Arhiiv aja järgi oktoober, 2015

Väikeettevõtjad saavad parlamendis oma toetusrühma

29. oktoober 2015 Artikli originaal asub siin aadressil / Riigikogu » Eesti Reformierakonna fraktsioon

Toetusrühma eesmärgiks on riigikogu tasandil toetada ja kaitsta väikeettevõtjate huve ning seista ettevõtlust soosiva majanduskeskkonna eest.

“On oluline aidata kaasa sellele, et ettevõtjaks olemine oleks mainekas võimalikult paljude jaoks ning et ühiskonnas mõistetaks ettevõtjate olulisust,” selgitas Lauri toetusgrupi loomise vajadust.

Endine rahandusminister tõi välja, et täna on 98% Eesti ettevõtetest väikeettevõtted, kes vaatamata oma väiksusele pakuvad töökohti enam kui pooltele Eestis töötavatele inimestele ning kelle käive on enam kui pool kogu ettevõtluse käibest, sealhulgas ekspordist.

“On loomulik, et suured ettevõtted kasvavad välja väikestest, mistõttu on oluline, et riigikogu tasandil tegeletaks mikro- ja väikeettevõtjate spetsiifiliste probleemidega. Väga palju on ettevõtjad kurtnud bürokraatia ja liigse aruandluse üle, samuti maksustamise üle. Päris palju on vastandlikke soove ning sellest tulenevaid solvumisi, et ühe või teise osapoolega ei arvestata. Ma näen, et sellistel juhtudel tuleb rohkem tegeleda ühisosa leidmise ja arusaamade lähendamisega,” lisas Lauri.

Toetusrühma sihiks on väikeettevõtjate probleemidele lahenduste otsimine fraktsioonide ja komisjonide koostöös. Selleks on toetusrühm valmis kaasama kõiki Eesti ettevõtlusorganisatsioone, samuti nähakse oluliste koostööpartneritena ministeeriume, ameteid ja ettevõtlust toetavaid organisatsioone ning ühendusi.

Väikeettevõtjate toetusgrupiga on liitunud juba mõnikümmend riigikogu liiget, sealhulgas mitmeid majandus- ja rahanduseksperte nagu näiteks Aivar Sõerd, Anne Sulling ja Toomas Kivimägi.

Riigikogu väikeettevõtjate toetusrühma esimees

Maris Lauri
[email protected]
+372 5184242

Link uudisele: Väikeettevõtjad saavad parlamendis oma toetusrühma

Aivar Sõerd: eelarve toetab majandusarengut

22. oktoober 2015 Artikli originaal asub siin aadressil / Riigikogu » Eesti Reformierakonna fraktsioon

Sõerd selgitas riigikogu ees kõneldes, et kui opositsiooni silmis puudub rahanduspoliitikas pikem visioon, siis majanduskasvu edendamine ja riigi konkurentsivõime tõstmine on igal juhul õige, kohane ja vajalik eesmärk, samamoodi nagu ka inimeste toimetuleku ja heaolu tõstmine.

Ta tõi välja, et Eesti julgeoleku tugevdamine on rõhutatult kaalukas eelarveprioriteet ning kaitsekulud suhtes sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvavad 2,07 protsendini, mis vastab NATO soovituslikule tasemele.

„Lisaks politsei ja sisejulgeoleku töötajate palgatõusule on prioriteediks idapiiri väljaehitamine. Kaitse-eelarve mahus 451 miljoni eurot tagab Eesti kaitsevõime arengu ja valmisoleku vastata muutunud julgeolekukeskkonna väljakutsetele,“ rääkis riigikogu rahanduskomisjoni liige.

„Majanduskeskkonda iseloomustab üldine maksukoormus, see jääb 33 protsendi tasemele SKP-st, mis on tunduvalt madalam kui Euroopa Liidus keskmiselt ja tagab meie konkurentsivõime teiste riikidega võrreldes. Tööjõumaksude osakaal meil veidi langeb, mis tuleneb põhiliselt tulumaksuvaba miinimumi ja pensionide maksuvaba tulu tõstmisest. Seega jätkub ka järgmisel aastal juba eelmistel aastatel alanud tööjõumaksude osakaalu vähenemine,“ lausus Sõerd.

„Majanduse arengu seisukohalt on olulisel kohal avaliku sektori investeeringud. Seda rõhutas ka Rahvusvaheline Valuutafond IMF oma värskes raportis ja märkis seal ühtlasi, et nende suurem osakaal võrreldes teiste riikidega on meie tunnusjoon. Avaliku sektori investeeringute maht järgmisel aastal on 480 miljonit eurot, mida on 13,5 protsenti enam kui tänavu,“ lisas ta.

Riigikogu liige juhtis tähelepanu sellele, et eelarvest saavad tuge ka need sektorid, mis on praegu raskustes: seoses kriisiolukorraga toetatakse piima- ja sealihasektorit täiendavalt 7,6 miljoni euroga, millest üks osa makstakse välja juba käesoleval aastal.

Tuleva aasta eelarve maht on 8,9 miljardit eurot ehk 358 miljonit eurot suurem kui 2015. aastaks riigieelarves kavandati.

