Arhiiv ‘Reimo Nebokat blogi Reformierakond’ Teemas

Ühisavaldus tee korrashoiu küsimuses

12. detsember 2008 Artikli originaal asub siin aadressil / Reimo Nebokat
Alates selle aasta sügisest kuni tänaseni käivad allnimetatud tänavatel kaevetööd, et toimuks nende tänavate liitumine ühisveevärgiga. Realsed tööd lõppesid juba novembrikuul, kuid tihti kaevati tee taaskord üles, sest olevat tehnilised rikked. Arusaadav. Kuid arusaamatu on see, et mitte kordagi ei hoitud kinni lubadusest hoida teed läbisõidetavad. Ja seetõttu oli liiklemine nii jala kui autoga pea võimatu. Probleemist oli teadlik ka vallavanem, kuid kelle abikäsi meieni ei reaalselt ei ulatunud. Seega tuli mul vallavolikogu liikmena võtta paber ja pliiats ning koguda allkirju, et näidata probleemi tõsidust. Tänu sealsete inimeste reageeringule käis 19. detsembril höövel teid hooldamas ja tee pisut sõidetavaks ka muutus.

AVALDUS

 

Vastuseks teie 26. novembril saadetud kirjas Reimo Nebokat`ile, kus selgitasite Kanarbiku, Hiie, Sõnajala ja Valgemetsa teede olukorda, oleme korjanud allkirju, et näidata probleemi tõsidust.

Oma kirjas kirjutate, et AS Haapsalu Veevärk lubas teede korrashoiuga tegeleda ning lepingu järgi olevat tema ülesandeks hoida teed sõidetavad kuni üleandmiseni kaevatud kohtades.

Tänase seisuga ei ole teeolud paranenud, liiklemine autoga või jalgsi on raskendatud. Tee on auklik ning vajuv, kohati isegi sõiduautot lõhkuv. Kohalikel vallaelanikel on koju pääsemine ja kodunt lahkumine ebameeldiv olnud juba alates selle aasta septembrikuust. Seega ei ole kirjas lubatud korrashoiuga veel tegeletud.

Allakirjutanud Kanarbiku, Hiie, Sõnajala ja Valgemetsa tänaval elavad elanikud nõuavad teede sõidetavaks muutmist 19. detsembriks!

 

 

Alla kirjutasid 19 maksumaksjat, kes igapäevaselt neid tänavaid kasutavad.

Ühisavaldus tee korrashoiu küsimuses

12. detsember 2008 Artikli originaal asub siin aadressil / Reimo Nebokat
Alates selle aasta sügisest kuni tänaseni käivad allnimetatud tänavatel kaevetööd, et toimuks nende tänavate liitumine ühisveevärgiga. Realsed tööd lõppesid juba novembrikuul, kuid tihti kaevati tee taaskord üles, sest olevat tehnilised rikked. Arusaadav. Kuid arusaamatu on see, et mitte kordagi ei hoitud kinni lubadusest hoida teed läbisõidetavad. Ja seetõttu oli liiklemine nii jala kui autoga pea võimatu. Probleemist oli teadlik ka vallavanem, kuid kelle abikäsi meieni ei reaalselt ei ulatunud. Seega tuli mul vallavolikogu liikmena võtta paber ja pliiats ning koguda allkirju, et näidata probleemi tõsidust. Tänu sealsete inimeste reageeringule käis 19. detsembril höövel teid hooldamas ja tee pisut sõidetavaks ka muutus.

AVALDUS

 

Vastuseks teie 26. novembril saadetud kirjas Reimo Nebokat`ile, kus selgitasite Kanarbiku, Hiie, Sõnajala ja Valgemetsa teede olukorda, oleme korjanud allkirju, et näidata probleemi tõsidust.

Oma kirjas kirjutate, et AS Haapsalu Veevärk lubas teede korrashoiuga tegeleda ning lepingu järgi olevat tema ülesandeks hoida teed sõidetavad kuni üleandmiseni kaevatud kohtades.

Tänase seisuga ei ole teeolud paranenud, liiklemine autoga või jalgsi on raskendatud. Tee on auklik ning vajuv, kohati isegi sõiduautot lõhkuv. Kohalikel vallaelanikel on koju pääsemine ja kodunt lahkumine ebameeldiv olnud juba alates selle aasta septembrikuust. Seega ei ole kirjas lubatud korrashoiuga veel tegeletud.

Allakirjutanud Kanarbiku, Hiie, Sõnajala ja Valgemetsa tänaval elavad elanikud nõuavad teede sõidetavaks muutmist 19. detsembriks!

 

 

Alla kirjutasid 19 maksumaksjat, kes igapäevaselt neid tänavaid kasutavad.

Külaelu tagab valla arengu

6. detsember 2008 Artikli originaal asub siin aadressil / Reimo Nebokat
5. detsembri õhtul toimus Ridala valla seltside ning külaaktiivide tänuüritus Uuemõisa mõisahoone valges saalis. Kohal oli ligi 90 aktiivset valla elanikku, kes kõik üheskoos on teinud Ridalast ühe silmapaistvama valla Läänemaal.

Ridala vallavalitsus ja volikogu tänasid tublisid eestvedajaid tänukirjade ja meenetega. Kokku on omavalitsuses 29 tegutsevat seltsi, kes panustavad külaelu edendamisse. Tänu seltsidele on väga palju suudetud ära teha: seltsimajade aktiivne kasutuselevõtt ja kordategemine projektirahaga, külaplatside rajamine ning heakorrastamine, vaba aja veetmise võimaluste loomine, võimalus tegeleda harrastusspordiga ja palju muud. Need on valdkonnad, kus rahast olulisemat rolli mängivad eestvedaja ning kohapealsed inimesed. Kui neid ei oleks, jääks seisma ka valla areng. Seetõttu on väga oluline hoida ja toetada eestvedajaid ning abistada leidmaks tugevat järelkasvu.

