Arhiiv ‘Taavi Rõivas blogi Reformierakonnas’ Teemas

Peagi saabuv ühisraha vajab eestlaste hulgas harjumist

9. juuni 2010 Artikli originaal asub siin aadressil / Taavi Rõivas
RAHVUSVAHELISELT on Eesti taas kujunemas näiteks eduloost: Euroopa Liidu serval paiknev väike riik täitis kriisi ajal rasked Maastrichti kriteeriumid ning on ainsana valmis võtma 2011. aastast kasutusele euro.

RAHVUSVAHELISELT on Eesti taas kujunemas näiteks eduloost: Euroopa Liidu serval paiknev väike riik täitis kriisi ajal rasked Maastrichti kriteeriumid ning on ainsana valmis võtma 2011. aastast kasutusele euro.


Kogunisti kaheksa on neid riike, kes tänavu seda ei suuda. Lisaks euroala sisemised, peamiselt Vahemere-äärsed mured. See kõik tähendab, et Eesti saavutust märgatakse ning huvi Eesti majanduskeskkonna vastu on hüppeliselt tõusnud.

Me teame, et kokkuhoidlik eelarvepoliitika on juba andnud Eesti majandusele lisahapnikku naabritest soodsamate laenude näol. Oleme kindlad, et usaldus meie majanduskeskkonna vastu on kasvanud, Eestisse rajatakse lähitulevikus hulk edukaid ettevõtteid ning see tähendab kõrgemaid palku ja pensione.

RAHVA JA riigina tunneme euro tulekust üksnes rõõmu. Aga kas tunneme seda ka igaüks isiklikult?

Suure ja üldise kasu juures vaevavad meist paljude hinge kerge kartus ja ebamugavustunne. Uue kujunduse ja teistsuguse nominaaliga rahatähed ning uued hinnad (lisaks veel kartus, et ümardatakse ülespoole) on vaid paar näidet.
Olen rääkinud euro tulekust viimastel kuudel umbes poolesaja auditooriumi ees ning piltlikult öeldes on selle teema kohta esitatud küsimused olnud sarnased nii koolis kui eakate klubis. Alljärgnevalt peatun viiel olulisemal.

ESITEKS: kas hinnad tõusevad?

Üks kroon maksab 15,6466 korda vähem kui üks euro ning üks eurosent on 15.6 kroonisenti. Nominaalis tugevam rahaühik on tekitanud küsimuse, kas harjumuspärased hinnad ümardatakse tulevikus ülespoole.

Poolnaljaga võib vastu küsida: kas siis Lätis, kus on eriti tugeva nominaaliga latt, on hinnad Euroopa kõrgeimad? Loomulikult mitte.

Tunduvalt rohkem kui ümardamisest sõltuvad hinnad konkurentsist ja tarbija ostujõust. Valuuta nominaali muudatus ei tee olematuks kaubanduskettide omavahelist rebimist soodsaima ostukorvi nimel ega vähenda sooduspakkumisi ja allahindlusi.

Ütlen siiralt, et ma ei usu eurost tulenevasse hinnatõusu kaubanduskeskustes ehk seal, kus teeme lõviosa oma igapäevaostudest. Pigem jätkavad need hinnad, mis niigi aasta-aastalt tõusevad, samas tempos tõusu ning hinnad, mis pigem kahanevad (näiteks sidekulu), jäävad langustrendi.

Pisut suurem on hinnatõusu võimalus tänavakaubanduses ja seda eeskätt asjade puhul, mis maksavad alla ühe euro. Kui poes pole mingit vahet, kas piimapakk maksab 58 või 60 senti, siis 58 sendi eest jäätist osta ja müntidega jännata on paras tegu.

Kuigi tänavakaubanduses tehtud ostud on tühine osa meie igapäevakuludest, on nii riik kui kaupmehed ise astumas samme ka selliste hinnatõusude vähendamiseks. 1. augustist jõustub ausa hinnastamise kokkulepe, millega liituvad kaupmehed võtavad endale kohustuse mitte muuta hindasid eurost tulenevalt.

