Arhiiv ‘Kalmer Lain blogi Reformierakond’ Teemas

Reformierakond ning Isamaa ja Res Publica Liit sõlmisid koalitsioonilepingu

15. november 2009 Artikli originaal asub siin aadressil / Kalmer Lain
Eesti Reformierakond ning Isamaa ja Res Publica Liit sõlmisid Jõgeval koalitsioonilepingu 2.novembril Betti Alveri muuseumis, mille tulemusena kuulub linnapea ja volikogu esimehe koht Eesti Reformierakonnale ning abilinnapea ja volikogu aseesimehe amet IRL-ile.

Kahe erakonna koalitsioonilepingus on prioriteediks uute töökohtade loomine ettevõtluses, Euroopa Liidu struktuurfondide raha parem kasutamine, vee-ja kanalisatsioonisüsteemide nüüdisajastamine, kõnni- ja rattateede korrastamine ning uute rajamine, uue terviseraja rajamine ja lasteaedade renoveerimine. “Eesmärgiks on ka valitsemiskulude kokkuhoidmine, milleks kaotatakse üks abilinnapea koht. Koalitsioonipartnerid on positiivselt meelestatud ühinemise suhtes Jõgeva vallaga.”

Reformierakond ning Isamaa ja Res Publica Liit sõlmisid koalitsioonilepingu

15. november 2009 Artikli originaal asub siin aadressil / Kalmer Lain
Eesti Reformierakond ning Isamaa ja Res Publica Liit sõlmisid Jõgeval koalitsioonilepingu 2.novembril Betti Alveri muuseumis, mille tulemusena kuulub linnapea ja volikogu esimehe koht Eesti Reformierakonnale ning abilinnapea ja volikogu aseesimehe amet IRL-ile.

Kahe erakonna koalitsioonilepingus on prioriteediks uute töökohtade loomine ettevõtluses, Euroopa Liidu struktuurfondide raha parem kasutamine, vee-ja kanalisatsioonisüsteemide nüüdisajastamine, kõnni- ja rattateede korrastamine ning uute rajamine, uue terviseraja rajamine ja lasteaedade renoveerimine. “Eesmärgiks on ka valitsemiskulude kokkuhoidmine, milleks kaotatakse üks abilinnapea koht. Koalitsioonipartnerid on positiivselt meelestatud ühinemise suhtes Jõgeva vallaga.”

Reformierakond alustas Jõgeval läbirääkimisi Isamaa ja Res Publica Liiduga

20. oktoober 2009 Artikli originaal asub siin aadressil / Kalmer Lain

Reformierakond alustab Jõgeval läbirääkimisi Isamaa ja Res Publica Liiduga

 

Eesti Reformierakond ja Erakond  Isamaa ja Res Publica Liit sõlmisid eelkokkulepe Jõgeva linna valitsemiseks aastatel 2009 – 2013.

 

Läbirääkimised algasid juba valimistele järgnenud ööl ja lepiti kokku, et linnapeana jätkab Kalmer Lain, kes kogus Jõgeva linnavolikogusse kandideerijate seas kõige rohkem hääli -235 valija toetuse.

 

„Minu soov on jätkata elukeskkonna paremaks muutmist, et Jõgeva linnas elaksid terved ja tegusad inimesed,“ lausus Jõgeva linnapea Kalmer Lain. Samas lisas ta, et oluline roll on linna arengus ettevõtlusel, mis loob uusi töökohti ja toob maksutulu. „Ettevõtjatega tuleb tõhusat koostööd teha. Valitsemisprogrammide osas meil Isamaa ja Res Publica Liiduga märkimisväärseid erimeelsusi ei ole ja läbirääkimised koalitsioonilepingu sõlmimiseks algasid juba esmaspäeva õhtul,“ lausus Lain.

