Marko Mihkelson: Venemaa agressiooniaktile Ukraina suhtes tuleb reageerida ühtselt ja jõuliselt

Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

Avaldusele andsid allkirja 89 Riigikogu liiget, sealhulgas kõik Reformierakonna fraktsiooni saadikud.

Väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on avalduse algatajad seisukohal, et kujunenud olukorras tuleb jätkata ja laiendada Venemaa vastu suunatud sanktsioone. “Eeldame, et ka detsembris toimuval Euroopa Ülemkogul pikendatakse 31. juuli 2014 Euroopa Liidu poolt kehtestatud piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas. Riigikogu peab oluliseks laiendada 17. märtsil 2014 kehtestatud piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega,” lisas Mihkelson.

“Kertši väinas toimunud agressiooniakt on järjekordseks Venemaa sammuks, mille eesmärgiks on eelkõige saavutada täielik kontroll Aasovi mere üle ja samas testida lääneriikide ühtsust ning reageerimiskiirust. Kremlile pole tähtsad mitte rahvusvahelise õiguse pügalad, vaid see, kui veenev on nende enda lugu,” kommenteeris Mihkelson.

“Venemaa käitus Kertši väinas ettekavatsetult provokatiivselt ja teostas nii rahvusvahelise õiguse kui iseenda seadustega vastuollu sattudes agressiooniakti suveräänse naaberriigi vastu. Antud juhtumi kõige tõsisemaks õppetunniks meile on aga Lääne aeglane ja ilmselgelt liiga nõrga ühispositsiooniga reageering. See on kriitiline olukorras, kus agressor on saavutanud selge edumaa nii sõjalis-taktikalisel väljal kui narratiivi loomisel,” ütles Mihkelson.

“Seepärast on eriti oluline, et Ukraina sõbrad ja toetajad reageeriksid toimepandud agressiooniaktile võimalikult ühtselt ja jõuliselt,” võttis Mihkelson avalduse idee kokku.

Lisainfo

Marko Mihkelson
Reformierakonna fraktsioon
[email protected]

Link uudisele: Marko Mihkelson: Venemaa agressiooniaktile Ukraina suhtes tuleb reageerida ühtselt ja jõuliselt