Arhiiv ‘Ülar Lanno blogi Reformierakond’ Teemas

Reformierakond: Terviseteadlikkuse tõstmiseks vähemalt 20 miljonit

2. veebruar 2007 Artikli originaal asub siin aadressil / Üllar Lanno
Reformierakond kavatseb kahekordistada summa, mis on riigieelarves ette nähtud ebatervislike eluviiside vastaseks teavitustööks.


Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo sõnul peab riik pöörama rohkem tähelepanu HIV-, narkomaania-, alkoholismi-, suitsetamise-, liiklushuligaansuse, ebatervisliku toitumise ning väheliikuva eluviisi vastasele teavitustööle. „Meie eesmärk on Eesti inimeste keskmise eluea tõstmine, kusjuures jutt pole lihtsalt pikemast, vaid ka tugevama tervise ja elurõõmuga elatavast elust,” lausus Rummo.

Rummo sõnul ei käi kasvava majanduse tingimustes ennetustööks kuluva summa kahekordistamine riigieelarvele üle jõu, küll aga suurendab rahva elujõudu. "Kusjuures pikemas perspektiivis tähendavad suuremad kulutused ennetusele oluliselt väiksemaid kulutusi ravile, töövõimetuspensionidele ja muile tervisehäiretega seotud eesmärkidele," rõhutas Rummo.

Reformierakond tagab riikliku HIV ja AIDSi vastu võitlemise ja ennetuse strateegia aastateks 2006–2015 elluviimise. „Eelkõige keskendume ennetustegevusele noorte ja lastevanemate hulgas hoidmaks ära nakatumist HIV-viirusesse. Oskus hinnata enda ja teiste elu peab saama alguse lapsepõlvest peale. Reformierakond seab eesmärgiks vähendada HIV-nakatunute uute juhtumite arvu ühe miljoni elaniku kohta aastas Euroopa regiooni keskmisele tasemele (50-70 juhtu aastas). HIV-nakatunute ja AIDSi haigestunute kaetus kohase diagnostika ja raviga peab olema tagatud 100-protsendiliselt,” lausus rahvastikuminister.

Reformierakond: Terviseteadlikkuse tõstmiseks vähemalt 20 miljonit

2. veebruar 2007 Artikli originaal asub siin aadressil / Üllar Lanno
Reformierakond kavatseb kahekordistada summa, mis on riigieelarves ette nähtud ebatervislike eluviiside vastaseks teavitustööks.


Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo sõnul peab riik pöörama rohkem tähelepanu HIV-, narkomaania-, alkoholismi-, suitsetamise-, liiklushuligaansuse, ebatervisliku toitumise ning väheliikuva eluviisi vastasele teavitustööle. „Meie eesmärk on Eesti inimeste keskmise eluea tõstmine, kusjuures jutt pole lihtsalt pikemast, vaid ka tugevama tervise ja elurõõmuga elatavast elust,” lausus Rummo.

Rummo sõnul ei käi kasvava majanduse tingimustes ennetustööks kuluva summa kahekordistamine riigieelarvele üle jõu, küll aga suurendab rahva elujõudu. "Kusjuures pikemas perspektiivis tähendavad suuremad kulutused ennetusele oluliselt väiksemaid kulutusi ravile, töövõimetuspensionidele ja muile tervisehäiretega seotud eesmärkidele," rõhutas Rummo.

Reformierakond tagab riikliku HIV ja AIDSi vastu võitlemise ja ennetuse strateegia aastateks 2006–2015 elluviimise. „Eelkõige keskendume ennetustegevusele noorte ja lastevanemate hulgas hoidmaks ära nakatumist HIV-viirusesse. Oskus hinnata enda ja teiste elu peab saama alguse lapsepõlvest peale. Reformierakond seab eesmärgiks vähendada HIV-nakatunute uute juhtumite arvu ühe miljoni elaniku kohta aastas Euroopa regiooni keskmisele tasemele (50-70 juhtu aastas). HIV-nakatunute ja AIDSi haigestunute kaetus kohase diagnostika ja raviga peab olema tagatud 100-protsendiliselt,” lausus rahvastikuminister.

