Arhiiv aja järgi detsember, 2015

Laine Randjärv: loomemajandus on Eesti arengumootor

16. detsember 2015 Artikli originaal asub siin aadressil / Riigikogu » Eesti Reformierakonna fraktsioon

„Ajal, mil just Eesti humanitaarteaduse reitingud tõusevad maailma ülikoolide pingereas, ei ole humanitaarteadlaste potentsiaali Eesti majanduse arengumootori lisajõuna piisavalt hästi ära kasutatud. Loomemajandus ja loovteadused saavad anda olulise panuse Eesti riigi majanduse arenguks,“ rääkis Randjärv riigikogu arutelul teadus- ja arendustegevuse olukorrast.

Reformierakonna fraktsiooni nimel peetud sõnavõtus tõi ta välja, et loovteadustega on seotud ka meie olulised mäluasutused, sealhulgas näiteks Eesti Kunstimuuseum, aga ka maailmakuulsad kultuurivaldkonna sündmused nagu laulu- ja tantsupeod, PÖFF ning teised suurüritused, mis toovad Eestisse erialateadlasi ja huvilisi tervest maailmast.

„Nende sündmuste ettevalmistamine nõuab taaskord ka teaduslikku vaatenurka – kultuuriajaloo tundmist. Loovteaduste hulka kuuluvad kultuuriajaloo, muusika-, kunsti- ja teatriteadus peavad aga aina tõestama oma olemasolu vajalikkust mitte ainult reaal- või loodusteadustega konkureerides, vaid ka humanitaarvaldkonna siseselt,“ märkis Randjärv.

Ta lisas, et peab oluliseks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti Kunstiakadeemia püsimist iseseisvate avalikõiguslike ülikoolidena.

„Leian, et nendes kõrgkoolides tehtav teadustöö ja selle tulemused peaks olema nii kultuuri- kui ka haridus- ja teadusministeeriumis tehtavate otsuste ja ettepanekute, arengukavade ning strateegiate tegemisel oluliseks arvestatavaks teguriks. Kui aga rääkida kõrgkoolide konsolideerimisest, siis peaks just Muusika- ja Teatriakadeemiasse ning Kunstiakadeemiasse kontsentreerima kultuuriteadustega seonduva,“ lausus Randjärv lõpetuseks.

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees

Laine Randjärv
[email protected]
+372 53044808

 

Link uudisele: Laine Randjärv: loomemajandus on Eesti arengumootor

Rae valla 2016 a eelarve ei tulnud üksmeeles

15. detsember 2015 Artikli originaal asub siin aadressil / Tõnis Kõiv
Esmaspäeval, 14.detsembril 2015 toimus Rae valla selle aasta viimane volikogu, kus võeti vastu järgmise aasta eelarve, senise ajaloo suurimas mahus. Sellegipoolest toetas eelarve vastuvõtmist vaid 14 saadikut kohalolnud kahekümnest. Kohe kõigest täpsemalt… Volikogu alguses õnnitleti detsembrikuu sünnipäevalapsi ehk Kaido Kivistik ja Taivo Laherand said lilled ning seejärel ka vaasi (küll vaid ajutiseks kasutamiseks). Seejärel said … Loe edasi Rae valla 2016 a eelarve ei tulnud üksmeeles

Reformierakond piirilepingule preambuli lisamist ei toeta

10. detsember 2015 Artikli originaal asub siin aadressil / Riigikogu » Eesti Reformierakonna fraktsioon

“Eesti idapiiri paikapanek pärast juba 19 aastat tagasi lõppenud piiriläbirääkimisi ja pärast kümme aastat tagasi välisministrite poolt allkirjastatud piirilepingut tuleb lõpuni viia. Selle teema jätkuv lahtihoidmine ei anna meile midagi juurde,” selgitas Pentus-Rosimannus.

“Praeguses piirilepingu ratifiteerimise eelnõus on selgesõnaliselt öeldud, et tegu on lepinguga, mis reguleerib üksnes piiriga seotud küsimusi, ning ka õiguskantslerite korduvad analüüsid on üheselt kinnitanud, et Eesti õigusliku järjepidevuse põhimõte on selle lepingu sõlmimisel kaitstud,” toonitas riigikogu liige.