Veelgi rohkem kui kokkulepetest sõltub võimalik hinnatõus meie endi ostukäitumisest. Me kas lepime tassi kohvi või saiakese hinna ülespoole ümardamisega või eelistame kohvikut, kes seda ei tee. Olgu taustaks öeldud, et Madridi keskväljakul on nii klaas veini kui tass kohvi märgatavalt odavam kui Tallinna kesklinnas ning hinnad pole seal sugugi täiseuroni ümardatud.

TEINE LEVINUD küsimus on, kuidas uut hinda mugavalt arvutada.
Eesti krooni ja euro vaheline kurss 15.6466 on selline suurus, millega peast arvutamine ei kuulu just lihtsamate tehete kilda. Rehkendades umbkaudu 15-ga, teeme endale tervelt 4 protsendiga liiga. Viis eurot pole mitte 75, vaid 78.23 krooni.

Pole kahtlustki, et juba järgmisel kevadel rehkendame ja võrdleme kõiki hindu sujuvalt eurodes, kuid üleminekukuud tuleb teha nii lihtsaks kui võimalik. Selleks on plaanis kaks asja.

1. juulist hakkavad kõik kaupmehed näitama hindu kõrvuti kroonides ja eurodes. Seega saab soovi korral juba suvel hakata end uue vääringuga harjutama.
Teiseks on kaalumisel plaan jagada kõigile elanikele Slovakkia eeskujul tasuta kalkulaatorid, mis automaatselt ühest vääringust teise rehkendavad.

KOLMAS KÜSIMUS on, kuidas kõige sujuvamalt raha vahetada.
Need, kel on pangakonto, ei pea tegelikult üldse raha vahetama. Tasub lihtsalt hoida raha arvel ning vahetus toimub automaatselt ja ilma mingite kuludeta. Kätte jäänud sularahakroonid saab aga kahe nädala jooksul ükskõik millises kaupluses ära kulutada. Pangad vahetavad kroone eurodeks üleminekuajal veel mitu kuud ning Eesti Pank tähtajatult.

NELJAS KÜSIMUS: kas pangaautomaadid hakkavad andma ka viieeuroseid?
See sõltub iga panga otsusest, ent niisuguse otsuse kujundamisel on suur roll klientide arvamusel. Statistika näitab, et teeme üle 60 protsendi kõikidest tehingutest kaardimaksetena, ometi on neid, kes soovivad iga natukese aja tagant pangast väikest summat välja võtta.

Näiteks lapsele taskurahaks kooli kaasa anda on 10 eurot tõesti paljuvõitu. Ilmselt ei ole aga kellelgi meist liiga keeruline sellisteks puhkudeks ka mõned mündid lauasahtlis varuks hoida.

KAS PEAKSIME kartma euro kursi langust?

Veel paar aastat tagasi oli euro USA dollari suhtes rekordtugev. Praegugi on ta poolteist korda tugevam kui näiteks 10 aastat tagasi.

Maailmavaluutade kurss kõigub teineteise suhtes ning see on igati loomulik nähtus. Oluline on aga teada, et kui Eestis käibib euro, on meil ühine raha 16 Euroopa Liidu riigiga. Lisanduvad veel need riigid, kelle vääringud on euroga seotud (nagu Eesti kroon praegu). See tähendab sadu miljoneid inimesi, kellega kauplemisel valuutariski pole.

Euro ja dollari omavahelised kõikumised on muidugi tähtsad, aga omad plussid ja miinused on nii euro tugevnemisel kui nõrgenemisel. Kui euro on tugev, on meil soodne USA kaupa osta. Kui euro on nõrgem, on meil soodsam USA-sse (aga ka näiteks Venemaale) eksportida.

Euro kõikumistest saame fikseeritud kursiga krooni kaudu osa juba praegu, ühisraha käibelevõtt annab aga kindluse, et meie võetud laenud ja teenitav palk on samas vääringus.

К новым деньгам надо привыкнуть

9. juuni 2010 Artikli originaal asub siin aadressil / Taavi Rõivas
Введение евро позволит торговать с сотнями миллионов людей без валютного риска. Таави Рыйвас отмечает, что мы, признавая общую пользу введения евро, в душе все же чувствуем легкий страх и отчуждение, и отвечает на вопросы о том, как нам лучше всего и быстрее приспособиться к новой валюте.

