Arhiiv aja järgi september, 2017

Jüri Jaanson: riigi spordiinvesteeringute vähendamine mõjub negatiivselt rahva liikumisvõimalustele

28. september 2017 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

“On tänuväärne, et alates sellest kooliaastast rakendus noorte huvitegevuse toetamine, samuti ujumise algõpetuse vajaduse teadvustamine. Spordi arengut aitaks veelgi kiirendada spordi riikliku rahastamise reform ja spordikohtunike tasustamise tervikliku lahenduse väljatöötamine,” kiitis Jaanson tehtud tööd.

Reformierakonna fraktsiooni saadik leiab, et järgmise aasta spordipoliitika prioriteet peaks olema olümpiavõitjate toetuse kaasajastamine, mis on tänu inflatsioonile häbiväärselt madalale langenud.

“Eesti riigi poolt veetav teema Euroopa Liidu eesistumisel on seotud treenerite kui spordi võtmeisikute rolliga ühiskonnas nii saavutus- kui harrastusspordi vallas. See on suurepärane võimalus tutvustada meie edulugusid terves Euroopas. Treenerite oskuslikku tegevust noorte inimeste kujunemisel on raske ülehinnata. Samuti on ääretult oluline tagada sportlastele spordijärgse karjääri võimaldamiseks hariduse omandamine tippspordiga tegelemise perioodil,” võttis mitmel Olümpial Eestile kuulsust toonud sportlane oma ettepanekud spordi arendamisel kokku.

Lisainfo:

Jüri Jaanson
Reformierakonna fraktsioon
[email protected]

Link uudisele: Jüri Jaanson: riigi spordiinvesteeringute vähendamine mõjub negatiivselt rahva liikumisvõimalustele

Rajame Pirita rannapromenaadi

27. september 2017 Artikli originaal asub siin aadressil / Arto Aas

Mäletan lapsepõlvest, kuidas ema tõi meid õega iga esimese koolipäeva puhul Pirita jõele paadiga aerutama. See oli väga ilus traditsioon. Suviti käisime sõpradega Pirita rannas ujumas. Ujumisega tegelemine tõi mind hiljem uuesti Pirita randa, kui tudengipõlves seal vetelpäästjana tegutsesin.  Sel ajal toimus Pirita rannas väga palju üritusi, nii spordivõistlusi kui meelelahutust. Paraku on viimastel aastatel Pirita kui Tallinna esindusrand oma tähtsust kaotanud ja see on kurb. Samuti pole Tallinna linn suutnud korralikku promenaadi välja ehitada. Aga meil on plaane, kuidas anda Pirita rannale uus hingamine. Üks on kindel – Pirita väärib uusi investeeringuid.

Vaata videost järele, mida me plaanime teha Pirita jõe paremkalda ja rannapromenaadiga. Sihiks kvaliteetne avalik linnaruum ja mõnus mereäärne ala.

Valdo Randpere: relvaeksami lubamine teistes keeltes on julgeolekule ohtlik

27. september 2017 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

Randpere ja Reformierakond on seisukohal, et vene keeles või mistahes teises keeles, mis ei ole riigikeel, relvaeksami tegemise lubamine on põhimõtteline ja põhjapanev muutus, mis ei puuduta mitte ainult eesti keele rolli järjekordset vähendamist, vaid ka potentsiaalset ohtu inimeste julgeolekule. Seadusemuudatuse jõustumisel puuduks kindlus, kas eksamit sooritab tõlk või inimene ise.

“Valitsus tahab suures mahus muuta seadust, mis on praktikas seni hästi toiminud ja ei vajaks nii põhimõttelisi muudatusi. Loomulikult on mitmed muudatusettepanekud positiivsed, aga need saaks sisse viia ka ilma relvaseaduse põhialuseid muutmata. Näiteks on igati tervitatav, et tulevikus saab relvaluba taotleda ka elektrooniliselt,” tutvustas Randpere planeeritud seadusemuudatusi.

“Samas viiakse relvaseadusesse sisse säte, et relavaloa pikendamisel tuleb uuesti sooritada relva käsitsemise katse, mille vajalikkust pole valitsus suutnud kuidagi praktiliste kogemuste põhjal tõestada. Samuti peab relvaloa taotleja edaspidi põhjendama vajadust relva omamiseks ning Politsei- ja Piirivalveametil (PPA) on õigus loa andmisest keelduda, kui relva vajalikkus ei ole piisavalt põhjendatud. Sellise sõnastusega kirjutatakse seadusesse suhteliselt avar subjektiivsete hinnangute tegemise ruum, mis ei aita kahjuks kuidagi kaasa õigusselguse loomisele Eesti Vabariigis,” võttis Randpere negatiivsed muudatused lühidalt kokku.

