Arhiiv aja järgi jaanuar, 2013

Jüri Jaanson: erivajadustega töötajatega seotud eelarvamused tuleb kummutada

31. jaanuar 2013 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon

Riigikogus toimunud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Erivajadustega inimeste tööturule kaasamine’’ arutelul ütles sotsiaalkomisjoni liige Jüri Jaanson oma sõnavõtus, et ühiskonnas tuleb teha aktiivset teavitustööd erivajadustega töötajatega seotud eelarvamuste kummutamiseks, sest just seeläbi väheneks sotsiaalne tõrjutus ja kasvaks üldine heaolu. 

„Reformierakonna fraktsioon toetab ettevõtjate seas ja ühiskonnas tervikuna erivajaduste inimeste tööhõive küsimustes eelarvamuste ümberlükkamist. Laiemalt vaadates on positiivsed hoiakud, erivajadustega inimeste tööhõive ja –suutlikkuse eelistamine oluline ja kasutamata reservkapital. Erivajadusega töötaja võib kohandatud tingimustes sageli paremini ja kohusetundlikumalt töötada kui tavatöötaja,’’ lausus reformierakondlasest parlamendisaadik. 

Jaanson nendib, et erivajadustega inimeste tööturul toimetulemise oluline aspekt on hariduse ja kutsehariduse omandamise võimalus. ’’Seega peavad meie haridusasutused ja kutseõppekeskused olema kaasaegsetele nõuetele vastavalt kohandatud erivajadustega inimeste vajaduste järgi. Olulised on ka õppejõudude ja õpetajate teadmised erivajadustega õpilaste vajadustest ja oskus ning tahe neid ületada,’’ rõhutas Jüri Jaanson. 

Sotsiaalkomisjoni liige peab hetkel suurimaks probleemiks 41-protsendipunktiline tööhõivelõhe tööealiste tava- ja erivajadustega inimeste vahel. ’’Seda olukorda peaks kindlasti parandama lähiajal sotsiaal- ja rahandusministeeriumi koostöös valminud uus tööturumeetmete plaan, mille kohaselt tuleks hakata töövõimetuse asemel hindama töövõimet ning eelistama töövõimetuspensioni maksmisele hoopis võimet taastavaid investeeringuid nagu abivahendid, koolitus ja muud erivajadusega töötaja toimetulekut võimaldavad instrumendid,’’ rõhutas Jaanson. 

„Oluliseks muudatuseks kujuneb ka kogu erivajadustega inimeste tööhõive temaatika viimine sotsiaalkindlustusametist töötukassasse. Tegemist pole mitte ainult tehnilise muudatusega, sest töötukassa eripärast tulenevalt vaadatakse seal inimest hoopis teise pilguga,’’ lisas Jüri Jaanson. 

  

Toomas Viks , 5545679
[email protected]

Maret Maripuu: internetiapteek muudab ravimid inimesele kättesaadavamaks

30. jaanuar 2013 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon

Maret Maripuu: internetiapteek muudab ravimid inimesele kättesaadavamaks 

Täna jõuab Riigikogus esimesele lugemisele ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega kehtestatakse nõuded ravimite kaugmüügile. Sotsiaalkomisjoni liikme Maret Maripuu sõnul muudab internetiapteek ravimid inimestele kättesaadavamaks. 

Eelnõu sotsiaalkomisjoni poolne ettekandja Maret Maripuu avaldas lootust, et ajal, mil nii mõnigi maa-apteek on oma uksed sulgenud annab internetiapteegi loomise võimaldamine maainimestele jätkuva juurdepääsu apteegiteenusele. “Interneti teel tellitud ravimid on apteek kohustatud toimetama tellijani kogu Eesti piires ühtsetel tingimustel," ütles Maripuu. "Nii on nii käsimüügi- kui retseptiravimid kättesaadavamad ka nendes piirkondades, kus apteeki ei ole," lisas reformierakondlasest parlamendiliige. 

Sotsiaalminister Taavi Rõivase sõnul kaitseb uus seadus tulevikus patsiente tõhusamalt võltsravimite eest. ’’Võltsravimiteks loetakse ravimeid, mille puhul on vääralt esitatud andmed selle identsuse ja päritolu kohta. Seni pole võltsravimite levik Eestis veel olnud probleemiks, kuid peame ka tulevikus olema kindlad, et inimesteni ei jõuaks võltsravimid. Kogu Euroopa Liit võitleb jõuliselt võltsravimite leviku vastu,’’ lisas Rõivas.
  

Toomas Viks , 5545679
[email protected]

Tšehhi sai uue presidendi

27. jaanuar 2013 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv
Huvi presidendiks kandideerimise vastu näitas üles 25 inimest, nõuetele vastas neist 6. Kuue seast sõeluti käesoleva aasta jaanuari algul toimunud esimeses voorus välja vasakpoolne ekspeaminister Miloš Zeman (68) ja parempoolne välisminister Karel Schwarzenberg (75). Möödunud reedel ja laupäeval toimunud otsustavas … Jätka lugemist

Gräzin: Tartumaa on Eesti tippteaduse kodukoht

24. jaanuar 2013 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon

24. – 25. jaanuarini toimub Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni väljasõit Tartumaale, mille käigus kohtutakse kohalike elanikega, külastatakse ettevõtteid, koole ja spordiobjekte. 

Reformierakonna Tartu maakonnaorganisatsiooni esimehe ja Jõgeva- ja Tartumaalt riigikogusse valitud Igor Gräzini sõnul on Tartumaa näol tegemist unikaalse maakonnaga, kus üldine areng ja teadus käivad käsikäes. „Teadusega on maakonnas seotud Tartu tehnopargi supertehnoloogiad, kõik maateadused, metsanduse uurimine, kalanduse areng ja keskkonna tehnoloogiad, Ülenurme lennutulevik, muuseumidest ERM ja Jääaja Keskus. Probleem on vaid selles, et Eesti kõrgeima tasemega teadus, infrastruktuur, k.a. teaduse ja tehnoloogia arenguga seotud inimeste elu ja nende panustusvõime kohalikku ellu, näiteks koolidesse, pole veel kaugeltki sellel tasemel, mis ta võiks olla. Tartu maakond on eeskätt Eesti tipp-teaduse kodukoht ja "roheline vöönd," ütles parlamendisaadik. 

Täna külastatakse muuhulgas Tartumaa Tervisespordikeskust, Alatskivi lossi, toimub kohtumine Peipsi sibula- ja kalakasvatajatega. 

Visiidi teisel päeval toimuvad kohtumised Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis, Mart Reiniku Koolis, Tamme Gümnaasiumis ja Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis. Lisaks külastatakse Tartu Lennujaama, Eesti Lennuakadeemiat ja Tartu Loomemajanduskeskust.

Reformierakonna fraktsiooni väljasõidud maakondadesse toimuvad vähemalt korra kvartalis. „Kohtumistel saadud tagasiside on Riigikogu liikmetele kindlalt abiks ka otsuste langetamisel Toompeal,“ lausus Gräzin.
  

Toomas Viks , 5545679
[email protected]

Keskkonnakomisjoni esimees valitud

22. jaanuar 2013 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv
Täna sai Riigikogu keskkonnakomisjoni uueks esimeheks Erki Nool, ase-esimehena jätkab Karel Rüütli… Tegelikult toimus põhiline võitlus päev varem IRL-i fraktsioonis, kus toimunud komisjoni esimehe kandidaadi kandidaadid fraktsioonikaaslaste toetust püüdma läksid. Huvilisi oli mitmeid, aga lõpuks jäid sõelale Annely Akkermann ja … Jätka lugemist