Введение евро позволит торговать с сотнями миллионов людей без валютного риска.
Таави Рыйвас отмечает, что мы, признавая общую пользу введения евро, в душе все же чувствуем легкий страх и отчуждение, и отвечает на вопросы о том, как нам лучше всего и быстрее приспособиться к новой валюте.

На международной арене у Эстонии вновь сформировался успешный имидж — небольшое государство на окраине Европейского Союза, выполнившее в период кризиса тяжелые Маастрихские критерии; единственная страна, готовая с 2011 года ввести в обращение евро.

В общей сложности восемь стран сегодня к этому еще не готовы, к тому же мешают внутренние (главным образом, средиземноморские) проблемы. Все указывает на то, что достижения Эстонии отмечаются и интерес к эстонской экономической среде растет.

Мы знаем, что скромная бюджетная политика уже дала эстонской экономике дополнительный кислород в виде наиболее выгодных кредитов от соседей. Доверие к нашей экономической среде возросло, в ближайшем будущем в Эстонии построят несколько успешных предприятий, что приведет к повышению зарплат и пенсий.

Как народ и государство мы ощущаем от прихода к нам валюты евро только радость. Но испытывает ли то же самое чувство каждый из нас в отдельности?

Признавая общую пользу, в душе многие из нас чувствуют легкий страх и отчуждение. Денежные знаки с новым оформлением (и другой номинальной стоимостью) и новые цены (а также страх, что их округлят в сторону повышения) — лишь пара примеров. За последние месяцы я выступал на тему прихода евро примерно перед пятьюдесятью аудиториями, и вопросы мне задавали идентичные, как в школах, так и в клубах для пожилых. Я приведу пять наиболее значимых.
Поднимутся ли цены?

Одна крона стоит в 15,6466 раз меньше, чем один евро, а один евроцент — 15,6 кроновых сентов. Более сильная по номинальной стоимости денежная единица порождает вопрос: будут ли привычные цены округляться в сторону повышения? Полушутя (но все же с некоторой долей правды) можно задать ответный вопрос: разве в Латвии, где лат имеет особенно высокую номинальную стоимость, цены самые высокие в Европе? Естественно, нет.

Намного больше, нежели от округления, цены будут зависеть от конкуренции и покупательской способности потребителя. Изменение номинальной стоимости валюты не прекращает борьбу между торговыми сетями за более благоприятную покупательскую корзину и никак не уменьшает ни льготных предложений, ни скидок.

Скажу откровенно: я не верю в вытекающее из евро повышение цен в торговых сетях или там, где мы совершаем львиную долю своих ежедневных покупок. Скорее, цены, которые и без того год от года растут, продолжат рост в том же темпе, а цены, которые падают (например, за телефонную связь), продолжат снижаться.

Немного больше цены могут вырасти в уличной торговле и, прежде всего, на те товары, которые стоят меньше 1 евро. Если в магазине нет особой разницы, стоит пакет молока 58 или 60 центов, то покупка мороженого за 58 центов заставит постоянно возиться с монетами.

И, хотя сделанные на улице покупки — это незначительная часть наших повседневных расходов, государство и торговцы попытались затормозить процесс повышения цен. С 1 августа вступает в силу соглашение о ценообразовании, и присоединяющиеся к нему торговцы берут на себя обязательство не изменять цены с приходом евро.

Еще больше, нежели от соглашений, возможное повышение цен зависит от нашего собственного поведения. Покупая чашку кофе или булочку, мы либо миримся с округлением в сторону повышения, либо предпочитаем кафе, которое такого округления не сделало. К слову сказать, на центральной площади Мадрида бокал вина и чашка кофе стоят значительно меньше, чем в центре Таллинна, и цены там не округлены до полного евро.
Как лучше рассчитать новую стоимость?

Курс эстонской кроны по отношению к евро — 15,6466. Производить расчеты с этим числом — задача не из легких. Считая «приблизительно пятнадцать», мы создаем лишних целых 4 процента. 5 евро — это не 75 крон, а 78,23. Нет сомнений, что уже следующей весной мы будем легко считать и сравнивать все цены в евро, но в переходные месяцы расчеты надо осуществлять как можно проще.

