Arhiiv aja järgi detsember, 2017

Jüri Jaanson: hambaravihüvitis peab olema vajaduspõhine

19. detsember 2017 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

„28. novembril möödunud aastal kehtestati 30-eurone hambaravihüvitis Haigekassa lepinguga liitunud hambaraviteenuse osutajate juures. Aasta jooksul on lepinguga liitunud üle riigi vaid ca 25% hambaraviteenuse osutajatest, kellest osa on sellest juba loobunud,“ selgitas Jaanson ning tõi välja, et mitteliitumise peamise põhjusena toovad hambaravikabinetid välja Haigekassa pakutavad piirhinnad, mis pole vastavuses teenuse tegeliku kuluga.

„Riigi raha lauskülvamine pole põhjendatud. Oluline on tagada hambaravi põhjendatud juhtudel ehk vajaduspõhiselt. Abi peab olema korraldatud nii, et võimalikult paljud teenuse osutajad sellega liituksid ja tagatud oleks lai kättesaadavus eelkõige vähekindlustatud patsientidele,“ põhjendas Jaanson tervise- ja tööministrile arupärimise esitamist.
Lisainfo:

Jüri Jaanson
Reformierakonna fraktsioon
[email protected]
5184618

Link uudisele: Jüri Jaanson: hambaravihüvitis peab olema vajaduspõhine

Valdo Randpere: kooseluseaduse rakendussätete küsimus süvendab koalitsiooni lõhestumist

12. detsember 2017 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

“Ühe leeri esindajad leidsid, et kooseluseaduse rakendussätete puudumine ei riku kellegi õigusi ja et põhimõtteliselt ei lasu Riigikogul ka mingit kohustust rakendussätete väljatöötamisega tegeleda. Veelgi enam, selle seisukoha pooldajad pidasid vaieldavaks isegi seda, kas kooseluseadus on jõustunud. Seda seisukohta esindasid ja toetasid Keskerakonna, EKRE, Vabaerakonna ja IRL-i liikmed,” selgitas Randpere ühe leeri suhtumist.

“Teine seisukoht oli, et kooseluseaduse rakendussätete puudumine riivab inimeste põhiõigusi ja Riigikogu on inimeste õigustatud ootusi eiranud ning tekitanud sellega kahju. Seda seisukohta toetasid Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatide esindajad,” lisas Randpere.

Randpere selgitas, et hääletuse tulemusel otsustati vahekorraga 6:4, et õiguskomisjoni ametliku seisukohana esitatakse põhiseaduskomisjonile esimene seisukoht.

“Seoses sellega tekkis suhteliselt ebatavaline olukord, kus neli õiguskomisjoni liiget saatsid põhiseaduskomisjonile eriarvamuse, mis põhines teisele seisukohale. Sellele kirjutasid peale minu veel alla Marianne Mikko, Hardi Volmer ja Taavi Rõivas. See on järjekordne näide sellest, et valitsuskoalitsiooni sees on märgatav lõhe ja eriarvamus inimeste põhiõiguste ning vähemuste kaitse teemades.”

“Õiguskomisjoni otsus lõhestab ühiskonda edasi. Kooseluseaduse rakendussätete puudumise üle on muret väljendanud ka president. Samuti soovitab äsja avaldatud inimõiguste aruanne “Inimõigused Eestis 2016-2017” vastu võtta kooseluseaduse rakendusaktid, mis tagaksid kooseluseaduse rakendamise täies mahus,” võttis Randpere kooseluseadusega toimuva seisaku kokku.
Lisainfo:

Valdo Randpere
Reformierakonna fraktsioon
[email protected]
5159052

Link uudisele: Valdo Randpere: kooseluseaduse rakendussätete küsimus süvendab koalitsiooni lõhestumist

Pevkur: kuritegudega omavalitsustele tekitatud kahjud tuleb sisse nõuda

7. detsember 2017 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

„Eestis on esinenud juhtumeid, kus omavalitsused ei esita kriminaalmenetluses kahjunõuet, kuigi omavalitsusele on kas korruptsiooni või ka näiteks vargusega tekitatud otsene kahju. Sellele juhtis hiljuti tähelepanu ka õiguskantsler. On aga lubamatu, et mõni omavalitsus jätab avaliku kahjunõude esitamata näiteks põhjusel, et omavaheliste kahtlaste suhete tõttu ütleb KOV, et nemad pole kahju kannatanud, kuigi kriminaalmenetluses on see tuvastatud,“ ütles Reformierakonna esimees Hanno Pevkur muudatusettepanekut kommenteerides.