“Miks EKRE seda küsimärgi alla tahab seada ja millistes huvides kord juba läbikäidud preambulit reanimeerida, üritades segadust tekitada, on omaette küsimus. Reformierakond piirilepingule preambuli lisamist ei toeta,” lisas ta.

Riigikogu väliskomisjoni liige

Keit Pentus-Rosimannus
[email protected]
+372 5040884

Link uudisele: Reformierakond piirilepingule preambuli lisamist ei toeta

Kalle Laanet: riik paneb parvlaevaliiklusele õla alla

9. detsember 2015 Artikli originaal asub siin aadressil / Riigikogu » Eesti Reformierakonna fraktsioon

Täna tuleb riigikogus kolmandale lugemisele 2016. aasta riigieelarve seadus. Riigikogu rahanduskomisjon kiitis riigieelarve parandusena heaks valitsuse reservist 200 000 euro eraldamise mandri ja saarte vahelise parvlaevliikluse jaoks, et tasakaalustada järgmisel aastal ees ootavat piletite hinnatõusu.

„Mul on hea meel, et riigikogu rahanduskomisjon leidis konsensuslikult viimasel hetkel võimaluse leevendada piletihinna tõusu suursaartele sõitmiseks,“ lausus Kalle Laanet.

„Regionaalpoliitiliselt on see otsus saarte elanike jaoks murrangulise tähtsusega. Praamipileti hind mõjutab oluliselt saarlaste ning hiidlaste liikumisvabadust,“ rõhutasid Raivo Aeg (IRL) ja Kalev Kotkas (SDE).

Järgmise aasta riigieelarves on veetransporditoetusena Väinamere Liinide OÜ ja TS Laevade OÜ tarbeks ette nähtud 18,5 miljonit eurot, samas vedaja kulu ulatub 19,3 miljoni euroni.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium plaanis puuduva 800 000 euro katmiseks 1. veebruarist tõsta parvlaevapiletite hinda kuni 20 protsenti. Eelarvemuudatusega peab katma 600 000 eurot, mis vähendab piletite kallinemist.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees

Kalle Laanet
[email protected]
+372 53285630

Link uudisele: Kalle Laanet: riik paneb parvlaevaliiklusele õla alla

Laine Randjärv: riigile on olulised kõik lapsed

8. detsember 2015 Artikli originaal asub siin aadressil / Riigikogu » Eesti Reformierakonna fraktsioon

„Austame vanemate õigust valida oma lastele sobivaim haridustee. Ühiskonnas on maksumaksja raha siiski piiratud hulk, ning seadusandja vastutus on seda mõistlikult jagada,“ põhjendas erakooliseaduse muutmise vajadust riigikogu kõnepuldis Reformierakonna fraktsiooni nimel kõnelenud parlamendisaadik.

Randjärve sõnul usaldab Reformierakond omavalitsusi, kes neile pandud põhiseadusliku ülesande kohaselt vastutavad oma koolivõrgu ülalpidamise ja korrasolemise eest.

„Ilmselgelt teavad kohalike omavalitsuste volikogud põhjalikumalt kohapealseid olusid ja vajadusi ning saavad teha arengukavade ja pikaajaliste strateegiate kaudu otsuseid, mis annaksid kindlusetunnet aktiivsetele kohalikele kogukondadele. Küll aga võiks täpsustada koolivõrgu mõistet ning anda ka edaspidiseks omavalitsustele õigust avaldada arvamust uute, loodavate erakoolide osas,“ lausus ta.

„Loodan, et kõik kohalikud omavalitsused on vastutustundlikud oma koolivõrgu korrastamisel ning teevad laste hüvanguks head koostööd ka erakoolidega, kes oma jõudu ja energiat, teadmisi ja vahendeid on panustanud iga lapse võimete maksimaalseks arendamiseks,“ lisas Randjärv lõpetuseks.

Seaduse jõustumisel muutub 2017. aastast erakoolide tegevuskulude ehk koolimaja ülalpidamisega seotud kulude katmine kohalikule omavalitsusele vabatahtlikuks. Linnale või vallale jääb võimalus erakoole toetada kui omavalitsus leiab, et vastav kool on kogukonnale vajalik.

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees

Laine Randjärv
[email protected]
+372 53044808

Link uudisele: Laine Randjärv: riigile on olulised kõik lapsed