Для этого запланированы две вещи: с 1 июля все торговцы начнут указывать цены в кронах и евро. Таким образом, при желании уже летом можно поупражняться с новой валютой. Во-вторых, по примеру Словакии, рассматривается вариант раздачи всем жителям бесплатных калькуляторов, которые автоматически переводят одну валюту в другую.
Каким способом удобнее всего поменять деньги?

Все, у кого есть банковский счет, вообще не должны менять деньги. Нужно просто хранить деньги на счете, и обмен произойдет автоматически и без всяких дополнительных расходов.
Оставшиеся наличные кроны можно в течение двух недель потратить в любом магазине. Банки будут менять кроны на евро еще несколько месяцев, а Банк Эстонии — неограниченный срок.
Будут ли выдавать банкоматы пятиевровые купюры?
Это зависит от каждого банка, но в формировании решения банков очень большую роль играет мнение клиентов. Согласно статистике, мы совершаем более 60 процентов всех сделок с помощью карточки; тем не менее, есть люди, которые хотят периодически получать из банка небольшую сумму. Например, чтобы дать детям деньги на карманные расходы в школу. Для этих целей 10 евро действительно многовато.

Хотя, очевидно, никому из нас не составит особого труда хранить несколько монет в ящике стола, чтобы ребенку не приходилось каждый раз идти к банкомату за купюрами.
Должны ли мы бояться падения курса евро?

Еще пару лет назад евро по отношению к доллару США была рекордно сильной валютой. И сейчас еще евро в полтора раза сильнее, чем, например, десять лет назад. Курс мировых валют колеблется по отношению друг к другу, и это естественное во всех отношениях явление.

Важно, однако, знать, что евро, который придет в Эстонию, является общей с 16 странами Европейского Союза валютой. К этому надо добавить те государства, чья валюта связана с евро (как сейчас эстонская крона). Это означает сотни миллионов людей, при торговле с которыми отсутствует валютный риск.

Взаимные колебания евро и доллара, конечно, важны, но свои плюсы и минусы есть как при укреплении, так и при ослаблении евро. Если евро крепнет, нам выгодно покупать товары в США, а если слабеет, то экспортировать в США (а также в Россию).

Учитывая, что крона привязана к евро фиксированным курсом, мы ощущаем эти колебания уже сегодня, но введение в оборот европейской валюты создает уверенность в том, что взятые нами кредиты и заработная плата будут выражены в одинаковой валюте.

Peagi saabuv ühisraha vajab eestlaste hulgas harjumist

9. juuni 2010 Artikli originaal asub siin aadressil / Taavi Rõivas
RAHVUSVAHELISELT on Eesti taas kujunemas näiteks eduloost: Euroopa Liidu serval paiknev väike riik täitis kriisi ajal rasked Maastrichti kriteeriumid ning on ainsana valmis võtma 2011. aastast kasutusele euro.

RAHVUSVAHELISELT on Eesti taas kujunemas näiteks eduloost: Euroopa Liidu serval paiknev väike riik täitis kriisi ajal rasked Maastrichti kriteeriumid ning on ainsana valmis võtma 2011. aastast kasutusele euro.


Kogunisti kaheksa on neid riike, kes tänavu seda ei suuda. Lisaks euroala sisemised, peamiselt Vahemere-äärsed mured. See kõik tähendab, et Eesti saavutust märgatakse ning huvi Eesti majanduskeskkonna vastu on hüppeliselt tõusnud.

Me teame, et kokkuhoidlik eelarvepoliitika on juba andnud Eesti majandusele lisahapnikku naabritest soodsamate laenude näol. Oleme kindlad, et usaldus meie majanduskeskkonna vastu on kasvanud, Eestisse rajatakse lähitulevikus hulk edukaid ettevõtteid ning see tähendab kõrgemaid palku ja pensione.

RAHVA JA riigina tunneme euro tulekust üksnes rõõmu. Aga kas tunneme seda ka igaüks isiklikult?