 

„Kui valimistulemuste kinnitamisega kõik laabub, siis peaks Jõgeva uus linnavolikogu kogunema juba oktoobri lõpus ja uus linnavalitsus ametisse saama novembri esimesel nädalal,“ märkis Kalmer Lain.  Jõgeval ametis jätkav linnapea tänas ka senise koostöö eest Keskerakonda, kellega viimased 4 aastat Jõgeva linna edukalt juhiti ja kaunimaks muudeti.

Reformierakond alustas Jõgeval läbirääkimisi Isamaa ja Res Publica Liiduga

20. oktoober 2009 Artikli originaal asub siin aadressil / Kalmer Lain

Reformierakond alustab Jõgeval läbirääkimisi Isamaa ja Res Publica Liiduga

 

Eesti Reformierakond ja Erakond  Isamaa ja Res Publica Liit sõlmisid eelkokkulepe Jõgeva linna valitsemiseks aastatel 2009 – 2013.

 

Läbirääkimised algasid juba valimistele järgnenud ööl ja lepiti kokku, et linnapeana jätkab Kalmer Lain, kes kogus Jõgeva linnavolikogusse kandideerijate seas kõige rohkem hääli -235 valija toetuse.

 

„Minu soov on jätkata elukeskkonna paremaks muutmist, et Jõgeva linnas elaksid terved ja tegusad inimesed,“ lausus Jõgeva linnapea Kalmer Lain. Samas lisas ta, et oluline roll on linna arengus ettevõtlusel, mis loob uusi töökohti ja toob maksutulu. „Ettevõtjatega tuleb tõhusat koostööd teha. Valitsemisprogrammide osas meil Isamaa ja Res Publica Liiduga märkimisväärseid erimeelsusi ei ole ja läbirääkimised koalitsioonilepingu sõlmimiseks algasid juba esmaspäeva õhtul,“ lausus Lain.

 

„Kui valimistulemuste kinnitamisega kõik laabub, siis peaks Jõgeva uus linnavolikogu kogunema juba oktoobri lõpus ja uus linnavalitsus ametisse saama novembri esimesel nädalal,“ märkis Kalmer Lain.  Jõgeval ametis jätkav linnapea tänas ka senise koostöö eest Keskerakonda, kellega viimased 4 aastat Jõgeva linna edukalt juhiti ja kaunimaks muudeti.

Õpetajate päeva kõne

3. oktoober 2009 Artikli originaal asub siin aadressil / Kalmer Lain

Armsad ja austatud õpetajad

 

Tänase siinviibimise põhjus on minu arvates pühendatud kõige tähtsamatele inimestele ühiskonnas - õpetajatele. On ju öeldud, et õpetaja on elukutse, mis õpetab kõiki teisi elukutseid, ja see amet pole kunagi kerge olnud. Vastutus, mis selle tööga kaasneb, on suurem, kui tavatsetakse mõelda. Õpetajad kujundavad oma tööga õpilaste mõtlemist ja sisemaailma, ning sellega loovad nad ka tulevase ühiskonna maailmapilti.

 

Siinkohal tahaksingi teid kõiki õnnitleda  tähtsa, teile pühendatud päeva puhul ja soovida teile kõike parimat järgnevateks töönädalateks ja -kuudeks ja -aastateks.

 

Kuigi ma ise ei ole kunagi õpetajana tööd teinud, kujutan ette, et viimastel aastatel on teie töö veelgi raskemaks muutunud. Informatsioon on saanud tarbekaubaks ja sellele pääseb ligi igaüks. Internet on levinud pea igasse kodusse ning kõik see on kaasa aidanud meie laste, teie õpilaste silmaringi avardumisele. Arvan, et täna koolis käivad lapsed teavad rohkem kui nende eakaaslased paar aastakümmet tagasi, nad esitavad õpetajatele keerulisemaid küsimusi ning - jälle tänu informatsiooni kättesaadavusele - sageli ei piisa enam ainult ametinimetusest õpilaste autoriteedi saavutamiseks. Kõik see sunnib õpetajad veelgi enam pingutama, sest vastamisi ollakse jõulise oponendiga - virtuaalse entsüklopeediaga.