Reformierakonnal meetmed iibe tõstmiseks

31. jaanuar 2007 Artikli originaal asub siin aadressil / Üllar Lanno
Reformierakond lubab peale valimisi hakata maksma 2520 kroonist lasterikka pere toetust alates pere viiendast lapsest. Seni kehtiv süsteem peab perekonda lasterikkaks alates seitsmendast lapsest.
Reformierakond lubab peale valimisi hakata maksma 2520 kroonist lasterikka pere toetust alates pere viiendast lapsest. Seni kehtiv süsteem peab perekonda lasterikkaks alates seitsmendast lapsest.

Reformierakonna peasekretäril Kristen Michalil on Eesti ja kogu vananeva Euroopa tingimustes selge, et viielapselist pere võib nimetada lasterikkaks. „Reformierakond soovib näha Eestit 15 aasta pärast Euroopa viie jõukaima hulgas. Selleks peab aga meie rahvas olema elujõuline, mitte väljasuremisohus. Õnneks oleme viimastel aastatel suutnud emapalgaga seda trendi muuta,” lisas Michal.

Teise olulise suurperesid mõjutava muudatusena näebki Reformierakond kolmanda lapse puhul vanemale 1,5-kordses määras ning alates neljandast lapsest kahekordses määras vanemahüvitise maksmist.

„Eesti rahvaarvu kahanemise peatamiseks on oluline, et peredesse sünniks rohkem lapsi. Juba kolmelapseline pere aitab sündivust pöörata positiivseks ning riigi ülesanne on luua lapsevanemaid soosiv keskkond,” lausus Michal.

Reformierakond on lubanud tagada igale lapsele lasteaiakoha, pikendada vanemahüvitist pooleteise aastani ja anda igale lapsele 2000 krooni huviringiraha.

Nende valimiste kõige põhjalikum pereprogramm sisaldab lisaks ringirahale, lasteaiakohtadele ja vanemahüvitisele parimaid lahendusi suurperedele, lastetutele peredele, üksikvanematele, hooldusperedele – kõigile, kes vajavad mugavat ja hoolivat lastehoidu.

Reformierakonnal meetmed iibe tõstmiseks

31. jaanuar 2007 Artikli originaal asub siin aadressil / Üllar Lanno
Reformierakond lubab peale valimisi hakata maksma 2520 kroonist lasterikka pere toetust alates pere viiendast lapsest. Seni kehtiv süsteem peab perekonda lasterikkaks alates seitsmendast lapsest.
Reformierakond lubab peale valimisi hakata maksma 2520 kroonist lasterikka pere toetust alates pere viiendast lapsest. Seni kehtiv süsteem peab perekonda lasterikkaks alates seitsmendast lapsest.

Reformierakonna peasekretäril Kristen Michalil on Eesti ja kogu vananeva Euroopa tingimustes selge, et viielapselist pere võib nimetada lasterikkaks. „Reformierakond soovib näha Eestit 15 aasta pärast Euroopa viie jõukaima hulgas. Selleks peab aga meie rahvas olema elujõuline, mitte väljasuremisohus. Õnneks oleme viimastel aastatel suutnud emapalgaga seda trendi muuta,” lisas Michal.

Teise olulise suurperesid mõjutava muudatusena näebki Reformierakond kolmanda lapse puhul vanemale 1,5-kordses määras ning alates neljandast lapsest kahekordses määras vanemahüvitise maksmist.

„Eesti rahvaarvu kahanemise peatamiseks on oluline, et peredesse sünniks rohkem lapsi. Juba kolmelapseline pere aitab sündivust pöörata positiivseks ning riigi ülesanne on luua lapsevanemaid soosiv keskkond,” lausus Michal.