Suure ja üldise kasu juures vaevavad meist paljude hinge kerge kartus ja ebamugavustunne. Uue kujunduse ja teistsuguse nominaaliga rahatähed ning uued hinnad (lisaks veel kartus, et ümardatakse ülespoole) on vaid paar näidet.
Olen rääkinud euro tulekust viimastel kuudel umbes poolesaja auditooriumi ees ning piltlikult öeldes on selle teema kohta esitatud küsimused olnud sarnased nii koolis kui eakate klubis. Alljärgnevalt peatun viiel olulisemal.

ESITEKS: kas hinnad tõusevad?

Üks kroon maksab 15,6466 korda vähem kui üks euro ning üks eurosent on 15.6 kroonisenti. Nominaalis tugevam rahaühik on tekitanud küsimuse, kas harjumuspärased hinnad ümardatakse tulevikus ülespoole.

Poolnaljaga võib vastu küsida: kas siis Lätis, kus on eriti tugeva nominaaliga latt, on hinnad Euroopa kõrgeimad? Loomulikult mitte.

Tunduvalt rohkem kui ümardamisest sõltuvad hinnad konkurentsist ja tarbija ostujõust. Valuuta nominaali muudatus ei tee olematuks kaubanduskettide omavahelist rebimist soodsaima ostukorvi nimel ega vähenda sooduspakkumisi ja allahindlusi.

Ütlen siiralt, et ma ei usu eurost tulenevasse hinnatõusu kaubanduskeskustes ehk seal, kus teeme lõviosa oma igapäevaostudest. Pigem jätkavad need hinnad, mis niigi aasta-aastalt tõusevad, samas tempos tõusu ning hinnad, mis pigem kahanevad (näiteks sidekulu), jäävad langustrendi.

Pisut suurem on hinnatõusu võimalus tänavakaubanduses ja seda eeskätt asjade puhul, mis maksavad alla ühe euro. Kui poes pole mingit vahet, kas piimapakk maksab 58 või 60 senti, siis 58 sendi eest jäätist osta ja müntidega jännata on paras tegu.

Kuigi tänavakaubanduses tehtud ostud on tühine osa meie igapäevakuludest, on nii riik kui kaupmehed ise astumas samme ka selliste hinnatõusude vähendamiseks. 1. augustist jõustub ausa hinnastamise kokkulepe, millega liituvad kaupmehed võtavad endale kohustuse mitte muuta hindasid eurost tulenevalt.

Veelgi rohkem kui kokkulepetest sõltub võimalik hinnatõus meie endi ostukäitumisest. Me kas lepime tassi kohvi või saiakese hinna ülespoole ümardamisega või eelistame kohvikut, kes seda ei tee. Olgu taustaks öeldud, et Madridi keskväljakul on nii klaas veini kui tass kohvi märgatavalt odavam kui Tallinna kesklinnas ning hinnad pole seal sugugi täiseuroni ümardatud.

TEINE LEVINUD küsimus on, kuidas uut hinda mugavalt arvutada.
Eesti krooni ja euro vaheline kurss 15.6466 on selline suurus, millega peast arvutamine ei kuulu just lihtsamate tehete kilda. Rehkendades umbkaudu 15-ga, teeme endale tervelt 4 protsendiga liiga. Viis eurot pole mitte 75, vaid 78.23 krooni.

Pole kahtlustki, et juba järgmisel kevadel rehkendame ja võrdleme kõiki hindu sujuvalt eurodes, kuid üleminekukuud tuleb teha nii lihtsaks kui võimalik. Selleks on plaanis kaks asja.

1. juulist hakkavad kõik kaupmehed näitama hindu kõrvuti kroonides ja eurodes. Seega saab soovi korral juba suvel hakata end uue vääringuga harjutama.
Teiseks on kaalumisel plaan jagada kõigile elanikele Slovakkia eeskujul tasuta kalkulaatorid, mis automaatselt ühest vääringust teise rehkendavad.

KOLMAS KÜSIMUS on, kuidas kõige sujuvamalt raha vahetada.
Need, kel on pangakonto, ei pea tegelikult üldse raha vahetama. Tasub lihtsalt hoida raha arvel ning vahetus toimub automaatselt ja ilma mingite kuludeta. Kätte jäänud sularahakroonid saab aga kahe nädala jooksul ükskõik millises kaupluses ära kulutada. Pangad vahetavad kroone eurodeks üleminekuajal veel mitu kuud ning Eesti Pank tähtajatult.