Tänukirja pälvis ka Valgevälja külaplats, mis avati selle aasta kevadel. Eestvedajaks oli reformierakondlasest vallavolikogu liige Reimo Nebokat. „Külaplatsi rajamine on alles kõige ilusa algus. Ilma külaelu ja inimesteta jääb plats unarusse, seega eestvedaja kõige suuremaks ülesandeks ongi pakkuda külaelanikele ühisüritusi, et areng ja sotsiaalne sidustamine külas ei katkeks,” sõnas Nebokat.

Nebokati arvates oleks kõigile tänukirjade jagamise paremaks alternatiiviks autahvel Uuemõisa mõisahoone pargis, kus raiutakse kivisse igal aastal „Aasta tegu” ja „Aasta tegija” tiitli saaja. „Usun, et jääv autahvel pargis on see, mis lisaks tunnustusele ja aule aitab meeles pidada just kõige ettevõtlikumaid elanikke meie armsas vallas,” lisas reformierakondlasest vallavolikogu liige Reimo Nebokat.

Artikkel ilmus Eesti Teatajas (www.eestiteataja.ee/uudis/kylaelu-tagab-valla-arengu)

Külaelu tagab valla arengu

6. detsember 2008 Artikli originaal asub siin aadressil / Reimo Nebokat
5. detsembri õhtul toimus Ridala valla seltside ning külaaktiivide tänuüritus Uuemõisa mõisahoone valges saalis. Kohal oli ligi 90 aktiivset valla elanikku, kes kõik üheskoos on teinud Ridalast ühe silmapaistvama valla Läänemaal.

Ridala vallavalitsus ja volikogu tänasid tublisid eestvedajaid tänukirjade ja meenetega. Kokku on omavalitsuses 29 tegutsevat seltsi, kes panustavad külaelu edendamisse. Tänu seltsidele on väga palju suudetud ära teha: seltsimajade aktiivne kasutuselevõtt ja kordategemine projektirahaga, külaplatside rajamine ning heakorrastamine, vaba aja veetmise võimaluste loomine, võimalus tegeleda harrastusspordiga ja palju muud. Need on valdkonnad, kus rahast olulisemat rolli mängivad eestvedaja ning kohapealsed inimesed. Kui neid ei oleks, jääks seisma ka valla areng. Seetõttu on väga oluline hoida ja toetada eestvedajaid ning abistada leidmaks tugevat järelkasvu.

Tänukirja pälvis ka Valgevälja külaplats, mis avati selle aasta kevadel. Eestvedajaks oli reformierakondlasest vallavolikogu liige Reimo Nebokat. „Külaplatsi rajamine on alles kõige ilusa algus. Ilma külaelu ja inimesteta jääb plats unarusse, seega eestvedaja kõige suuremaks ülesandeks ongi pakkuda külaelanikele ühisüritusi, et areng ja sotsiaalne sidustamine külas ei katkeks,” sõnas Nebokat.

Nebokati arvates oleks kõigile tänukirjade jagamise paremaks alternatiiviks autahvel Uuemõisa mõisahoone pargis, kus raiutakse kivisse igal aastal „Aasta tegu” ja „Aasta tegija” tiitli saaja. „Usun, et jääv autahvel pargis on see, mis lisaks tunnustusele ja aule aitab meeles pidada just kõige ettevõtlikumaid elanikke meie armsas vallas,” lisas reformierakondlasest vallavolikogu liige Reimo Nebokat.

Artikkel ilmus Eesti Teatajas (www.eestiteataja.ee/uudis/kylaelu-tagab-valla-arengu)

Reformierakond Ridalas: toetajaskond peab kasvama viiekordselt

5. november 2008 Artikli originaal asub siin aadressil / Reimo Nebokat
Oktoobris toimus Läänemaal Reformierakonna Ridala piirkonna koosolek, kus seati eesmärke järgmise aasta kohalike omavalitsuste valimisteks. Lisaks piirkonna liikmetele oli külas Riigikogu liige Lauri Luik ja Reformierakonna maakondliku organisatsiooni juhatus.
Koosolekul oli kaks põhiteemat. Esiteks poliitiline olukord riigis, mida kirjeldas meile Lauri Luik. Teiseks Ridala piirkonna tegemised ja eesmärgid järgmiseks aastaks. Ühiselt võeti vastu eesmärk püüelda selles suunas, et 18. oktoobril 2009. a. hääletab vallast 350 inimest Reformierakonna kandidaatide poolt. Seda on viis korda rohkem kui eelmistel valimistel.
„Mul on hea meel tõdeda, et piirkonna inimesed on võtnud endale suure sihi silme ette. See näitab meie ühtset tahet juhtidakindlakäeliselt Ridala valda, lähtudes meie valijate huvidest,” sõnas Reformierakonna Ridala piirkonna esimees ja Ridala vallavolikogu liige Reimo Nebokat.
Vallavolikogu liige Nebokat on ühes kolleegidega Reformierakonnast seisnud selle eest, et jätkuks toetus seltsielule, mis on üks reaalne vahend kutsumaks inimesi tagasi tulema oma kodukohta. Selleks sai loodud sel kevadel ka külaplats Haapsalu linna ja Ridala valla piirile Hiie tänavale.