Arhiiv mai 9th, 2018

Hanno Pevkur: Reformierakond ei toeta e-hääletuse perioodi lühendamist ja kodus hääletamise pikendamist.

9. mai 2018 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

Reformierakonna fraktsioon esitas Riigikogule muudatusettepanekud Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule. Reformierakond ei toeta poliitikat, mille eesmärk on vähendada elektroonilise valimise võimalusi ja suurendada ebaturvalist kodus hääletamist.

„Reformierakond on teinud ettepaneku hoopis pikendada e-hääletuse perioodi, et tõsta valimisaktiivsust. Eesti on tunnustatud e-riik ja e-hääletus valimistel toimib hästi. Praeguse valitsuse plaan e-hääletuse perioodi lühendada on tagurlik minevikku vaatav samm ja e-Eesti kuvandit kahjustav. E-hääletajate osakaal on järjest kasvanud, mis näitab, et valijatele meeldib mugav ja turvaline e-hääletus,“ ütles Reformierakonna fraktsiooni liige Hanno Pevkur.

„Statistika näitab, et inimesed hääletavad üha enam elektrooniliselt, see on turvaline, mugav ning aitab kaasa e-Eesti kuvandile,“ lisas Pevkur.

„Koalitsiooni soov e-hääletust lühendada ja kodus hääletamist pikendada on samm selgelt vales suunas. Kodus kastiga hääletamine on kõige ebaturvalisem valimisviis. See on valimisviis, kus valijat on võimalik kõige enam mõjutada näiteks olukorras, kus valitseva võimu esindaja käib isiklikult kodudes, avaldab valijale survet ja mõjutab sellega hääletamist,“ selgitas Pevkur.

„Reformierakond ei toeta E-hääletuse perioodi lühendamist ja kodus hääletamise pikendamist,“ võttis Pevkur erakonna seisukoha kokku.

Lisainfo:
Hanno Pevkur
[email protected]
5163578

Link uudisele: Hanno Pevkur: Reformierakond ei toeta e-hääletuse perioodi lühendamist ja kodus hääletamise pikendamist.

Jürgen Ligi: keegi ei peaks loobuma eesti kodakondsusest seaduste vastuolu tõttu

9. mai 2018 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

„Põhiseadus sünnijärgset Eesti kodakondsust ära võtta ei luba, ent kodakondsusseaduse topeltkodakondsuse keelu tõttu kaotame siiski Eesti kodanikke,“ selgitas Ligi. „Meiega sama väärtusruumi riikide kodakondsus ei tohiks aga olla selle põhjus.”

Eelnõuga nähakse ette, et sünnijärgne Eesti kodanik võib omada Eesti kodakondsusega samaaegselt selle riigi kodakondsust, mis on kas Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik. Lisaks antakse Eesti sünnijärgsele kodanikule õigus olla samaaegselt ka Šveitsi kodanik. Ligi sõnul on eelnõus loetelu riikidest, mis demokraatlike õigusriikidena ilma kahtluseta jagavad meiega samu väärtusi, nende kodanikele kohaldub Euroopa Liidu õigusest tulenevalt isikute vaba liikumise õigus ning puudub mõistlik põhjus mitte võimaldada Eesti kodanikele nende riikidega mitmikkodakondsust.

Lisaks nimetatud Euroopa riikidele võib eelnõu kohaselt sünnijärgne Eesti kodanik omada samaaegselt ka Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Kanada või Uus-Meremaa kodakondsust. Valik lähtub asjaolust, et Eestil on neis riikides ajalooline kogukond ning kodakondsuse piiramiseks pole nende puhul mõistlikke põhjuseid.

„Rõhutada tuleb, et jutt on ainult sünnijärgsetest Eesti kodanikest ja Eestiga selgelt ühiseid väärtusi jagavatest piiratud arvust riikidest. Eelnõu ei tekita juurde ühtegi uut kodanikku, vaid annab võimaluse neid hoida. See on oluline nii Eesti riigile kui väga paljudele välismaal elavatele eestlastele. Ja lõpuks annab see selgus positiivse sõnumi ka neile eestlastele, kes mõtlevad Eestisse tagasi pöördumisele,“ lisas Ligi.

Eelnõu näeb ette ka võimaluse võtta inimeselt ära eriliste teenete eest antud Eesti kodakondsus, kui tema käitumine Eesti Vabariigi suhtes on muutunud sellele staatusele kohatuks. Eelnõu kohaselt võib Vabariigi Valitsus võtta eriliste teenete eest saadud Eesti kodakondsuse isikult ära, kui ta ei järgi Eesti põhiseaduslikku korda või Eesti õigusakte või ei austa Eesti põhiseaduslikke väärtusi ja printsiipe, vabadusel, õiglusel ja õigusel tuginevat riiki ning Eesti ühiskonna korraldust, eesti keelt ja kultuuri.

Lisainfo:
Jürgen Ligi
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees
[email protected]
5056547
 

Link uudisele: Jürgen Ligi: keegi ei peaks loobuma eesti kodakondsusest seaduste vastuolu tõttu