NELJAS KÜSIMUS: kas pangaautomaadid hakkavad andma ka viieeuroseid?
See sõltub iga panga otsusest, ent niisuguse otsuse kujundamisel on suur roll klientide arvamusel. Statistika näitab, et teeme üle 60 protsendi kõikidest tehingutest kaardimaksetena, ometi on neid, kes soovivad iga natukese aja tagant pangast väikest summat välja võtta.

Näiteks lapsele taskurahaks kooli kaasa anda on 10 eurot tõesti paljuvõitu. Ilmselt ei ole aga kellelgi meist liiga keeruline sellisteks puhkudeks ka mõned mündid lauasahtlis varuks hoida.

KAS PEAKSIME kartma euro kursi langust?

Veel paar aastat tagasi oli euro USA dollari suhtes rekordtugev. Praegugi on ta poolteist korda tugevam kui näiteks 10 aastat tagasi.

Maailmavaluutade kurss kõigub teineteise suhtes ning see on igati loomulik nähtus. Oluline on aga teada, et kui Eestis käibib euro, on meil ühine raha 16 Euroopa Liidu riigiga. Lisanduvad veel need riigid, kelle vääringud on euroga seotud (nagu Eesti kroon praegu). See tähendab sadu miljoneid inimesi, kellega kauplemisel valuutariski pole.

Euro ja dollari omavahelised kõikumised on muidugi tähtsad, aga omad plussid ja miinused on nii euro tugevnemisel kui nõrgenemisel. Kui euro on tugev, on meil soodne USA kaupa osta. Kui euro on nõrgem, on meil soodsam USA-sse (aga ka näiteks Venemaale) eksportida.

Euro kõikumistest saame fikseeritud kursiga krooni kaudu osa juba praegu, ühisraha käibelevõtt annab aga kindluse, et meie võetud laenud ja teenitav palk on samas vääringus.

К новым деньгам надо привыкнуть

9. juuni 2010 Artikli originaal asub siin aadressil / Taavi Rõivas
Введение евро позволит торговать с сотнями миллионов людей без валютного риска. Таави Рыйвас отмечает, что мы, признавая общую пользу введения евро, в душе все же чувствуем легкий страх и отчуждение, и отвечает на вопросы о том, как нам лучше всего и быстрее приспособиться к новой валюте.

Введение евро позволит торговать с сотнями миллионов людей без валютного риска.
Таави Рыйвас отмечает, что мы, признавая общую пользу введения евро, в душе все же чувствуем легкий страх и отчуждение, и отвечает на вопросы о том, как нам лучше всего и быстрее приспособиться к новой валюте.

На международной арене у Эстонии вновь сформировался успешный имидж — небольшое государство на окраине Европейского Союза, выполнившее в период кризиса тяжелые Маастрихские критерии; единственная страна, готовая с 2011 года ввести в обращение евро.

В общей сложности восемь стран сегодня к этому еще не готовы, к тому же мешают внутренние (главным образом, средиземноморские) проблемы. Все указывает на то, что достижения Эстонии отмечаются и интерес к эстонской экономической среде растет.

Мы знаем, что скромная бюджетная политика уже дала эстонской экономике дополнительный кислород в виде наиболее выгодных кредитов от соседей. Доверие к нашей экономической среде возросло, в ближайшем будущем в Эстонии построят несколько успешных предприятий, что приведет к повышению зарплат и пенсий.

Как народ и государство мы ощущаем от прихода к нам валюты евро только радость. Но испытывает ли то же самое чувство каждый из нас в отдельности?

Признавая общую пользу, в душе многие из нас чувствуют легкий страх и отчуждение. Денежные знаки с новым оформлением (и другой номинальной стоимостью) и новые цены (а также страх, что их округлят в сторону повышения) — лишь пара примеров. За последние месяцы я выступал на тему прихода евро примерно перед пятьюдесятью аудиториями, и вопросы мне задавали идентичные, как в школах, так и в клубах для пожилых. Я приведу пять наиболее значимых.
Поднимутся ли цены?

