Arhiiv aja järgi mai, 2015

Yoko Alender: vihkamisele tuleb vastu astuda

28. mai 2015 Artikli originaal asub siin aadressil / Riigikogu » Eesti Reformierakonna fraktsioon

Alender selgitas, et soovib toetusrühmas töötada avatuma ning sallivama Eesti heaks. Huvigrupid, kelle võrdse kohtlemise eest tuleb ühes või teises kontekstis seista, on tema sõnul näiteks nii noored kui eakad, naised ja mehed, lapsed, puuetega inimesed, mitte-eestlased ning LGBT kogukond.

„Tegelikult puudutab võrdne kohtlemine ju kõiki Eesti inimesi ja lähtumegi eelkõige inimõigustest. Igaüks meist on elu jooksul mingis olukorras vähemuses. Tahame muuta meie ühiskonna sidusamaks ja mitmekesisemaks,“ märkis reformierakondlasest toetusrühma eestvedaja.

„Viimaste nädalate tõrjuv meelestatus sõjapõgenike vastu ja pagulaste suhtes vaenulike kampaaniate algatamine näitab, et sallivus ning võrdse kohtlemise põhimõte pole Eesti ühiskonnas üldlevinud väärtused. Seepärast on iseäranis oluline pakkuda enam kaitset diskrimineerimise vastu ja edendada võrdse kohtlemise põhimõtteid. Seetõttu lõime toetusrühma, mis on võrdse kohtlemise küsimuses platvorm erakondadeüleseks ratsionaalseks aruteluks,“ lisas ta.

Parlamendiühenduse partneriteks on eelkõige vabaühendused, kes on koondunud täna Eesti Inimõiguste Keskuse „Võrdse kohtlemise võrgustiku“ projekti, nagu Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti LGBT Ühing, Eesti Noorteühenduste Liit, Ida-Virumaa Integratsioonikeskus ning Tallinna Inimõiguste Infokeskus.

Võrdse kohtlemise toetusgrupiga liitusid 37 riigikogu liiget: Yoko Alender, Heidy Purga, Eiki Nestor, Monika Haukanõmm, Mihkel Raud, Imre Sooäär, Mailis Reps, Heljo Pikhof, Martin Kukk, Vilja Savisaar-Toomast, Laine Randjärv, Liina Kersna, Maris Lauri, Anne Sulling, Ivi Eenmaa, Helmen Kütt, Jevgeni Ossinovski, Marianne Mikko, Andres Anvelt, Hannes Hanso, Kalvi Kõva, Priit Toobal, Mark Soosaar, Krista Aru, Andre Sepp, Mihhail Korb, Lauri Luik, Kalle Palling, Jüri Jaanson, Kristjan Kõljalg, Valdo Randpere, Maire Aunaste, Eerik-Niiles Kross, Jüri Ratas, Mart Nutt, Toomas Vitsut ja Kadri Simson.

Riigikogu võrdse kohtlemise toetusrühma esimees

Yoko Alender
[email protected]
+372 5101387

Link uudisele: Yoko Alender: vihkamisele tuleb vastu astuda

Aivar Sõerd: soodustame pensionifondide investeeringuid Eestisse

27. mai 2015 Artikli originaal asub siin aadressil / Riigikogu » Eesti Reformierakonna fraktsioon

Sõerd märkis täna riigikogus esimesel lugemisel olnud investeerimisfondide seaduse muutmise seadust (15 SE) kommenteerides, et pangakeskse finantseerimise vähendamine ja alternatiivsete investeerimisallikate osakaalu suurendamine on eelkõige vajalik just väike- ja keskmiste ettevõtete arenguks.

„Otseinvesteeringuid Eesti väärtpaberitesse on vaid kuus protsenti pensionifondide varadest. Teiste riikide kogemusele tuginedes võiksid investeeringud kohalikule turule olla 50-60 protsenti. Midagi ette võtmata aga kahaneksid need meil ilmselt veelgi. Ka on Eesti fondide tootlus võrreldes OECD riikidega olnud madalam,“ lausus endine rahandusminister.

Käesolev investeerimisfondide seaduse muudatus peaks tema sõnul seda olukorda muutma. Eelnõu lihtsustab pensionifondide investeerimisreegleid ja loob ulatuslikuma võimaluse investeerida pensionifondide varasid börsil noteerimata väärtpaberitesse, kinnisvarasse ja taristuprojektidesse. Pensionifondid saavad võimaluse omandada kontrollosalusi äriühingutes.

„Seadusemuudatuse jõustumine ei tähenda seda, et pensionifondide investeeringud Eestis varadesse koheselt ja kiiresti kasvama hakkavad. Põhiprobleemiks on jätkuvalt see, et meil on investeerimiseks kõlblikke varasid liiga vähe. Varade pakkumist, suuremat turuosaliste aktiivsust ja üldist elavnemist Eesti väärtpaberiturul aitaks tuntavalt tõsta ka mõne riigile kuuluva äriühingu vähemusosaluse börsile viimine,“ lisas Sõerd.

