Arhiiv aja järgi detsember, 2014

10 aastat järjepanu

22. detsember 2014 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv
Täna, 22.detsembril 2014 tähistab meie pere tähtpäeva, mis on mõnes mõttes lausa uskumatu… Elukohti on meil Margega olnud mitmeid, nii Paides kui Tallinnas. Eile, kümme aastat tagasi elasime Keilas, Pargi tänava kortermajas, kust kolisime täna, 10 aastat tagasi Peetri külla, praegusesse elukohta. Seega siis täitus täna 10 aastat elamist Peetris, alguses külas ja nüüd juba … Continue reading 10 aastat järjepanu

Majanduskomisjoni 2014. aasta kokkuvõte

22. detsember 2014 Artikli originaal asub siin aadressil / Arto Aas
Majanduskomisjon

Riigikogu majanduskomisjon 2014 sügis 

Riigikogu XII koosseisu 2014. aasta istungjärgul (jaanuar 2014 – detsember 2014) võeti vastu 23 majanduskomisjoni menetluses olnud õigusakti, mis on 12,6% Riigikogus 2014. aastal vastuvõetud õigusaktidest.  Kaks eelnõud lükati täiskogus tagasi ning üks eelnõu võeti tagasi. Koos rahandus- ja põhiseaduskomisjoniga on majanduskomisjon kõige aktiivsem tööorgan Riigikogus.

Toimus 63 korralist majanduskomisjoni istungit – neist kolm avalikku istungit. Koostöös erinevate organisatsioonidega korraldati kaheksa üritust (seminarid, konverentsid). Toimus 10 kohtumist ja kuulamist. Euroopa Liidu asjade komisjonile anti 19 arvamust. Komisjoni liikmeid lähetati välisriiki kuuel korral.

Allolevas tabelis on arvestatud komisjoni liikmete vedamisel vastuvõetud, tagasilükatud, tagasivõetud ning menetluses olevaid õigusakte


1 Arto Aas 9
2 Kaja Kallas 7
3 Kalle Palling 7
4 Deniss Boroditš 7
5 Jaan Õunapuu 4
6 Tiina Lokk 3
7 Toomas Tõniste 3
8 Kristen Michal 3
9 Kalev Kallemets 3
10 Olga Sõtnik 2
11 Kalev Kallo 1
12 Kalev Lillo 1
13 Lembit Kaljuvee 1
14 Urve Palo 1
15 Tiit Tammsaar 1
16 Siim Kiisler -
17 Tõnis Palts -
18 Mihhail Korb  -

Oktoobris 2014 toimus väljasõiduistung EASi IT showroomi. Novembris külastasime AS ABB tehaseid Jüris. Novembris toimus konverents koostöös WEC Eestiga “Eesti uus energiapoliitika“. Samal kuul konverents koos Arengufondiga  (Arengufondi uuringute tutvustus: Globaalne Ettevõtlusmonitooring (GEM) ning Globaalne Ettevõtluse Arendamise Indeks)

Kõige sagedamalt osales komisjoni 63-l istungil Arto Aas (59 korda ehk 94%), kõige harvem Tõnis Palts (9 korda ehk 14%).

Selle Riigikogu koosseisu töögraafikusse on jäänud viis töönädalat. Majanduskomisjonil on veel menetluses ca paarkümmend eelnõud, mis soovitakse veebruari lõpuks vastu võtta.

Suunanäitaja uutele Riigikogu liikmetele

17. detsember 2014 Artikli originaal asub siin aadressil / Kaja Kallase blogi
Uudistest on näha, et ka nendel Riigikogu valimistel kandideerib terve rida ühiskonnas tuntud tublisid inimesi, kes ilmselt osutuvad ka valituks. Iga ametiga kaasnevad käitumisreeglid on erinevad, siis on hea, kui […]

Kristen Michal: Keskerakonna idee kodakondsuse andmisest keeleeksamita pole vastuvõetav

17. detsember 2014 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon

Eesti passi saamise eelduseks peab jääma riigikorralduse, kodanike õiguste ja kohustuste ning eesti keele tundmine, kinnitas Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal. 

Michali sõnul on Reformierakonna jaoks välistatud Keskerakonna idee loobuda enne 1991. aasta 20. augustit Eestisse elama asunute puhul keeleeksamist ja põhiseaduse tundmisest. 

„Me ei muuda kodakondsuspoliitika põhialuseid, nii on kirjas ka koalitsioonileppes. Keskerakonna propagandistlik ettepanek on selgelt suunatud oma valijate suure venekeelse enamuse häälte kindlustamisele, mitte Eesti riigi kestmise tagamisele. Eesti passi andmine isikutele, kes ei soovi võtta endale riigi ees kohustusi või selle riigi aluseid tunda, on vastuvõetamatu,“ lausus Reformierakonna fraktsiooni esimees. 

Reformierakond toetab suunda, mille järgi välismaal elavad eestlased ei peaks loobuma sünnijärgsest kodakondsusest kui põhiseaduslikust õigusest ning neil oleks lubatud säilitada koos teise kodakondsusega ka Eesti kodakondsus. Seadusemuudatus ei laieneks Venemaa kodanikele. 

„Välismaal elab kümneid tuhandeid eestlasi, kellel on ka mõne teise riigi kodakondsus. Nende asemel, kes ei taha meie põhiseadust ja keelt tunda, peaks tegelema sellega, et näiteks Austraalia, Ameerika Ühendriikide, Kanada või Rootsi kodakondsuse saanud eestlane ei peaks loobuma sünnijärgselt ehk põlvemise kaudu saadud Eesti kodaniku staatusest. Mida rohkem on maailmas Eesti passi omanikke, kes tunnevad end eestlastena, seda tugevamad oleme riigi ja rahvana,“ ütles Michal. 

Keskerakonna fraktsioon saatis täna esimesele lugemisele kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (742 SE). Eelnõu tagasilükkamise poolt hääletas 66 riigikogu liiget, vastu oli 16 saadikut. Sellega langes eelnõu menetlusest välja. 

Eelnõuga sooviti sätestada nendele isikutele, kes on sündinud või asunud Eestisse elama enne 20. augustit 1991, võimalus taotleda Eesti Vabariigi kodakondsust ilma kohustusliku eesti keele eksamita. Samuti ei peaks nad sooritama eksamit, mis kontrollib kodakondsuse seaduse tundmist. 

Anna-Liisa Villmann
[email protected]

Riigikogu hakkab otsustama Ülemiste kallaste avamist

16. detsember 2014 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv
Täna (16.detsembril) andsin Riigikogule üle Veeseaduse muutmise eelnõu, mis loob vajalikud eeldused Ülemiste järve lõunakaldale promenaadi rajamiseks… Juba ammu ei asu Ülemiste järv enam linna servas vaid inimasustus on järve lõunakaldal juba tuhandetes loendatav. Seega on aeg muuta mõtteviisi ja asuda Ülemiste järve kaitsma järve ümber elavate inimeste abil, mitte nende eest. Ülemiste järve voolab […]