Valitsussektori eelarvepositsioon on tuleval aastal struktuurses ülejäägis 0,6 protsenti SKP-st. Riigieelarve on koostatud võttes aluseks majanduskasv 2,6 protsenti SKP-st.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige

Aivar Sõerd
[email protected]
+372 5062676

Link uudisele: Aivar Sõerd: eelarve toetab majandusarengut

Vihakõne või vihane kõne Rae vallavolikogus

21. oktoober 2015 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv
Tsiteerin mälu järgi – vallavanem on despoot, kes võiks järgida mõne ajaloost tuntud  sarnase isiku saatust ehk  saada suguhaiguse ja sellesse lõppeda… Just sellisel tasemel kõnet olid volikogus viibijad sunnitud kuulama… Rae vallavolikogu algab tavaliselt opositsiooni arupärimiste ja eelnõude esitamisega enne kui jõutakse varem laiali saadetud päevakorrani. Nii ka seekord, 17.30 alanud ning  neli ja pool tundi … Loe edasi Vihakõne või vihane kõne Rae vallavolikogus

Yoko Alender: olen uhke, et oleme jõudnud kooseluseaduse rakendamiseni

20. oktoober 2015 Artikli originaal asub siin aadressil / Riigikogu » Eesti Reformierakonna fraktsioon

„Tänaseks on juba seadusandlikul tasandil läbi vaieldud küsimus, kas kooseluseadust on vaja, ning eelmine riigikogu koosseis on andnud sellele oma heakskiidu. Nüüd on meie kohustus kooseluseadus rakendada, ehk siis viia sisse vajalikud muudatused kõigisse teistesse asjassepuutuvatesse õigusaktidesse. Tean, et eelnõu toetajate hulk on suurem kui eelnõu sisseandjate hulk,“ lausus Alender.

Ta tõi välja, et kooseluseaduse vastuvõtmise järel on rahvusvahelises õigusruumis toimunud kaks olulist sündmust. Esiteks otsustas USA Ülemkohus, et samasooliste õigus võrdsetel alustel abielluda on inimese põhiõigus; teiseks otsustas Euroopa Inimõiguste Kohus, et riigil on kohustus võimaldada samasoolistele paaridele kooselu registreerimine.

„Kui minult küsiti, kas oleksin eelmises koosseisus hääletanud kooseluseaduse poolt, siis vastus on loomulikult „jah“. Kui saame teha riigina midagi, et võimalikult suur osa meie inimesi tunneks end täisväärtuslike ja aktsepteeritud ühiskonnaliikmetena, sellistena nagu nad on, registreerides oma kooselu kellega soovivad, siis tuleb seda teha. Riik peab kaitsema kõigi oma inimeste õigusi,“ ütles Alender.

Kooseluseadus annab võimaluse oma kooselu registreerida paaridel, kes mingil põhjusel abielluda ei saa või ei soovi, kuid soovivad sellele vaatamata kooseluga seonduvaid õiguslikke tagatisi. Seeläbi antakse umbes 170 000 paarile, kes ei ole abielus, võimalus kaitsta nii üksteisevahelisi õiguseid kui ka õigusi suhetes riigiga ja kolmandate isikutega.

Rakendusaktid annavad jõustumisel vabalt koos elavatele isikutele võimaluse, mitte kohustuse reguleerida oma õiguslikke suhteid. Seejuures on regulatsioon sooneutraalne ehk see kehtib nii heteroseksuaalsetele paaridele kui samasoolistele paaridele. Lisaks menetlusreeglitele on kõnesoleva eelnõu eesmärk määrata kindlaks ka registreeritud elukaaslase seisundi õiguskorras tervikuna.

Eelnõu algatajate hulka kuulub 23 Reformierakonna fraktsiooni liiget: Valdo Randpere, Yoko Alender, Kalle Palling, Vilja Savisaar-Toomast, Keit Pentus-Rosimannus, Jüri Jaanson, Liina Kersna, Maris Lauri, Heidy Purga, Mati Raidma, Kristjan Kõljalg, Eerik-Niiles Kross, Imre Sooäär, Anne Sulling, Remo Holsmer, Meelis Mälberg, Johannes Kert, Andre Sepp, Laine Randjärv, Ants Laaneots, Madis Milling, Lauri Luik ja Martin Kukk.

Riigikogu võrdse kohtlemise toetusrühma esimees

Yoko Alender
[email protected]
+372 5101387

Link uudisele: Yoko Alender: olen uhke, et oleme jõudnud kooseluseaduse rakendamiseni

Mis asi on IPU ja milleks seda vaja on?

19. oktoober 2015 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv
Kui pealkirja küsimust minna tänavale inimestelt küsima siis võin kindel olla, et kümme kümnest ei oska vastata. Kui proovida küsida Riigikogus siis äkki võib isegi tulemuseni 50:50 jõuda. Olgu järgnev selgitus abiks neile, kel huvi on ja rohkem teada tahaks…IPU ehk Inter-Parliamentary Union (Parlamentidevaheline Liit) on rahvusvaheline, maailma parlamente ühendav organisatsioon, loodud 1889 aastal kahe … Loe edasi Mis asi on IPU ja milleks seda vaja on?