 

Samuti on informatsiooni suurem levik kaasa toonud teisegi muutuse noorte hulgas: selleks on laste kiirem areng iseseisvateks indiviidideks. Põhikoolis, mõnel juhul veel varemgi, on nad muutunud isikupärasemateks ja isepäisemateks ning juba varakult teavad nad oma eelistusi ja eesmärke, tehes õpetajate töö sellega raskemaks. Enam ei ole vaja klassi ühise eesmärgi - traditsioonilise õppekava - läbimise poole suunata, nüüd on tarvis juhtida juba iga õpilast eraldi. Endisaegse kollektiivitunde on asendanud individualism, mis esitab õpetajatele suurema väljakutse. Suurimaks väljakutseks võib ehk pidada huvi tekitamist oma aine vastu. Ammu pole enam probleemiks õpilaste mõistmatus, vaid tähelepanu puudus ja ükskõiksus teema vastu. Suutes äratada huvi, võime oma järelpõlve taibukuse ja õpivõime üle vaid imestada.

 

Siiski olen arvamusel, et hoolimata teie töö raskusest on teil ka rohkem siirast rõõmu enda kordaminekute ja saavutuste üle. Usun, et on hea näha, kuidas endised õpilased, kellele on jagatud kõige need esimesed koolitarkused, just tänu teie poolt tehtud tööle oma tuleviku ja elu üles ehitavad. Arvan, et see on midagi, mille üle võib tõelist uhkust tunda.

Mida vastutusrikkam ja nõudlikum on õpetajaamet, seda suuremat rõõmu on põhjust tunda kordaminekute ja igapäevaste pisikeste võitude üle. Usun, et on hea näha kooli lõpetajaid pea püsti ja enesekindlalt koolimaja ustest välja astumas, ellu suundumas.  Arvan, et see on midagi , mille üle võib iga õpetaja tõelist uhkust tunda. Ehk just hiljem oma kunagisi õpilasi kohates, saate kinnitust, et iga raske minut ja pingutus on end igati ära tasunud. Ja seda rõõmu ei saa mõõta rahas ega magamata öödes. Selline rõõm võiks teha kadedaks ükskõik millise teise valdkonna esindaja. Ka minu.

 

Hetkel veel ei ole õpetajad minu arvates tasustatud nende töö vastutuse vääriliselt, kuid kindel soov  on liikuda selles suunas. Nagu ütles Bob Talbert - Good teachers are costly, but bad teachers cost more. Head õpetajad maksavad palju, ent halvad õpetajad lähevad rohkem maksma. Seda nii õppetulemuste kui tuleviku suhtes üldiselt.

 

Hea meel ja uhke tunne on siinkohal tõdeda, et meil siin Jõgeval on palju häid ja väga häid õpetajaid. Eelmisel kuul tunnustati Jõgeva maavanema poolt Jõgevamaa aastaõpetaja tiitliga Maret Oja ja  aasta huvikooliõpetaja tiitliga Eha Niglast. Palju õnne neile veelkord. Kuid mida enam edasi liigub elu ja ühiskond, seda enam on tarvis edasi liikuda ka õpetajatel. Seepärast on tarvis innustada ka õpetajaid saama veelgi paremateks ning samal põhjusel valisime sellel aastal juba neljandat korda ka Jõgeva aasta õpetaja. Praegusel majanduslikult raskel perioodil oleme suutnud preemiasumma endiseks jätta, kuid Talberti järgi on tegemist meie kitsidusega - me pigem investeerime õpetajatesse praegu selle asemel, et maksta hiljem hoopis suuremaid summasid mittekvaliteetse hariduse tagajärgede eest.

 

Õnnitlen veelkord teid, armsad õpetajad, tänase päeva puhul! See on teie päev.