Arhiiv aja järgi jaanuar, 2018

Kalle Laanet: Urmas Reinsalu umbusaldamine on inimeseks olemise küsimus

24. jaanuar 2018 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

„Oleme justiitsministrile andnud võimaluse ise tagasi astuda, kahjuks pole Reinsalu valinud riigimehelikku käitumist. Vägivalla vastu ja nõrgema kaitsel olek ei küsi maailmavaadet ega poliitilist eelistust. See on universaalne ja põhimõtteline. Meie umbusaldus Urmas Reinsalule on esitatud hoiaku eest, mis tema ametis on põhimõtteline – vägivalla ennetamise eest vastutav minister lõhkus usaldust, et riik on alati ja kompromissitult nõrgema kaitsel,“ selgitas opositsiooni poolt umbusalduse üle andnud Reformierakonna fraktsiooni saadik Kalle Laanet.

„Eesti Vabariigi justiitsminister, kes vastutab riigis vägivalla vähendamise eest, andis avalikult teada, et ta kahetseb naistevastase vägivalla vastu olemist. Justiitsminister kirjutas need mõtted omal vabal tahtel. Temalt oodatakse vägivalla vähendamise arengukava elluviimise kõrval ka kirjasõna valdamist. Sõnum ei olnud pealtkuuldud või salalindistatud. See oli kirja pandud ning avalikustamiseks saadetud. Urmas Reinsalu on vabandanud sõnastuse, mitte aga sisu eest,“ lisas Laanet.

„Koalitsiooni käitumine saalis on kahetsusväärne ning ärajalutamine või hääletamata jätmine on sama, mis nähes kedagi peksa saamas, pea ära pöörata ja minema minna. Nii ei tehta. Riigikogu saalis antakse eeskuju oma valijatele, Eesti inimestele ning oma lastele. See pole enam poliitiline küsimus, tegemist on inimeseks olemise küsimusega,“ võttis Laanet olukorra kokku.

Seletuskiri Riigikogu otsuse umbusalduse justiitsminister Urmas Reinsalule eelnõu juurde

Avaldame umbusaldust justiitsminister Urmas Reinsalule.
Meie algatuse vahetu põhjus on seisukohavõtt „mõistsin naiste vastase vägivalla hukka, kuid nüüd, tänase kirja valguses, lausa kahetsen seda avaldust.“.

Justiitsminister vastutab vägivalla vähendamise eest ja ei saa kahetseda, et on sõna võtnud vägivalla vastu. Ta ei saa ka olla ühiskonnale ja paljudele isiklikult nii valusal teemal halvustav avalike sõnavõttude suhtes. Ja ta ei saa avaliku pahameele peale arvata, et kellelegi haiget ei teinud. Vägivalla vastase võitluses on sõna tähtis relv ja justiitsministri sõna on erilise kaaluga sest, et kujundab ka õiguspoliitikat.

Kriitika nii opositsiooni, koalitsiooni kui avalikkuse poolt peaks Eesti poliitiline kultuuri juures tähendama vabatahtlikku tagasiastumist. Kuna seda ei juhtunud, peame vajalikuks väljendada oma umbusku Urmas Reinsalu suhtes konkreetsest juhtumist laiemalt ja see puudutab ka tema pikemaajalist tegevust. Me otsustasime jätta selle arutada Riigikogu täiskogule, kuna nagu koalitsioonis, ei lange ka umbusaldajate seas hinnangud igale poliitilistele valikule, sealhulgas Urmas Reinsalu omadele, täiesti kokku. Kuid me oleme ühel meelel, et selguse ja korra loomise asemel on ta segaduse tekitaja ning ei põrku tagasi ka Eesti õigusliku järjepidevuse murendamisest.

