Arhiiv aja järgi november, 2012

Tamkivi ja Iva: opositsioon võiks toetada eelarvet, mis kasvatab inimeste sissetulekuid

30. november 2012 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Jaanus Tamkivi ja Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Kaia Iva märgivad, et opositsiooni tegevus Riigikogu töö halvamisel on küüniline ning tehtavad ettepanekud ei anna inimestele reaalset tulu. Ühtlasi kutsub valitsusliit opositsiooni üles lõpetama Riigikogu töö takistamist.

Tamkivi sõnas, et Riigikogu tööd takistava obstruktsiooni õigustamine elektriaktsiisi alandamise sooviga on Keskerakonna poolt küüniline. „Elektriaktsiisi langetamise mõju on 3% elektriarvest, mis tähendab, et keskmise arve kohta jääb see 1 euro piiresse. Selle muudatusettepaneku katteallikaks pakub Keskerakond kõrgemat astmelist tulumaksu ehk iga elektrilt kokkuhoitud euro kohta võtaks Keskerakond inimestelt kõrgema tulumaksuga enam kui 8 eurot tagasi,“ ütles Tamkivi. 

„Riigikogu töö halvamisega takistab opositsioon vastu võtmast eelarvet, mis tõstab palku ja pensioneid ning kahekordistab lastetoetused,“ lausus Tamkivi.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni juhtiv Kaia Iva lisas, et elektriarvet aitab reaalselt vähendada taastuvenergia toetuste kärpimine 18% võrra. „Samuti võimaldab inimestel kuludelt kokku hoida korteriühistutele antav toetus majade energiasäästlikuks ehitamisel.“

„Järgmisest aastast alaneb ka töötuskindlustusmakse, mis jätab keskmiselt igale perele 180 eurot aastas rohkem kätte,“ lausus Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees.

Kaia Iva märkis, et koalitsioon on eelarvet menetlenud tasakaalukalt ja on valmis arvesse võtma mitmeid opositsiooni poolt esitatud ettepanekuid.
  

Toomas Viks , 5545679
[email protected]

Demokraatiast ja ööistungitest

27. november 2012 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv
Kõigepealt tuleb tunnistada, et Reformierakonnal on viimaste kuude sündmustest palju õppida ja järeldusi teha. Ei poliitikud ega erakonnad ole eksimatud… Reformierakondlaste poolt on läbi lastud vigu, eelkõige suhtlusvaldkonnas. Samas on erakond esimehe ja peaministri isikus avalikkuse ees vabandanud. Meil tuleb … Jätka lugemist

Harta ei lahenda rahastamis- ega valetamisskandaali (artikli täisversioon)

26. november 2012 Artikli originaal asub siin aadressil / Liberaal Silver Meikar
Presidendi kokku kutsutud ümarlaual ei arutatud rahastamis- ega valetamisskandaali üle. Õige kah! Eesmärk oli ju kaardistada olulised valdkonnad, mida tuleks seaduste parandamise teel muuta ning arutada, kuidas alternatiivseid meetodeid kasutades anda võimalus võimalikult paljudel arutlusel osaleda. Erakondade varjatud rahaskeemid, juhtivpoliitikute vassimine ja Harta12 on kolm eri teemat, mis kokku sidudes tekitab umbsõlme. Ei ole võimalik [...]

Mati Raidma: riik sisustab ning väärtustab veterani staatuse

24. november 2012 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon

Riigikaitsekomisjoni esimehe Mati Raidma sõnul oli sel nädalal komisjoni istungil käsitlusel ning leidis üksmeelse toetuse „Poliitika Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide osas aastateks 2013-2017“, mis sisustab ning väärtustab Kaitseväe ja Kaitseliidu veterani staatuse. 

„On hea tõdeda, et Reformierakonna 2011. aasta valimisprogrammi lubadus algatada Eesti iseseisvuse ja julgeoleku nimel välismissioonidel osalenute kodanikuühiskonda ja -ellu tõhusa taasrakendamise poliitika leidis koha koalitsioonileppes ja on nüüd ka väljatöötatud veteranipoliitika näol omandanud konkreetse kuju,“ lausus Riigikaitsekomisjoni esimees ja idee üks algatajaid Mati Raidma. 

