Arhiiv aja järgi mai, 2014

Rae vallavolikogu toetab Ülemiste lõunakalda avamist

29. mai 2014 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv
Rae vald väljastas täna (29.mail) pressiteate varasema volikogu otsuse kohta, kus volinikud otsustasid toetada Ülemiste järve lõunakalda avamist jalakäijatele ja jalgratturitele… Rohkem kui aasta tagasi algas Ülemiste kaldal asuva tee kasutamiseks avamise teema Peetri seltsi üldkoosolekult, kus peale minu vastavasisulist ettepanekut otsustati üksmeelselt küsida arvamust AS-ilt Tallinna Vesi.  Järgnevate tegevuste kronoloogia on avaldatud siinsamas blogis […]

Euroopa Parlament 2014, valitud

26. mai 2014 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv
25.mail 2014 a toimunud Euroopa Parlamendi valimised tõid väga hea tulemuse ja seda  mitmes erinevas võtmes… Eesti valijate otsuse tulemusel sai Reformierakond kaks kohta, sotsiaaldemokraadid, IRL ja keskerakond ühe koha ning viimane koht läks üksikkandidaat Indrek Tarandile. Valimisaktiivsus kahjuks langes, kuid oli sellegipoolest Euroopa teiste riikidega võrreldes pigem kõrge (Eestis 36,44 % versus 2009 a […]

Ansip: Euroopa Liit aitab Eesti maaelul edeneda

22. mai 2014 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon

Tänasel valitsuskabineti nõupidamisel tuleb arutlusele „Eesti maaelu arengukava 2014-2020“, mis seab sihiks Eesti põllumajanduse ja toidutootmise konkurentsivõime tõstmise ja maapiirkondade ettevõtluse arendamise.

„Just Eesti liitumine Euroopa Liiduga kümme aastat tagasi on aidanud tõsta inimeste elukvaliteeti kogu Eestis. Meile sellel eelarveperioodil antavad toetused ELi eelarvest ulatuvad 5,89 miljardi euroni. Seda on 907 miljonit rohkem kui senisel perioodil,“ ütles ekspeaminister.

Uuest Euroopa Liidu eelarveperioodist on Eesti maapiirkondadel samuti palju võita ja see toetab täna arutatava maaelu arengukava elluviimist. „Väheneb põllumajanduse otsetoetuste erinevustest tulenenud ebavõrdne kohtlemine: Balti põllumeeste konkurentsitingimused paranevad. Kuigi lõplikult ei õnnestunud meil ebavõrdsusest lahti saada, võivad põllumehed rõõmustada. ELi eelarvest makstav otsetoetuste kogusumma suureneb kaks korda ning toetus arvestusliku hektari kohta küündib perioodi lõpuks 75 protsendini ELi keskmisest,“ lausus Andrus Ansip, kelle valitsusjuhiks olemise ajal Euroopa Liidu rahastus kokku lepiti.
  

Toomas Viks , 5545679
[email protected]

Palling: Kaugkütteseadus vähendab inimeste küttearveid ja sõltuvust Vene gaasist

21. mai 2014 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon

Täna Riigikogus esimesel lugemisel olev kaugkütteseaduse muutmise seadus loob eeldused, et inimeste küttearved muutuvad tulevikus madalamaks, ütleb seaduse juhtivmenetleja Kalle Palling. 

"Kaugküttesse ja soojamajandusse on riigil järgmise viie aasta jooksul plaan investeerida 78 miljonit eurot. See tähendab katlamajade ja soojatorustike renoveerimist, ebaefektiivsete kaugküttepiirkondade ümberehitamist lokaalküttele ja soojamajanduse arengukavade koostamist. Seaduseelnõu motiveerib ettevõtjaid investeerima kaugküttevõrkude energiakadude vähendamisse. Kuna tegemist on reguleeritud äriga, siis efektiivsema tootmise eest on tulevikus loota kõrgemat kapitali tootlikkust,'' sõnas Palling. 

Kalle Palling sõnul sõltub Eesti soojamajandus suuresti Venemaa Gazpromi tarnitavast gaasist. "Kaugküttekatlamajad kasutavad kütusena maagaasi ja uute investeeringute tegemine ei ole seni olnud piisavalt motiveeritud. Uus kaugkütteseadus motiveerib tootjaid vahetama ettearvamatu ja poliitiliselt mõjutatava muutuvkuluga katlamajad odavamate, kodumaist energiaallikat (nagu biomass) kasutavate katlamajade vastu,'' rõhutas Palling. 

Kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõud on ette valmistatud poolteist aastat. Eelnõu kujunes Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu (EJKÜ), Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Konkurentsiameti kaasamisel.
  

Toomas Viks , 5545679
[email protected]

Ülemiste järve ohustavad lennukid ja autod, mitte jalakäijad

20. mai 2014 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv
On üldteada, et lennuintensiivsus Tallinna lennujaamas üha kasvab ja seega kasvab ka oht Ülemiste järvele.  Välistatud ei ole inimese pahatahtlik tegevus, mõlemad riskid vajavad maandamist… Kasvav lennuintensiivsus Tallinna lennujaamas tõstab Ülemiste järve ohustava õnnetuse ohtu. Kuna alternatiivne veevõtukoht pealinlaste tarbeveeks täna puudub ja lennujaama ärakolimine ka mõeldav ei ole, siis tuleb riski maandamiseks rajada veevõtmise […]