Одна крона стоит в 15,6466 раз меньше, чем один евро, а один евроцент — 15,6 кроновых сентов. Более сильная по номинальной стоимости денежная единица порождает вопрос: будут ли привычные цены округляться в сторону повышения? Полушутя (но все же с некоторой долей правды) можно задать ответный вопрос: разве в Латвии, где лат имеет особенно высокую номинальную стоимость, цены самые высокие в Европе? Естественно, нет.

Намного больше, нежели от округления, цены будут зависеть от конкуренции и покупательской способности потребителя. Изменение номинальной стоимости валюты не прекращает борьбу между торговыми сетями за более благоприятную покупательскую корзину и никак не уменьшает ни льготных предложений, ни скидок.

Скажу откровенно: я не верю в вытекающее из евро повышение цен в торговых сетях или там, где мы совершаем львиную долю своих ежедневных покупок. Скорее, цены, которые и без того год от года растут, продолжат рост в том же темпе, а цены, которые падают (например, за телефонную связь), продолжат снижаться.

Немного больше цены могут вырасти в уличной торговле и, прежде всего, на те товары, которые стоят меньше 1 евро. Если в магазине нет особой разницы, стоит пакет молока 58 или 60 центов, то покупка мороженого за 58 центов заставит постоянно возиться с монетами.

И, хотя сделанные на улице покупки — это незначительная часть наших повседневных расходов, государство и торговцы попытались затормозить процесс повышения цен. С 1 августа вступает в силу соглашение о ценообразовании, и присоединяющиеся к нему торговцы берут на себя обязательство не изменять цены с приходом евро.

Еще больше, нежели от соглашений, возможное повышение цен зависит от нашего собственного поведения. Покупая чашку кофе или булочку, мы либо миримся с округлением в сторону повышения, либо предпочитаем кафе, которое такого округления не сделало. К слову сказать, на центральной площади Мадрида бокал вина и чашка кофе стоят значительно меньше, чем в центре Таллинна, и цены там не округлены до полного евро.
Как лучше рассчитать новую стоимость?

Курс эстонской кроны по отношению к евро — 15,6466. Производить расчеты с этим числом — задача не из легких. Считая «приблизительно пятнадцать», мы создаем лишних целых 4 процента. 5 евро — это не 75 крон, а 78,23. Нет сомнений, что уже следующей весной мы будем легко считать и сравнивать все цены в евро, но в переходные месяцы расчеты надо осуществлять как можно проще.

Для этого запланированы две вещи: с 1 июля все торговцы начнут указывать цены в кронах и евро. Таким образом, при желании уже летом можно поупражняться с новой валютой. Во-вторых, по примеру Словакии, рассматривается вариант раздачи всем жителям бесплатных калькуляторов, которые автоматически переводят одну валюту в другую.
Каким способом удобнее всего поменять деньги?

Все, у кого есть банковский счет, вообще не должны менять деньги. Нужно просто хранить деньги на счете, и обмен произойдет автоматически и без всяких дополнительных расходов.
Оставшиеся наличные кроны можно в течение двух недель потратить в любом магазине. Банки будут менять кроны на евро еще несколько месяцев, а Банк Эстонии — неограниченный срок.
Будут ли выдавать банкоматы пятиевровые купюры?
Это зависит от каждого банка, но в формировании решения банков очень большую роль играет мнение клиентов. Согласно статистике, мы совершаем более 60 процентов всех сделок с помощью карточки; тем не менее, есть люди, которые хотят периодически получать из банка небольшую сумму. Например, чтобы дать детям деньги на карманные расходы в школу. Для этих целей 10 евро действительно многовато.

Хотя, очевидно, никому из нас не составит особого труда хранить несколько монет в ящике стола, чтобы ребенку не приходилось каждый раз идти к банкомату за купюрами.
Должны ли мы бояться падения курса евро?

Еще пару лет назад евро по отношению к доллару США была рекордно сильной валютой. И сейчас еще евро в полтора раза сильнее, чем, например, десять лет назад. Курс мировых валют колеблется по отношению друг к другу, и это естественное во всех отношениях явление.

Важно, однако, знать, что евро, который придет в Эстонию, является общей с 16 странами Европейского Союза валютой. К этому надо добавить те государства, чья валюта связана с евро (как сейчас эстонская крона). Это означает сотни миллионов людей, при торговле с которыми отсутствует валютный риск.