“Näitena võib tuua olukorra, kus korruptiivse teo tagajärjel on omavalitsusel jäänud tulu saamata ja uurimise käigus saab see kinnituse. Kehtiv seadus näeb ette, et sellisel juhul peab kahjunõude esitama kahju kannatanud omavalitsus. Kui omavalitsus ei tee midagi selleks, et see kahju välja nõuda, jääbki praegu kahju korvamata. See on aga lubamatu, mistõttu tegime ettepaneku, et sellisel juhul saaks kahjunõude esitada riik läbi prokuratuuri,” täiendas Pevkur.

Lisainfo:

Hanno Pevkur
Reformierakonna esimees
[email protected]
5163578

Link uudisele: Pevkur: kuritegudega omavalitsustele tekitatud kahjud tuleb sisse nõuda

Kalle Laanet: korruptantidele piirangu kehtestamisel liiguti samm edasi

5. detsember 2017 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

„Täna arutati Riigikogu põhiseaduskomisjonis Reformierakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõud,“ ütles põhiseaduskomisjoni liige Kalle Laanet. Laanet lisas, et komisjon toetas esimese lugemise lõpetamist ning sellega nõustuti eelnõu eesmärgiga.

„Soovime tulevikus näha, et näiteks altkäemaksu võtmise eest süüdi mõistetud inimesel ei oleks võimalik uuesti kandideerida kohalikku volikogusse, Riigikogusse või Euroopa Parlamenti. Pole mõistlik lubada inimest kohalikku võimuorganisse juhul, kui ta on sellelt samalt omavalitsuselt varastanud. Paratamatult on selliseid juhuseid ilmnenud üle Eesti,“ märkis Laanet.

Täpsem info:

Kalle Laanet
Riigikogu Reformierakonna fraktsioon
[email protected]
5328 5630

Link uudisele: Kalle Laanet: korruptantidele piirangu kehtestamisel liiguti samm edasi

Kalle Palling: üheks Euroopa suurimaks väljakutseks on kujunemas töö tulevik

5. detsember 2017 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

„Tunnistagem, et muudatusteks on ka tagumine aeg, sest meie tänane normaalsus tööandja ja töötaja omavahelistes suhetes pärineb tööstusrevolutsioonijärgsest ajast ning on püsinud põhimõtteliselt muutumatuna aastakümneid,“ möönis saadik oma kõnes ja lisas, et ta on Riigikogu kõnetoolist ka varem mitmeid kordi öelnud, et riik ei saa süüdistada tehnoloogiat arenemast liiga kiiresti, vaid ennast seda liiga aeglaselt kasutusele võtmast.

„Mul on hea meel, et eelmisel aastal Riigikogu poolt ellukutsutud Arenguseire Keskus on üheks oma analüüsitavaks teemaks võtnud just tuleviku töösuhete analüüsimise,“ kõneles Palling. „Jah, suur osa tänastest traditsioonilistest töökohtadest kaob. Aga tänu tehnoloogia arengule, selle laialdasele kasutuselevõtule ning uutele lahendustele luuakse võimalusi hoopis juurde.“

Pallingu sõnul toob eelmisel nädalal Tallinnas tutvustatud McKinsey raport hästi välja võimalused ja peamised tegevused, millele tuleks edaspidi keskenduda. „Sealt ei leia me vajadust lähetatud töötajate direktiivi, kodanikupalga ega suuremate sotsiaaltoetuste järele, vaja on hoopis kiiret tehnoloogia rakendamist, inimeste ümberõpet ja taolist arengut toetavat haridussüsteemi. Seda eriti arvestades Eesti ambitsiooni ehitamaks koos e-residentide kogukonnaga globaalset digiriiki,“ võttis Palling tuleviku vajadused kokku.

Lisainfo:

Kalle Palling
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni saadik
[email protected]
56639005

Link uudisele: Kalle Palling: üheks Euroopa suurimaks väljakutseks on kujunemas töö tulevik