Lisainfo:
Kalle Laanet
Riigikogu Reformierakonna fraktsioon
[email protected]
5328 5630

Link uudisele: Kalle Laanet: Urmas Reinsalu umbusaldamine on inimeseks olemise küsimus

Jürgen Ligi: anname Urmas Reinsalule esmaspäevani aega tagasi astuda

19. jaanuar 2018 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

Ligi sõnul jättis Reinsalu oma sõnavõtu sisu pärast kahetsemata ja vabandas üleolevalt vaid öeldu vormi pärast „juhul“ kui see kedagi solvas. „See sõnavõtt solvas ilmselgelt paljusid. Kahjuks puudutab vägivald paljusid naisi ja niivõrd tundlik teema nõuab tõsiseltvõetavat ja siirast käsitlust,“ ütles Ligi. „Tema sõnad on eriti küünilised arvestades seda, et valitsus on lähisuhte vägivalla vähendamise kirjutanud sisse ka koalitsioonileppesse.“

„See sunnib meid tähelepanu juhtima asjaolule, et Reinsalu ei mõista justiitsministri rolli ega oma haldusala, aga ka kogu riigivalitsemise usaldusväärsuse tagamise põhimõtet. Reinsalu on esitanud justiitsministeeriumi õigusliku ekspertiisi pähe isiklikke poliittehnoloogilisi tekste ja nüüd määrabud ekspertiisi esitamise asemel poliitilise eriuurija. Samal ajal seadusloome logiseb ja lubadus õigusloome mahtu vähendada on täitmata. Ka on Reinsalu seadnud end kõrgemale parlamendist, jättes seaduse rakendamata. Ta on segaduse tekitaja, aga peaks olema korra ja selguse looja.“

Ligi tõi välja, et Reinsalu juhib Eestis okupatsioonikahjude määramise protsessi ja rikub omandireformi seadust raha jagamisel. „Väidan juba pikemat aega ilma Reinsalu poolt vigade parandust saamata, et valitsus rikkus seadust kirikule okupatsioonikahjude hüvitamise sildi all raha andes. Justiitsminister ei tohi olla poliitiline mängur.“

Lisainfo:

Jürgen Ligi
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees
[email protected]
5056547

Link uudisele: Jürgen Ligi: anname Urmas Reinsalule esmaspäevani aega tagasi astuda

Reformierakonna naisteühendus ja fraktsiooni naisliikmed nõuavad Urmas Reinsalu tagasiastumist

18. jaanuar 2018 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

Urmas Reinsalu ei sobi justiitsministri ametisse, sest:

1. Tema kahetsus oma väljaütlemise kohta naistevastase vägivalla vastu on võrreldav naistevastase vägivalla tolereerimisega. Justiitsministri vastutusalasse kuulub võitlus naistevastase vägivalla vastu ning kui minister ei mõista selle olulisust, siis pole seotud tegevused ka usutavad ja tulemuslikud. Justiitsminister on oma seisukohtade ja sõnakasutusega naeruvääristanud ning marginaliseerinud vägivallavastast võitlust.

2. Teiste inimeste solvamine ja sildistamine pole aktsepteeritav. Justiitsministri sõnakasutus ei olnud juhuslik või kogemata juhtunud lapsus, vaid läbimõeldud ja kaalutletud sõnavõtt – tegemist oli kirjaliku avaldusega, mille tegi väga pikalt Eesti poliitikas tipptasemel tegutsenud inimene. Ministri vabandus, et ta pole robot, annab ühiskonnale vale signaali. Ka vägivallatsejad õigustavad oma tegusid emotsionaalsusega.

3. Ministri vabandus polnud siiras. Reinsalu pole aru saanud, et küsimus ei ole tähtsa ürituse korraldajas või andestamises. Kogu küsimus on ministri suhtumises naistevastasesse vägivalda.

Eelnevast lähtuvalt ootavad NaiRe ja Reformierakonna fraktsiooni naisliikmed, et minister Reinsalu mõtleb veel kord oma käitumise üle, teeb õiged järeldused ning lahkub justiitsministri ametist.

Avaldusele on alla kirjutanud Reformierakonna naisteühenduse NaiRe juhatus ja Reformierakonna fraktsiooni liikmed Yoko Alender, Liina Kersna, Maris Lauri, Keit Pentus-Rosimannus, Heidy Purga, Laine Randjärv, Anne Sulling, Terje Trei.