Lisainfo:

Valdo Randpere
Reformierakonna fraktsioon
[email protected]
5159052

Link uudisele: Valdo Randpere: relvaeksami lubamine teistes keeltes on julgeolekule ohtlik

Eerik-Niiles Kross: Riigile kuuluva äriühingu tehingud Vene Föderatsiooniga kahjustavad Eesti mainet ja on poliitiliselt riskantne

26. september 2017 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

„Ettevõtte nõukogu väitel on langetatuid „ebamääraseid otsuseid” ning puudub ministri heakskiit kõnealusele äriplaanile. Nõukogu ametlikust kirjast on selgunud, et käsitletav äriplaan sisaldab endas igapäevasest äritegevusest kõrgemaid riske ja ootused äriplaanile olid vastuolus heade äritavade ja konservatiivsuse printsiibiga,“ andis Kross ülevaate ettevõtte nõukogu seisukohast.

„Enim teeb murelikuks meieni jõudnud väide, et 500 vaguni ostulepingu Vene Föderatsiooniga sõlmis AS EVR Cargo tütarettevõtte Wagonpro AS (15-30.05.2017) ilma konkursita. Täpsemalt väljakuulutatud konkurss luhtus ja vagunitehing tehti pärast luhtunud konkurssi oluliselt kõrgema hinnaga (ca 35 000 € ) kui oli madalaim pakkuja konkursil (ca 30 000 €). Lihtne arvutus näitab, et maksti 2 500 000 € rohkem, kusjuures konkursil pakkujad ettemaksu ei nõudnud, sõlmitud ostutehing nägi selle aga ette,“ võttis Kross kokku tehingu hämarad asjaolud.

Reformierakonna fraktsioon soovib ministrilt teada, kelle otsusel mainitud ostulepingud sõlmiti, kas AS EVR Cargo nõukogu või üldkoosoleku otsus on avalik ning mis põhjusel sõlmib riigile kuuluva ettevõtte juhatus järelvalveorganite kooskõlastuseta tehinguid, mis ilmselgelt väljuvad tavapärase äritegevuse raamest?

Samuti soovib fraktsioon teada, kas minister on 1000 vaguni ostu toetava äriplaani heaks kiitnud, kas AS EVR Cargo nõukogule on korraldus antud, kas on analüüsinud või palunud Välisministeeriumil, Kaitsepolitseiametil ja Välisluureametil analüüsida tehingu võimalikku vastuollu minekut EL sanktsioonidega Venemaa suhtes, tehingu võimalikke poliitilisi riske ja võimalikku mainekahju Eesti Vabariigile? Miks on riigiettevõte ostnud ilma konkursita ja ilma nõukogu ning üldkoosoleku otsuseta, kuid mõlema vaikival nõusolekul Venemaalt 500 vagunit kõrgema hinnaga kui pakuti konkursil viie ettevõtte poolt?

Lisainfo:
Eerik-Niiles Kross
Riigikogu väliskomisjoni liige
[email protected]
5046509

Link uudisele: Eerik-Niiles Kross: Riigile kuuluva äriühingu tehingud Vene Föderatsiooniga kahjustavad Eesti mainet ja on poliitiliselt riskantne

Valdo Randpere: IT-sektor vajab efektiivseks toimimiseks paindlikku valveaega

25. september 2017 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

„Kehtiv seadus on liiga jäik. Näiteks võib töötajat senisest pikemale valveajale rakendada vaid siis, kui töölepingus või kollektiivlepingus on kokku lepitud valveaja kasutamine üksnes edasilükkamatute tööde tegemiseks. Sealjuures valveaja kestus 28-kalendripäevase ajavahemiku kohta ei või ületada 130 tundi. Samuti on töötajal õigus valveaja kokkulepe üles öelda, teatades sellest kaks nädalat ette,“ tutvustas Randpere olemasoleva seaduse jäikust.

Riigikogu liige sõnas, et tegemist on eelnõuga, mis on Eesti IT-sektorile hädavajalik juba pikemat aega ning sellega on põhjendamatult kaua viivitatud. Praegune valitsuse Sotsiaalministeeriumi on otsustanud seda eelnõu mitte toetada. Küll aga on toetus antud muudatusettepanekule olemas mitmeski ministeeriumis (poolehoidu on väljendanud näiteks Siseministeeriumi ja Majandusministeeriumi IT-inimesed).

„Õiguskomisjoni otsus antud eelnõu, mis tuleb esimesele lugemisele ülejärgmisel nädalal, esimesel lugemisel tagasi lükata, on paraku hea näide sellest, kuidas praegust valitsust kammitsevad kitsad erakondlikud huvid kogu Eesti jaoks oluliste ning ajaga kaasas käivate otsuste tegemisel,“ võttis Randpere kokku valitsuse pärssiva hoiaku meie innovatiivseima majandusharu suhtes.

Lisainfo:

Valdo Randpere
Reformierakonna fraktsioon
[email protected]

Link uudisele: Valdo Randpere: IT-sektor vajab efektiivseks toimimiseks paindlikku valveaega