Arhiiv ‘Reformierakond fraktsioon Riigikogu’ Teemas

Reformierakonna poolt algatatud eelnõu arutelu, mis tugevdaks väliseestlaste sidemeid kodumaaga, jätkub 25. septembril

24. september 2018 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

„Põhiseadus sünnijärgset Eesti kodakondsust ära võtta ei luba, ent kodakondsusseaduse topeltkodakondsuse keelu tõttu kaotame siiski Eesti kodanikke. Meiega sama väärtusruumi riikide kodakondsus ei tohiks aga olla selle põhjus,“ selgitas Reformierakonna fraktsiooni poolt Riigikogus ettekande pidanud Valdo Randpere.

Eelnõuga nähti ette, et sünnijärgne Eesti kodanik võiks omada Eesti kodakondsusega samaaegselt selle riigi kodakondsust, mis on kas Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik. Lisaks antakse Eesti sünnijärgsele kodanikule õigus olla samaaegselt ka Šveitsi kodanik. Randpere sõnul on eelnõus loetelu riikidest, mis demokraatlike õigusriikidena ilma kahtluseta jagavad meiega samu väärtusi, nende kodanikele kohaldub Euroopa Liidu õigusest tulenevalt isikute vaba liikumise õigus ning puudub mõistlik põhjus mitte võimaldada Eesti kodanikele nende riikidega mitmikkodakondsust.

„Oleme avatud ideele muuta eelnõu teksti konkreetsemaks selles osas, mis puudutab eriliste teenete eest antud kodakondsuse äravõtmist. Selle alusteks võiks olla jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises või saavad teatavaks enne eriliste teenete eest kodakondsuse andmist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks isikule kodakondsust antud või on isiku hilisem käitumine olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle eriliste teenete eest kodakondsuse andmise,“ kommenteeris Randpere.

Hanno Pevkuri ja Valdo Randperega podcasti eelnõu teemal saab kuulata SIIN

Lisainfo:
Valdo Randpere
Reformierakonna fraktsioon
[email protected]
5159052

Link uudisele: Reformierakonna poolt algatatud eelnõu arutelu, mis tugevdaks väliseestlaste sidemeid kodumaaga, jätkub 25. septembril

Aivar Sõerd: eelarvekava näitab, et valitsuse tööd on tabanud tööseisak

19. september 2018 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

„Valitus tegutseb soodsa majanduskeskkonna ajal ja kasvatab riigieelarve maksutulusid. Eelarve tulude laekumist kindlustab ka kiire hinnatõus, mis paraku tarbijale nii soodne ei ole, kui riigikassale. Headel aegadel tuleks raha kõrvale panna ja eelarvepuhvreid luua, sest majandus on tsükliline ja head ajad ei kesta igavesti,“ kommenteeris Sõerd.

„Ajal kui riigikassa maksutuludest lausa üle ääre ajab, näeme erakordselt nigelat aktsiisitulude laekumist. Piirikaubandus on võtnud ulatuslikud mõõtmed, alkoholi piirikaubandus Läti piiril ulatub juba 25 %-ni kogu Eesti turust. Olukord iseenesest lähiaastatel ei lahene ja valitsuse tegevusetus tähendab piirikaubandusega leppimist ka järgmistel aastatel,“ lisas Sõerd.

„ Rahandusministeeriumi majandusprognoosist nähtub, et alkoholiaktsiisi maksukadu koos sellele lisanduva käibemaksuga on tänavu 89 miljonit eurot, diislikütuse aktsiisikadu koos käibemaksuga 48 miljonit eurot, kahe aktsiisi osas kokku 137 miljonit eurot. Tänavusse riigieelarvesse sisse kirjutatud aktsiisituludest jääb riigil koos käibemaksuga laekumata 216 miljoni eurot. Valitsus nendes numbrites ohumärke kahjuks ei näe, sest antud hetkel katab muude maksude ülelaekumine ära aktsiisitulude alalaekumise, aga see ei ole jätkusuutlik,“ analüüsis Sõerd Rahandusministeeriumi avaldatud andmeid.

„Kuna riigijuhtimine on pausile pandud, pole mingit lootust, et piirikaubandusele õnnestub lähiaastatel piir panna. Täitumata jääb ka ootus, et lõpeb töötavate pensionäride kõrgem maksustamine ja maksusüsteem muutuks lihtsamaks, arusaadavamaks ja ühetaoliseks,“ võttis Sõerd olukorra kokku.

Lisainfo:

Aivar Sõerd
Reformierakonna fraktsioon
[email protected]

Link uudisele: Aivar Sõerd: eelarvekava näitab, et valitsuse tööd on tabanud tööseisak

Urmas Kruuse: minister on põllumeestele toetuste laekumise osas valetanud

19. september 2018 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

„Valitsus ei ole astunud ühtegi sammu, et oleks põllumajanduses saanud välja kuulutada eriolukorra, vaatamata tõsiasjale, et see oli põuakahjustustega põllumeestele väga oluline. Samuti on suurt segadust põllumeeste seas tekitanud PRIA poolt välja makstavate toetuste kuupäev. 7. augustil toimunud pressikonverentsil kinnitas maaeluminister, et toetused saavad käesoleval aastal välja makstud tavapärasest varem,“ kommenteeris Kruuse tehtud kirjaliku küsimuse vajalikkust.