Parlamendisaadiku sõnul on Eesti iseseisvuse ja julgeoleku nimel välismissioonidel osalenute ühiskonda ja tavaellu naasmine ja vastavate teenuste arendamine ning võimekuste suurendamine riigi moraalne kohus ja vähim, mida saab nende meeste ja naiste hüvanguks teha, kes on oma tervise ja elu hinnaga täitnud riigi antud ülesannet kriisikolletes väljaspool Eestit. 

„Arutelude käigus on antud veteranipoliitikat laiendatud kõigile teenistusülesannete täitmisel või sõjaväelises väljaõppes tervisekahjustuse saamise tagajärjel püsivalt töövõimetuks tunnistatud Eesti Kaitseväe kaitseväelastele ja Kaitseliidu tegevliikmetele,’’ ütles Raidma.

Mati Raidma rõhutab, et Eesti riigi iseseisvuse kaitstus on suur väärtus ning selle ülesande täitjate väärtustamine on meie aukohus.
  

Toomas Viks , 5545679
[email protected]

Aivar Sõerd: Opositsioon ei suutnud pakkuda eelarvekavale alternatiive

22. november 2012 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon

Rahanduskomisjoni liikme Aivar Sõerdi sõnul ei suutnud opositsioon Riigikogus menetlusel oleva järgmise aasta riigieelarve teisel lugemisel valitsuse esitatud eelarvekavale alternatiive pakkuda.

„Ainuüksi Keskerakonna fraktsioon esitas eelarvekavale ilma rahalise katteallikata parandusettepanekuid suurusjärgus 190 miljonit eurot. Rahanduskomisjon nende ettepanekute sisulise aruteluni ei jõudnudki, sest Keskerakonnal puudub arusaamine ja ettekujutus, kuidas astmelist tulumaksu, mis oli märgitud katteallikaks, praktikas rakendada, rääkimata konkreetsest kavast ja eelnõust uue maksu sisseviimiseks,’’ lausus Sõerd.

„Arvatavalt ka ainuüksi maksupoliitilistel kaalutlustel ei leia astmelise tulumaksu eelnõu praeguse Riigikogu koosseisu toetust, kuna see pärsiks majandust ja ettevõtlust, vähendaks motivatsiooni töötada ja tekitaks maksustamisel ebaõiglust,’’ ütles Aivar Sõerd.

„Selle asemel on järgmise aasta eelarves ettenähtud pensionide viie protsendiline tõus. Kui keskmine vanaduspension on umbes 320 eurot, siis aastas saab iga pensionär ligi 200 eurot rohkem. Vajaduspõhiselt kahekordistuvad lastetoetused – abi saavad pered, kes seda reaalselt vajavad. Taastub ka tasuline isapuhkus, ehk 10 päeva saab isa olla lapse ja naise juures kodus,“ rõhutas Sõerd.

Parlamendisaadiku sõnul langeb maksukoormus tuleval aastal 0,6 protsendi võrra 32,6 protsendile, mis on viimase viie aasta madalaim tase. Seda mõjutab töötuskindlustusmakse määrade vähendamine. Selle muudatuse tulemusel jääb keskmiselt igale perele aastas rohkem raha kätte kuni 180 eurot.

„Paljudes valdkondades aitavad nõudlust hoida ja kasvata riigieelarves kavandatud avaliku sektori suuremahulised investeeringud, nii põhimaanteede ehituseks ja kohalike teede hoiuks kui ka investeeringud veemajanduse objektidesse ja energiasäästuks,’’ sõnas Reformierakonna fraktsiooni liige.

„Hoolimata Keskerakonna fraktsiooni pingutustest takistada protseduuriliste vahenditega järgmise aasta eelarve menetlemist, kulgeb selle menetlemine planeeritud graafiku kohaselt ning pensione, riigieelarvest palka saavate teenistujate töötasusid ja sotsiaaltoetusi tõstev eelarvekava võetakse seadusena vastu juba detsembrikuu esimeses pooles,’’ lisas rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd.
  

Toomas Viks , 5545679
[email protected]