Arhiiv aja järgi september, 2018

Taavi Rõivas: iga eksportiv ettevõte võiks lisaks oma tootele ja teenusele müüa ka Eesti lugu

27. september 2018 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

Rõivas, kes on peaministrina välismaal aktiivselt tutvustanud Eesti e-riiki ning juhtinud arvukaid äridelegatsioone, teab oma kogemusest, et nii riigi kui toodete müümisel on mitu võimalikku lähenemist. „Võime meie edulugude jagamisel lähtuda vaid faktidest ja numbritest või jutustada Eestist inspireeriv ja positiivseid emotsioone tekitav lugu. Olen alati uskunud sellesse, et Eesti on riik, mis ulatub oma piiridest väljapoole ja meil on, millega teisi riike inspireerida,“ lisas Rõivas.

„Hea näitena võib tuua Eestis laialdaselt kasutatava digitaalse identiteedi ning neli aastat tagasi ellu kutsutud e-residentsuse projekti. Mitte üheski teises riigis ei kasutata digitaalset identiteeti ja digiallkirja nii palju kui Eestis. Samuti oleme esimene riik, kellel on üle 40 000 e-residendi üle maailma. Meil on olemas hiilgavad näited ettevõtetest, kes on teinud Eesti suureks nii sisult kui vormilt: Skype, Taxify, TransferWise jt,“ tõdes Rõivas.

Kutsun kõiki valitsuse liikmeid üles senisest oluliselt aktiivsemalt tutvustama Eesti riiki väljaspool ja kaasama kõikidele välisvisiitidele ka äridelegatsioone. See ei ole valitsusele suureks koormaks, küll aga oleks sellest suur abi ettevõtjatele, kes soovivad välisturgudele siseneda,“ soovitas Rõivas.

Lisainfo
Taavi Rõivas
Riigikogu Reformierakonna fraktsioon
[email protected]
5119799

 

Link uudisele: Taavi Rõivas: iga eksportiv ettevõte võiks lisaks oma tootele ja teenusele müüa ka Eesti lugu

Liina Kersna: “väikese Martini” juhtumis peavad vastutuse võtma Tallinna aselinnapea ja Mustamäe linnaosavanem!

26. september 2018 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

“Kohalik omavalitsus on kohustatud tagama perest eraldatud lapsele stabiilse kasvukeskkonna. Tallinna linn solgutas aasta jooksul väikest last kolme turvakodu vahet. Nii ei tohi teha,” ütles Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Kersna. „Suvel toimunud sotsiaalkomisjoni istungil tuli selgelt välja, et „väikese Martini“ juhtum ei ole erand. Tegemist on Tallinnas süsteemse probleemiga lastekaitses. Kui eelmisel aastal hoiti Tallinnas üle kolme kuu turvakodus 30 kuni kuueaastast last, siis ülejäänud Eestis oli selliseid lapsi vaid kümme.“

“Teiseks ütleb lastekaitseseadus, et lapse saatust puudutavates otsustes tuleb küsida ka lapse arvamust. Kohtumäärusest tuleb välja, et Martini käest ei küsitud kordagi, kus ta tahaks rohkem elada, kas oma tädi või kellegi teise juures,” jätkab Kersna, kelle sõnul näitab selline käitumine hoiakut justkui laps ei oleks tõsiseltvõetav inimene.

“Kuid eriti silmakirjalikku ja ükskõikset suhtumist näitasid kohalikud poliitikud, kes läksid lapse tädi juurde vabandust paluma, samal ajal vaikides, et kümne päeva eest oli tädile silma vaadanud linnaosavanem allkirjastanud taotluse lapse lapsendamiseks,” ütles Kersna, kelle sõnul tõstatab selline käitumine poliitilise vastutuse teema.

