsutud keskkonnaministeeriumi, Eesti vee-ettevõtete liidu ja Viljandi linna esindaja. Viljandi abilinnapea Rein … Jätka lugemist

Aivar Sõerd: euroriigid peavad oma rahanduse eest vastutama

29. mai 2012 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon

Täna Riigikogus toimunud Eesti Panga aastaaruande arutelul toonitas rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd, et eurotsooni täisliikme staatus tõi Eesti Pangale arvukalt uusi ülesandeid rahapoliitika alal. Eesti osaleb nüüd täieõigusliku liikmena kogu euroala rahapoliitiliste otsuste kujundamisel.

Sõerdi sõnul on näitab aastaaruandes esitatud analüüs, et euro kasutuselevõtuga jäi euro mõju inflatsioonile varem prognoositud piiridesse. „2011. aastat tervikuna iseloomustas majandusaktiivsuse kiire kasv, tööhõive kasv ja tööpuuduse kiire alanemine. Samas teisel poolaastal oli täheldada majandusaktiivsuse kasvu aeglustumist tulenevalt väliskeskkonna suurenenud ebakindlusest,’’ lausus parlamendisaadik.

„Viimase globaalse majanduskriisi järgselt puhkes 2010. aasta kevadel Euroopas võlakriis. Kiiresti loodud stabiilsusmehhanism ja võlakriisi keskmes olevate riikide valitsuste pingutused paraku 2011. aastal võlakriisile lahendust ei toonud, pigem me nägime euroala võlakriisi teravnemist,’’ ütles Sõerd ning lisas, et võlakriisi peavad lahendama liikmesriikide valitsused, rakendades nii eelarve konsolideerimise meetmeid ja kulude piiramist kui ka struktuurseid muudatusi majanduskasvule eelduste loomiseks. Riikide rahanduse seisu eest peavad vastutama liikmesriigid ise, mitte lootma keskpanga erakorralistele meetmetele.

Aivar Sõerd rõhutab, et kindlasti tuleb nõustuda Eesti Panga ettepanekuga jääda kindlaks eelarvestrateegiates seatud reservide taastamisega alustamise tähtaegade suhtes, mis omakorda eeldab eelarveülejäägi saavutamist nii kiiresti kui võimalik.
  

Toomas Viks , 5545679
[email protected]

No küll oli nädal…

27. mai 2012 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv
Teisipäev algas nagu tavaliselt Postimehe lugemisega varahommikul. Avastasin koos paljude lehelugejatega suure üllatusega, et mu erakonnakaaslane on midagi aastaid enda teada hoidnud ja nüüd otsustanud avalikkuse ette tulla. Küsimusi tekkis kohe rohkem kui vastuseid. Miks just nüüd, mis või kes … Jätka lugemist

Silver Meikar: erakondade rahastamisest. Ausalt

23. mai 2012 Artikli originaal asub siin aadressil / Liberaal Silver Meikar
On viimane aeg rääkida tõtt. Avalikult. Sest vastasel korral ei hävita me mitte ainult võimalust muuta poliitikat ausamaks, vaid seame ohtu Eesti riikliku julgeoleku, tuleviku ja iseseisvuse. Tunnistan, et olen annetanud erakonna kassasse raha, mis ei ole olnud minu oma ja mille päritolu ma ei tea. Reformierakonna kvartaliaruannetes seisab: 17.02.10. Annetus 20 000,00 Silver Meikar [...]