Lisainfo
Maris Lauri
Reformierakonna fraktsiooni aseesimees
[email protected]

Link uudisele: Reformierakonna naisteühendus ja fraktsiooni naisliikmed nõuavad Urmas Reinsalu tagasiastumist

Valitsuse plaan riigiasutuste välja kolimiseks on läbi kukkunud

17. jaanuar 2018 Artikli originaal asub siin aadressil / Arto Aas

Tänaseks päevaks lõplikult selge, et Ratase valitsusel puudub võimekus viia riigiasutusi pealinnast välja. Esialgsest plaanist on alles ainult fassaad ja loosungid, sisuline tulemus aga pea olematu. 

Loomulikult on asutuste kolimine keeruline protsess. See õnnestub ainult tugeva strateegia ja tervikliku lahenduse korral. Valitsusel peab olema pikaajaline vaade, kuidas tagada asutuste rahastamine ja kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavus uues asukohas. Riik peab olema veendunud, et asutuste funktsioonid jätkuvad ja teenuste tase ei lange. Edukad ümberpaiknemised sünnivad mõistlike kokkulepete, mitte ühepoolse sunni mõjul. Sellist plaani aga valitsusel kahjuks pole, pole isegi täpset ülevaadet kogu protsessist.

Praegu on selgunud, et paljud kolimised toimuvad ainult paberil, inimesed ja asutused tegelikult ei liigu või tehakse seda väga lühiajaliselt. Kõik varem välja hõigatud tähtajad on umbe jooksnud ja üha enam on teada loobumistest. Mõned haldusalad lihtsalt ignoreerivad kogu protsessi, mis tekitab omakorda trotsi ja vastupanu teistes. Tulemuseks on see, et kolimised toimuvad juhuslikult ja poolikult, mitte tervikliku plaani järgi. Paljudest maakondadest on kuulda varasemalt kunstlikult kõrgele aetud ootuste purunemisest.

Samal ajal pole aga valitsusest kuulda edasiminekut ametnike kaugtöö võimaluste parandamise või riigimajade teenuskeskustega, mis võiks paljudel juhtudel anda parema tulemuse kui mõne asutuste sildi ümber tõstmine.

 

Arto Aas: valitsuse plaan riigiasutuste välja kolimiseks on läbi kukkunud

17. jaanuar 2018 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

„Loomulikult on asutuste kolimine keeruline protsess. See õnnestub ainult tugeva strateegia ja tervikliku lahenduse korral. Valitsusel peab olema pikaajaline vaade, kuidas tagada asutuste rahastamine ja kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavus uues asukohas. Riik peab olema veendunud, et asutuste funktsioonid jätkuvad ja teenuste tase ei lange. Edukad ümberpaiknemised sünnivad mõistlike kokkulepete, mitte ühepoolse sunni mõjul. Sellist plaani aga valitsusel kahjuks pole, pole isegi täpset ülevaadet kogu protsessist,“ selgitas Aas.

„Praegu on selgunud, et paljud kolimised toimuvad ainult paberil, inimesed ja asutused tegelikult ei liigu või tehakse seda väga lühiajaliselt. Kõik varem välja hõigatud tähtajad on umbe jooksnud ja üha enam on teada loobumistest. Mõned haldusalad lihtsalt ignoreerivad kogu protsessi, mis tekitab omakorda trotsi ja vastupanu teistes. Tulemuseks on see, et kolimised toimuvad juhuslikult ja poolikult, mitte tervikliku plaani järgi. Paljudest maakondadest on kuulda varasemalt kunstlikult kõrgele aetud ootuste purunemisest,“ lisas Aas.

„Samal ajal pole aga valitsusest kuulda edasiminekut ametnike kaugtöö võimaluste parandamise või riigimajade teenuskeskustega, mis võiks paljudel juhtudel anda parema tulemuse kui mõne asutuste sildi ümber tõstmine,“ kommenteeris Aas.
Lisainfo:
Arto Aas
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige
[email protected]

Link uudisele: Arto Aas: valitsuse plaan riigiasutuste välja kolimiseks on läbi kukkunud