““Väikese Martini“ juhtumis ei tehtud otsuseid lapse heaolu arvestades, kuigi lastekaitseseadus ütleb, et lapsi puudutavates otsustes tuleb seada esikohale just lapse huvid. See juhtum on õpikunäide, kuidas asjad lastekaitses käia ei tohiks ja sellist suhtumist ei tohi ühiskond aktsepteerida,” ütleb Kersna.

“Juhtumeid, kus süsteem teeb lapsele liiga, ei tohiks juhtuda ja kui juhtub, siis vastutama peavad ka poliitilised juhid. Kui varastatakse maksumaksja raha, siis me mõistame poliitilist vastutust, aga kui kahjukannataja on laps, siis poliitilise vastutuse küsimus isegi ei tõstatu,” ütleb Kersna.
Lisainfo:
Liina Kersna
Riigikogu Reformierakonna fraktsioon
[email protected]
53004674

Link uudisele: Liina Kersna: “väikese Martini” juhtumis peavad vastutuse võtma Tallinna aselinnapea ja Mustamäe linnaosavanem!

Reformierakond: koalitsioon lõikas läbi paljude eestlaste sidemed oma kodumaaga

25. september 2018 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

„Põhiseadus sünnijärgset Eesti kodakondsust ära võtta ei luba, ent kodakondsusseaduse topeltkodakondsuse keelu tõttu kaotame siiski Eesti kodanikke. Meiega sama väärtusruumi riikide kodakondsus ei tohiks aga olla selle põhjus,“ selgitas Reformierakonna fraktsiooni poolt Riigikogus ettekande pidanud Valdo Randpere.

„Selle eelnõu seaduseks saamist ootasid väga paljud eestlased, kes erinevatel põhjustel elavad hetkel väljaspool Eestit, aga tahavad säilitada sideme oma kodumaaga ja kunagi siia tagasi pöörduda. Riigikogus täna seda võimalust ei antud. Eelnõu lükati tagasi 50 häälega. Keskerakonna ja sotside vastuhääled ei tulnud üllatusena, aga kahepalgeline ja samas nukker oli, et EKRE ja IRL, kes muidu võidu nö sinimustvalget trummi löövad, eelnõu vastu olid,“ kommenteeris Randpere hääletuse tulemusi.

„Eelnõu eesmärk oli hoida eestlasi ja eestlust ning see eelnõu lähtus Eesti Vabariigi Põhiseaduse mõttest ja sisust. Nimelt ütleb põhiseadus, et sünnijärgne kodakondsus on alati olemas ja äravõtmatu. Kodakondsusseaduse sõnastus aga on tekitanud piirangu, kus seadust täita tahtev hoolikas ametnik peaks nõudma inimeselt loobumist Eesti kodanikuks olemast, kui ta tahab olla näiteks ka USA kodakondne, kuna elab seal. See aga on suur viga. Meie eesmärk on hoida eestlust ja tagada, et eestlased hoiaks sidet oma kodumaaga sõltumata nende hetke elamiskohast. Ükski õigusakt või ametniku tegevus ei tohi võimaldada sünnijärgse eesti kodakondsuse kaotust. Rõhutan veelkord üle – jutt käib vaid sünnijärgsetest kodanikest ehk neist, kes on saanud Eesti kodanikuks sünniga. Riigi ülesanne on hoida eestlasi Eestiga seotult, mitte tõrjuda eemale,“ täpsustas eelnõu algatajate esindaja Hanno Pevkur.

„On ebamoraalne ja põhiseaduse vastane panna sünnijärgsed Eesti kodanikud tegema sundvalikut Eesti ja Rootsi, Eesti ja USA, Eesti ja Austraalia, Uus-Meremaa või Šveitsi kodakondsuse vahel. Meie eelnõu oleks lahendanud reaalse probleemi ja vastuolu põhiseaduse ning kodakondsusseaduse vahel,“ lisas Pevkur.