Seoses sellega edastasin peaministrile järgmised küsimused:

1. Miks ei kasuta vabariigi valitsus võimalust põuakahjustuste leevendamiseks toetada põllumehi erakorralise toetusega, mis ei ole laen?
2. Kas vastab tõele, et sellel aastal makstakse pindalatoetused (ühtne pindalatoetus) ja piimalehma kasvatamise toetused välja varem ehk 1. oktoobriks 2018?

„Peaministri vastusest selgus, et Maaeluministeerium on 30. augustil edastanud Euroopa Komisjonile hetkel teada oleva info põua mõjude kohta Eesti põllumajandussektorile ja oodatakse Euroopa Komisjoni poolset analüüsi liikmesriikide poolt saadetud informatsiooni baasil. Kahjuks teame me Euroopa Komisjoni asjaajamise aeglust ja sellele otsusele lootma jääda pole mõistlik,“ on Kruuse Euroopa Komisjoni oodatava analüüsi suhtes skeptiline.

„2018. aastal tehakse peaministri väitel toetuste väljamaksed alates detsembrist ja toetuste varasem väljamaksmine eeldab, et Euroopa Komisjon avaldab sel aastal finantsdistsipliini protsendi senisest varem, millest selgub, et varasemalt lubatud oktoobrikuiseid toetuseid põllumeestel sel aastal oodata ei tasu,“ lisas Kruuse.

Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Urmas Kruuse algatusel maaelukomisjon juulist saati erakorraliselt koos käinud, et leida võimalusi põuakahjudest tingitud kriisi süvenemise ennetamiseks. Samuti tegi Kruuse valitsusele ettepaneku põllumajandussektoris seoses järjest süvenevate põuakahjudega kuulutada välja erakorraline olukord.

Lisainfo:
Urmas Kruuse
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige
[email protected]
56279860

Link uudisele: Urmas Kruuse: minister on põllumeestele toetuste laekumise osas valetanud

Hanno Pevkur: valitsus on muutunud räpakaks

18. september 2018 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

“Tänane valitsus jätab inimeste elu või riigi toimimist oluliselt mõjutavad ettepanekud läbi analüüsimata ning otsused tehakse kiirustades. Nn kirikuraha eelnõu, aktsiisipoliitika või muud maksumuudatused on kõik vajanud parlamendis, kas muutmist või lausa tagasilükkamist,” ütles Pevkur.

Pevkur täiendas, et aktsiiside muutmine tehti ilma sisulise mõjuanalüüsita, kirikutele taheti raha anda lausa seadusevastaselt ja VEB fondi eelnõuga sooviti Eesti riigi kohustuseks teha okupatsioonikahjude hüvitamine. “Need on vaid kolm näidet ebakvaliteetsest ja räpakast õigusloomest, mida Riigikogu saal viimase aasta jooksul näinud, rääkimata tarbetutest normidest, mida Eesti õigusesse soovitakse kirjutada,” lisas Pevkur.

Pevkur julgustas õiguskantslerit senisest julgemalt oma arvamust välja ütlema ka enne seaduseelnõude jõudmist parlamenti. “Õiguskantsler osaleb kõikidel Vabariigi Valitsuse istungitel ja juba seal on võimalik seaduseelnõude eksimustele tähelepanu juhtida,” märkis Pevkur.

Lisainfo:

Hanno Pevkur
[email protected]
5163578

Link uudisele: Hanno Pevkur: valitsus on muutunud räpakaks

Jüri Jaanson: ka puudega inimestel on õigus riiki teenida

18. september 2018 Artikli originaal asub siin aadressil / Eesti Reformierakonna fraktsioon – Riigikogu

„Idee kutsuda kokku taoline ümarlaud on olnud juba pikka aega. Vajaduse on tinginud tõsiasi, et puudega inimestel pole juurdepääsu riigikaitsele ega laiemalt ka mitmesse teise tegevusvaldkonda, kuigi nende motivatsioon on tihti kõrgem kui tervetel inimestel. Sellist olukorda tuleb muuta, sest riigikaitse on meie ühine teema, riik vajab kaitsmist ja kohusetundlikke inimesi.“ täpsustas Jaanson ümarlaua eesmärke.

„Loomulikult tuleb soov teatud temaatikaga intensiivsemalt tegeleda inimeste isiklikest kogemustest, seda ka minu puhul. Nõukogude ajal tunnistati mind puuduva kuulmise tõttu ajateenistuseks kõlbmatuks, aga tol korral oli see minu tuleviku mõttes positiivne, sain keskenduda spordile. Kui üritasin Eesti Kaitseväkke astuda, praakis arstlik komisjon mind välja. Selle üle ma enam õnnelik ei olnud,“ meenutab Jaanson oma negatiivseid kogemusi.

„Kahjuks on taolisi juhtumeid mitmeid. Näiteks ei võetud Kaitseväkke ka raskekaalu maadlejat, paljukordset Eesti absoluutkaalu meistrit Ragnar Kaasikut põhjendusega, et kehakaalu indeks on liiga suur. See näitab, et isegi meistersportlased ei ole meie riigikaitse jaoks piisavalt head. Aga kes siis üldse on?“ lisas Jaanson.
Ümarlauas arutatakse võimalust moodustada töörühm ja käivitada pilootprojekt.

Osalevad Kaitseväe, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja selle allorganisatsioonide, Kaitse- ja Sotsiaalministeeriumi, Kaitseressursside Ameti esindajad.

Intervjuu Jüri Jaansoniga SIIN

Lisainfo:
Jüri Jaanson
Reformierakonna fraktsioon
[email protected]
5184618

Link uudisele: Jüri Jaanson: ka puudega inimestel on õigus riiki teenida