Arhiiv aja järgi mai, 2013

Ülemiste osaliseks avamiseks on lootust

28. mai 2013 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv
Aprilli lõpus saatsid Peetri aleviku esindajad kirja aktsiaseltsile Tallinna Vesi, et teada saada ettevõtte seisukohta Ülemiste järveäärse ala (osalise) avamise osas. Veefirmalt hiljuti saadud vastus annab lootust… Arutelu jätkub Teadaolevalt on Ülemiste järve ääres korralik kruusatee, mida mööda saaks kenasti … Jätka lugemist

Võrtsjärvest Peipsini

27. mai 2013 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv
Riigikogu keskkonnakomisjon läbis eelmise nädala lõpus kahe päevaga mööda veeteed ca 150 km ja jõudis Võrtsjärve äärest Peipsini. Laupäeval valis Reformierakonna Üldkogu  uue juhatuse ja andis stardipaugu kampaaniale Enne  Toompealt väljasõitu kohtusime fraktsioonis KAPO peadirektori kandidaat Arnold Sinisaluga, et küsida … Jätka lugemist

Maret Maripuu: õendusabiteenus muutub kvaliteetsemaks

23. mai 2013 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon

Eile Riigikogus vastuvõetud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus kaotab hooldusravi ja hooldushaigla mõisted. Nende asemele tulevad õendushaigla ning iseseisvalt osutatava statsionaarse õendusabi mõisted vastavad senisest paremini osutatava teenuse sisule. 

Sotsiaalkomisjoni liikme Maret Maripuu sõnul on oluline ühtne arusaam statsionaarsest õendusabiteenusest. ’’Seadusemuudatus fikseerib, milliseid teenuseid õendusabina osutatakse ning millised on selle teenuse nõuded. Mida selgemalt on kirjeldatud teenuste sisu ja loetelu, seda kvaliteetsemat teenust on võimalik meie inimestele pakkuda,“ rõhutas Maripuu. 

Seaduse oluliseks uuenduseks on seegi, et nüüdsest võivad üldhooldekodud taotleda koduõendusteenuse osutamise tegevusluba. „Muudatus laiendab hooldekodude võimalusi ise integreeritult õendus- ja hooldusabiteenust pakkuda. Hooldekodus elavate eakate vajadused on mitmekesised ning muudatuse järel saab pakkuda paremat ja sobivamat teenust,“ lisas Maripuu.
  

Toomas Viks , 5545679
[email protected]

Lennureisijate õigused peavad olema paremini tagatud

22. mai 2013 Artikli originaal asub siin aadressil / Arto Aas

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas toetada Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust, mis tugevdab tarbijate positsiooni seoses lennureisidega ja täpsustab tarbijate õigusi, et tagada nende efektiivne ja igakülgne kaitse.

Sageli juhtub, et lennuettevõtjad ei suuda tagada reisijate õigusi  lennureisist mahajätmise, lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise ja pagasi käitlemise häirete korral. Kõnealuste määruste  eesmärk on tagada, et lennuettevõtjad lennureisijaid reisikatkestuste korral igakülgselt kaitseksid ja et nad reisijat õigeaegselt informeeriksid.

Tehtavad muudatused lennureisija õiguste osas näevad näiteks ette hüvitise  lennu pikaajalise hilinemise korral, õiguse muuta lennuteekonda, õigus hoolitsusele jätkulennust mahajäämise korral, kui eelmine lend hilineb.

Ka nähakse ette, et edasi-tagasi pileti ostnud reisijat ei või jätta maha tagasi reisi alguspunkti suunduvalt lennult põhjendusega, et ta  ei kasutanud väljalennuks ostetud piletit. Samuti, kui lennuettevõtja teatab lennuplaani muutmisest vähem kui kaks nädalat enne algselt kavandatud väljumisaega, peavad lennuettevõtjad  pakkuma reisijatele abi, näiteks sööki, suupisteid, helistamisvõimalust ja hotellimajutust; pakkuma teekonna muutmise ja tagasimakse võimalust ning maksma sõltuvalt lennu pikkusest kuni 600 euro suuruse kindlasummalise hüvitise ühe reisija kohta ja teavitama reisijaid ennetavalt nende õigustest.

ELAK toetas Euroopa Komisjoni eesmärki tugevdada tarbijatepositsiooni ja peab oluliseks ning toetab komisjoni eesmärki, et tarbijatele oleks kättesaadav teave lennureisijate õiguste ja kaebuste esitamise võimaluste kohta ning et teave võimalikest muutustest reisiplaanides oleks kättesaadav juba varakult, et tarbija saaks  teha oma kaalutletud otsused. Ka toetab Eesti ettepanekuid, millega võetakse arvesse ettevõtjate kohustustest tekkivat finantskoormust lennutranspordisektorile ja tagatakse lennuettevõtjate tegutsemine ühtlustatud tingimustel liberaliseeritud turul.

Eelnõu sisaldab ta sõnul ka meetmeid, mille eesmärk on arvestada üksikasjalikumalt lennuettevõtjate finantssuutlikkusega, et vähendada nende jaoks muudetavate määruse kõige kulukamaid aspekte.

Nii näiteks tekib lennureisijal õigus hüvitise saamiseks Euroopa Liidu piires toimuva lennureisi hilinemisel alles pärast viie tunni  möödumist. Kolmandatesse riikidesse suunduvate või  sealt saabuvate lennureiside puhul hakkab hüvitise saamiseks nõutava ajavahemiku pikkus sõltuma asjaomase lennureisi  pikkusest. Kui lend hilineb või tühistatakse erakorraliste asjaolude tõttu, võib lennuettevõtja piirata reisija majutusõigust kolmele ööle.

Haisuarutelu katkes

22. mai 2013 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv
Arutelu Riigikogu Keskkonnakomisjonis reoveepuhastitest leviva haisu tõkestamise võimaluste üle katkes, kuid kindlasti jätkub sügisel… Mõttevahetuse tekkimise põhjuseks oli siinkirjutaja ja kolleeg Liisa Pakosta esitatud parandusettepanekud Veeseaduse eelnõusse. Süüvimata ettepanekute detailidesse ei tahtnud me muud kui selge tähtaja seadmist seaduses, millal … Jätka lugemist