Arhiiv ‘Rain Rosimannus blogi Reformierakond’ Teemas

Tegemised talvekuudel

16. veebruar 2009 Artikli originaal asub siin aadressil / Rain Rosimannus
04. november - Parlamendi töökorralduse töörühm

15. november - Reformierakonna majanduskonverents ReStart

20.-21. november - Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni visiit Jõgevamaale

24. november - PERHi nõukogu

04. detsember - Aserbaidžaani kultuuripäevade lõpetamine Tallinna Raekojas

09. detsember - KIKi nõukogu koosolek

11. detsember - PERHi nõukogu

22. jaanuar - PERHi nõukogu

Tegemised talvekuudel

16. veebruar 2009 Artikli originaal asub siin aadressil / Rain Rosimannus
04. november - Parlamendi töökorralduse töörühm

15. november - Reformierakonna majanduskonverents ReStart

20.-21. november - Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni visiit Jõgevamaale

24. november - PERHi nõukogu

04. detsember - Aserbaidžaani kultuuripäevade lõpetamine Tallinna Raekojas

09. detsember - KIKi nõukogu koosolek

11. detsember - PERHi nõukogu

22. jaanuar - PERHi nõukogu

Oktoobrikuu tegemised

30. oktoober 2008 Artikli originaal asub siin aadressil / Rain Rosimannus
07. oktoober - Tallinna juhatuse koosolek

08. oktoober
- Parlamendi töökorralduse töörühm ja Eesti-Vene seminar

14. oktoober - Koalitsiooni üldkogu

15. oktoober - Parlamendi töökorralduse töörühm

16. oktoober
- USA saatkonna vastuvõtul

20. oktoober - Rapla PKO

21. oktoober - KIK nõukogu ja Eesti-Hiina sõprusrühma uue saadiku valimine

22. oktoober - PERH nõukogu

23.-24. oktoober - Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni visiit Lääne-Virumaale

29. oktoober - Türgi Vabariigi aastapäeva üritus

30. oktoober - Kohtumine Raplamaa Omavalitsuste Liiduga

Oktoobrikuu tegemised

30. oktoober 2008 Artikli originaal asub siin aadressil / Rain Rosimannus
07. oktoober - Tallinna juhatuse koosolek

08. oktoober
- Parlamendi töökorralduse töörühm ja Eesti-Vene seminar

14. oktoober - Koalitsiooni üldkogu

15. oktoober - Parlamendi töökorralduse töörühm

16. oktoober
- USA saatkonna vastuvõtul

20. oktoober - Rapla PKO

21. oktoober - KIK nõukogu ja Eesti-Hiina sõprusrühma uue saadiku valimine

22. oktoober - PERH nõukogu

23.-24. oktoober - Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni visiit Lääne-Virumaale

29. oktoober - Türgi Vabariigi aastapäeva üritus

30. oktoober - Kohtumine Raplamaa Omavalitsuste Liiduga

Septembrikuu tegemised

27. september 2008 Artikli originaal asub siin aadressil / Rain Rosimannus
03. september - Parlamendi töökorralduse komisjon

04.-05. september – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu koosolek Hiiumaal. Päevakorras oli 2008. a. III vooru keskkonnaprogrammi piirsummade kinnitamine, ülevaate andmine nõukogule KIKi finantsseisust ja keskkonnaprogrammide arendamisest ning täitmisest. Samuti räägiti EL abiperioodi 2007-2013 „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ täitmise käigust ja KIKi kui rakendusüksuse tööst.

12.-13. september – Reformierakonna „Liider” koolitus ja volikogu

17. september - 304 SE I Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

Rosimannus: „Keskkonnakomisjon arutas keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu oma 2008. aasta 9. septembri istungil. Komisjoni istungil kaaluti hoopiski eelnõu ennast ja selle kohta esitatud valitsuse seisukohti ning leiti, et kuigi reostustõrjevõimekuse tõstmine on äärmiselt oluline, tuleb seda teha läbimõeldult ja leida selleks vahendid, mis sobivad ka meie õigusruumi. Komisjon leidis, et eelnõus pakutud lahendus ei ole piisavalt läbi mõeldud. Mõned näited. Eelnõuga kavandatud muudatus ei sobi näiteks keskkonnatasude seaduse konteksti. Keskkonnatasude seadus defineerib keskkonnatasu mõiste ja määratleb keskkonnakasutuse sisu. Keskkonnatasu on keskkonnatasude seaduse § 3 kohaselt tasu kas toimuva või juba toimunud saastamise eest, mitte saastamise riski eest, nagu eelnõuga kavandatakse sätestada. Sisuliselt on pakutud eelnõu puhul, nagu ka eelkõneleja ütles, pigem tegemist keskkonnakindlustuse seadusega, mis vajaks teistsugust õiguslikku lahendust. Lisaks sellele on eelnõu vastuolus põhiseadusega, sätestades, et tasumisele kuuluvate kemikaalide nimekirja kehtestab Vabariigi Valitsus oma määrusega. Maksustatavate kemikaalide nimekiri tuleks vastavalt põhiseadusele ära tuua seaduses endas. Eelnõus on ka teisi, väiksemaid õiguslikke ja terminoloogilisi puudusi. Näiteks pannakse eelnõuga tasu sissenõudmise ja järelevalve kohustus Maksu- ja Tolliametile, kuid Maksu- ja Tolliametil on pädevus sisse nõuda ja järelevalvet teostada riiklike maksude osas. Eelnõus sätestatud tasu ei ole aga riiklik maks Eesti seaduse tähenduses, järelikult ei ole ka Maksu- ja Tolliametil tegelikult pädevust sellist ülesannet täita. Eelnõu näeb ette ka kohustuse eraldada riigieelarvest igal aastal raha sihtasutusele KIK reostustõrjevõimekuse loomiseks. Samas ei vasta eelnõu regulatsioon selles suhtes riigieelarve koostamise põhimõtetele. Seega jõuti komisjonis tõdemusele, et reostustõrjekulude katmise, kahjude hüvitamise ja selleks vajalike investeeringute tegemisega seotud küsimused oleks otstarbekas lahendada üldise transpordiohutuse teema raames. Eeltoodust tulenevalt otsustas komisjon häälte vahekorraga 5 poolt, 4 vastu ja 1 ükskõikne ehk erapooletu teha ettepaneku mitte lõpetada keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu esimest lugemist ja lükata eelnõu tagasi. Ühtlasi on keskkonnakomisjon otsustanud neljapäeval sõita Eesti reostustõrjevõimekusega ise kohapeale tutvuma Piirivalveametisse ja tema haldusalasse.”

Tekstid: Eelnõu algtekst
Algataja seletuskiri

Otsus: Tagasilükkamine
Poolt: 42 Vastu: 31 Erapooletu: 0

Vastutav Riigikogu liige: Rain Rosimannus

24. september – Parlamendi töökorralduse komisjon

24. september – Riigikogu otsuse "Riigikogu 4. detsembri 2002. aasta otsuse "Üleriigilise jäätmekava heakskiitmine" kehtetuks tunnistamine" eelnõu (314 OE) esimene lugemine

Rosimannus: „Keskkonnakomisjon arutas eelnimetatud Riigikogu otsuse eelnõu oma s.a 15. septembri istungil ning otsustas konsensusega lõpetada Riigikogu otsuse "Riigikogu 4. detsembri 2002. aasta otsuse "Üleriigilise jäätmekava heakskiitmine" kehtetuks tunnistamine" eelnõu esimene lugemine ja teha Riigikogu esimehele ettepanek määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 2008. aasta 8. oktoober kell 18.”