Lisainfo:
Valdo Randpere
Reformierakonna fraktsioon
[email protected]
5159052

Link uudisele: Reformierakond: koalitsioon lõikas läbi paljude eestlaste sidemed oma kodumaaga

Reformierakond: odava alkoholi sissevool Eestisse ning maksude ja töökohtade väljavool Lätti tuleb peatada

25. september 2018 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

“Kuigi valitsuse 2017. aasta juulist jõustatud järsu aktsiisitõusu kahju pole täielikult tagasi pööratav, usume siiski, et koos naabrite aktsiisitõusudega saavutame eelnõuga parajad aktsiisimäärad, mis odava alkoholi ja muude kaupade voo üle piiri pidurdavad. Maksulaekumised võiksid taastuda vähemalt 2016. aasta tasemele, joomise languse trend tagasi tulla ning Eesti kaubandus ja tootmine saada Lätist tagasi töö, mis neile peaks kuuluma,” kommenteeris fraktsiooni esimees Jürgen Ligi.

„Käesoleva eelnõu eesmärk on astuda samm selles suunas, et piirikaubandusele järk-järgult piir panna. Lihtne see pole ja mõtlematult tekitatud suure probleemi lõplik lahendamine võib võtta aastaid. Käesolev eelnõu on samm õiges suunas ja käesoleva eelnõu eesmärk on viia alkoholi aktsiisimäärad tasemele, mis nad olid 2017. aasta veebruaris. Eelnõuga langeb näiteks õlle aktsiisimäär praeguselt 16,92 euro tasemelt 9,13 eurole õlle etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris, kange alkoholi aktsiis 25,08 eurolt 23,89 eurole alkoholi etanoolisisalduse ühe maksuprotsendi kohta hektoliitris,“ täpsustas fraktsiooni ja rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd eelnõu eesmärke.

Lisainfo:

Jürgen Ligi
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees
[email protected]
5056547

Link uudisele: Reformierakond: odava alkoholi sissevool Eestisse ning maksude ja töökohtade väljavool Lätti tuleb peatada

Reformierakonna poolt algatatud eelnõu arutelu, mis tugevdaks väliseestlaste sidemeid kodumaaga, jätkub 25. septembril

24. september 2018 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

„Põhiseadus sünnijärgset Eesti kodakondsust ära võtta ei luba, ent kodakondsusseaduse topeltkodakondsuse keelu tõttu kaotame siiski Eesti kodanikke. Meiega sama väärtusruumi riikide kodakondsus ei tohiks aga olla selle põhjus,“ selgitas Reformierakonna fraktsiooni poolt Riigikogus ettekande pidanud Valdo Randpere.

Eelnõuga nähti ette, et sünnijärgne Eesti kodanik võiks omada Eesti kodakondsusega samaaegselt selle riigi kodakondsust, mis on kas Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik. Lisaks antakse Eesti sünnijärgsele kodanikule õigus olla samaaegselt ka Šveitsi kodanik. Randpere sõnul on eelnõus loetelu riikidest, mis demokraatlike õigusriikidena ilma kahtluseta jagavad meiega samu väärtusi, nende kodanikele kohaldub Euroopa Liidu õigusest tulenevalt isikute vaba liikumise õigus ning puudub mõistlik põhjus mitte võimaldada Eesti kodanikele nende riikidega mitmikkodakondsust.

„Oleme avatud ideele muuta eelnõu teksti konkreetsemaks selles osas, mis puudutab eriliste teenete eest antud kodakondsuse äravõtmist. Selle alusteks võiks olla jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises või saavad teatavaks enne eriliste teenete eest kodakondsuse andmist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks isikule kodakondsust antud või on isiku hilisem käitumine olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle eriliste teenete eest kodakondsuse andmise,“ kommenteeris Randpere.

Hanno Pevkuri ja Valdo Randperega podcasti eelnõu teemal saab kuulata SIIN

Lisainfo:
Valdo Randpere
Reformierakonna fraktsioon
[email protected]
5159052

Link uudisele: Reformierakonna poolt algatatud eelnõu arutelu, mis tugevdaks väliseestlaste sidemeid kodumaaga, jätkub 25. septembril