Eelnõu koostajate hinnangul võiks seaduse rakendumisel otseinvesteeringud Eesti varadesse kasvada praeguselt 6% tasemelt lähiaastatel 10% tasemele. Soovitav eesmärk lähitulevikuks oleks aga 20-30%.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige

Aivar Sõerd
[email protected]
+372 5062676

Link uudisele: Aivar Sõerd: soodustame pensionifondide investeeringuid Eestisse

Riigikogule anti üle põlevkivi kaevandamist paindlikumaks muutev eelnõu

25. mai 2015 Artikli originaal asub siin aadressil / Riigikogu » Eesti Reformierakonna fraktsioon

Boroditš selgitas, et seadusemuudatused võimaldaksid ettevõtetel prognoosida oma kaevandamistegevust võimalikult täpselt ning mitte taotleda põlevkivi koguseid, mida tegelikult välja kaevandada ei suudeta.

„Tänane põlevkivi kaevandamise regulatsioon on jäik ja kogust piiratakse aastate kaupa nii riigi kui ka ettevõtete tasandil. Kehtiv põlevkivi kaevandamise aastamäär on piiratud 20 miljoni tonniga, kuigi ettevõtete reaalsed kaevandamismahud pole alates 2009. aastast ületanud 16 miljoni tonni piiri. Sellest tulenevalt on ajavahemikus 2009-2014 kaevandamata jäänud 4028 tuhat tonni põlevkivi aastas ehk sellel perioodil kokku 24 172 tuhat tonni,“ lausus riigikogu liige.

„Nüüd on olukord muutunud ning põlevkivi ressursi puudumine takistab sektori edasist arengut. Pealegi on kaevandamata jäänud põlevkivi varu väiksem kui põlevkivi kaevandamisest ja kasutamisest tingitud keskkonnamõju,“ lisas ta.

Boroditši sõnul on eelnõul positiivne majanduslik ja sotsiaalne mõju. Põlevkivisektori osatähtsus riigi sisemajanduse koguproduktis on ligikaudu 2,9%. Sektori käekäigust sõltub Ida Viru maakonna majandusareng ja sotsiaalne heaolu.

„Selle seaduseelnõu vastuvõtmisega suureneb Ida-Virumaal tööhõive ning kasvavad ka riigi tulud. Näiteks täiendavalt 1 miljoni tonni põlevkivi kaevandamiseks luuakse umbkaudu 450 töökohta ja kaevandamise eest makstakse riigile omakorda keskkonnatasu circa 2,4 miljonit eurot, millest laekub märkimisväärne osa kohaliku omavalitsuse eelarvetesse,“ märkis ta.

Maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse algatajateks on Deniss Boroditš (Reformierakond), Mati Raidma (Reformierakond), Andres Metsoja (IRL), Einar Vallbaum (IRL), Valeri Korb (Keskerakond), Kalvi Kõva (SDE) ja Jevgeni Ossinovski (SDE).

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige

Deniss Boroditš
deniss.boroditš@riigikogu.ee
+372 5030084

Link uudisele: Riigikogule anti üle põlevkivi kaevandamist paindlikumaks muutev eelnõu

Urve Tiidus: üks prioriteete on riigireform

25. mai 2015 Artikli originaal asub siin aadressil / Riigikogu » Eesti Reformierakonna fraktsioon

„Saarlasena pean tähtsaks iga sammu, mis leevendab ääremaastumist ja reformib riigi- ja kohalikku haldust. Äärmiselt oluline on põhimõte, et valitsussektori töökohtade arv väheneb kooskõlas tööealise elanikkonna kahanemisega. Miks mitte ka natuke kiiremini. Avalikkuses on ootus, et vähendataks ülereguleerimist ja bürokraatiat ning suurendataks efektiivsust avalikus sektoris – olen kindel, et vajalikud seadusandlikud sammud võetakse fraktsioonis ja riigikogus vastu suuremate vaidlusteta,“ ütles Tiidus pühapäeval Tartus Reformierakonna Üldkogul peetud kõnes.

Reformierakonna fraktsiooni juhi sõnul seisab riigikogu suurimal, 30-liikmelisel saadikurühmal ees neli aastat tööd eesmärgiga kasvatada Eestis kindlus- ja julgeolekutunnet.

„Peame edendama majanduskasvu, vähendama tööjõumakse ning seisma laste ja perede eest, väärtustades kõike, mis tehakse rahva kestmiseks. Et siis, kui Eesti Vabariik tähistab esimest sajandit oma sünnist, saame rõõmu tunda, et elame Eestis just 21. sajandi teisel aastakümnel ja mitte mõnel muul ajal, ning võime tagasi vaadates olla rahul sellega, mida ja kuidas oleme otsustanud oma rahva ja maa elu edenemiseks,“ lausus ta.

Tiidus tõi välja, et fraktsiooni koostöö esimeseks proovikiviks on maksumuudatuste paketi arutelu ning sellega kaasnevad ööistungid.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees

Urve Tiidus
[email protected]
+372 5217702

Link uudisele: Urve Tiidus: üks prioriteete on riigireform

Korduma kippuvad küsimused

18. mai 2015 Artikli originaal asub siin aadressil / Kaja Kallase blogi
Seoses kandideerimisega Reformierakonna juhatusse esitasin oma nägemuse Reformierakonna reformist (https://kajakallas.wordpress.com/2015/05/05/reformierakonna-reform/). Olen saanud palju tagasisidet ja küsimusi nii otse kui ka ajakirjanduse vahendusel. Kogusin need siia kokku ja vastan kogumis korduma […]