Взаимные колебания евро и доллара, конечно, важны, но свои плюсы и минусы есть как при укреплении, так и при ослаблении евро. Если евро крепнет, нам выгодно покупать товары в США, а если слабеет, то экспортировать в США (а также в Россию).

Учитывая, что крона привязана к евро фиксированным курсом, мы ощущаем эти колебания уже сегодня, но введение в оборот европейской валюты создает уверенность в том, что взятые нами кредиты и заработная плата будут выражены в одинаковой валюте.

Rõivas: uued töökohad toob kindlustunne

18. veebruar 2010 Artikli originaal asub siin aadressil / Taavi Rõivas
Tööpuudust on nimetatud me suurimaks probleemiks, ja õigusega. Kui me riigi rahanduse kontrolli all hoidmise ja majanduskeskkonna hoidmisega saame hästi hakkama, siis töökohtade liikumine kõrgema lisandväärtusega sektoritesse ei tule valutult, kirjutab riigikogu rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas.
Mitte ükski riiklik interventsioon ei loo nii palju töökohti kui heas korras riigirahandus ja usaldusväärne majanduskeskkond. Mida teha, et see keskkond soosiks reaalsete, ühiskonnale vajalike töökohtade loomist?
Esiteks - pole kahtlustki, et Eesti reaktsioon kriisile eelarvepoliitika kontrolli all hoidmise ning samas investeeringute suurendamise näol äratab positiivset tähelepanu. Harva kirjutatakse nii väikesest riigist nii kiitvalt ja nii tihti maailma majandusliidrite lugemislaual olevates väljaannetes. Pole põhjust kahelda, et osa positiivsest tähelepanust konverteerub konkreetseteks ärikontaktideks. Tööpuuduse tase on talumatult kõrge pea kogu Euroopa Liidus. Võtmeküsimus on, millisesse riiki uued, majanduskriisijärgsed töökohad luuakse.
Teiseks - kindlustunde alus on kokkuhoidlik ja targalt majandav riik. Võime häbenemata öelda, et oleme riigirahanduse Euroopa meistrid. Meie välisvõlg on ELi väikseim ka pärast kriisi, meil on alles arvestatav osa reservidest ning eelarvepuudujääk ei ole sel sajandil kunagi ületanud 3% SKPst. Seda olukorras, kus Maastrichti kriteeriumidele ei vasta ükski euroala riik. Meie oleme kõik kriteeriumid ausalt ja allahindlusteta täitnud ning seda pannakse tähele. Kui preemiaks on euro, on see kaalukas preemia. Õigete otsuste vilju naudime siiski juba varem - huvi tõusu Eestisse investeerimise vastu võib juba täheldada.
Kolmandaks - investeerime uue kasvu alustesse. Oleme hoidnud avaliku kulutamise kontrolli all, teinud raskeid ja valusaid otsuseid, kuid selle kõige valguses on erakordne, et investeeringud kõige olulisematesse valdkondadesse mitte ei vähene, vaid suurenevad. Haridusvaldkonna suurenev eelarve loob eeldusi uueks kasvuks, tee-ehitus ning põllumajandus leevendavad üleilmsest kriisist enim räsida saanud valdkondade probleeme. Ka otseselt tööpuuduse vastu suunatud meetmete rahastatus on pretsedenditult suur - 2010. aasta eelarves kokku ligi 4 mld krooni.
Neljandaks - euroraha aitab langust tasakaalustada. 2009. aastal tõime Eesti majandusse 2,5 korda rohkem välisraha kui aasta varem, tänavu soovime välisraha hulka veelgi suurendada.
Viiendaks - meil on kriisist väljumise strateegia. Mõnikord kostab hääli, et ootame euro ära, siis saame rihma lõdvaks lasta ja riigi rolli majanduses suurendada. Otse vastupidi - olen kindlalt veendunud, et Eesti eelarve peab samm-sammult tagasi tasakaalu ja ülejäägi poole liikuma, konkreetse eesmärgina näen eelarve tasakaalu aastaks 2013. Kui seda suudame, oleme riigirahanduse Euroopa meistrid ka kolme aasta pärast.
Ilmunud Äripäevas