Reformierakond on lubanud tagada igale lapsele lasteaiakoha, pikendada vanemahüvitist pooleteise aastani ja anda igale lapsele 2000 krooni huviringiraha.

Nende valimiste kõige põhjalikum pereprogramm sisaldab lisaks ringirahale, lasteaiakohtadele ja vanemahüvitisele parimaid lahendusi suurperedele, lastetutele peredele, üksikvanematele, hooldusperedele – kõigile, kes vajavad mugavat ja hoolivat lastehoidu.

Linn tühjendab lastevanemate taskud

31. jaanuar 2007 Artikli originaal asub siin aadressil / Üllar Lanno
Keskerakond tõstab linna eelarvest makstavat pearaha 3% samalajal lapsevanema taskust makstavat kohatasu 20%.

Keskerakond tõstab linna eelarvest makstavat pearaha 3% samalajal lapsevanema taskust makstavat kohatasu 20%.

Alates sellest aastast kehtestas Tallinn lasteaias käiva lapse pearahaks 1852 krooni kuus. Kasv võrreldes eelmise aastaga on 3%. Pearaha kasv jääb allal isegi prognoositavale inflatsiooni tasemele ja kui veel arvestada, et inflatsiooni põhjuseks on eelkõige palga ja hinnasurve. Nt tõusis kaugkütte käibemaks 5% lt 18%le.
Reformierakond (tõenäoliselt ka linnavalitsus) on koraldandud mitmeid ümarlaudasid lasteaedade juhatajatega ja alati on suurimaks mureks olnud Tallinna võimu poolt määratav pearaha suurus. Õigem on küll öelda, et pearaha väiksus. Reformierakonna soovi kohta tõsta pearaha 2500 kroonini kuus on juhtajad öelnud, et see on miinimum summa millega lasteaed suudab majandada, aga tänase seisuga jääb selleest puudu 648 krooni.

Mida tähendab, kui pearaha suuruseks ühe lapse kohta on 1852? Haridusministri poolt on kinnitatud õigusakt, millega on määratud koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu ning seal on kirjas kohustus, et luuakse üks õpetaja abi ametikoht rühma kohta. See on riigi poolt pandud kohustus lasteaia juhatjale. Aga samas ei kujuta ette lasteaeda, kus poleks kokka või kojameest. Täna on kõik need ametikohad täidetud lasteaedade juures ennastsalgavate inimestega, sest uskuge või mitte aga enamus on tööl miinimumpalga eest. On küüniline lugeda valimisreklaamilt lubadust tõsta ametnike palk 25 000 kroonini ja samalajal võimu omades maksta abiõpetajale ja kokale Tallinnas 3600 krooni, millest maksud lähevad maha. Kõigi nende inimest panust saaksid juhatjad väärisiliselt hinnata, kui Keskerakonna juhitav linnavalitsus võtaks Reformierakonna ettepanekut tõsiselt ning tõstaks lasteaedade pearaha vähemalt 2500 kroonini.

Aga lisaks abiõpetajatele, kokkadel ja kojameestele tunnetab iga lasteaias käiva lapse lapsevanem Keskerakonna lapsesõbralikust oma rahakotil. Alates jaanuarist tõusis lasteaia koha ja õppevahendite tasu 240 kroonilt 288 kroonile. Lastevanematel võetava kohatasu kasv võrreldes eelmise aastaga on 20%. Samas võrreldes 1. jaanuari 2006 aastaga võrreldes on kohatasu tõusnud 140%.

Mis võib sellise Keskerakonna käitumise tagamõte olla? Lollitada lihtsat inimest. Tore on Keskerakonnal öelda hädasolijale, ma aitan sind sotsiaaltoetustega. Kuigi sotsiaaltoetuse väärtuses summa oleks võimalik välja maksta ilma palumiseta, sest inimene on selle välja teeninud ausalt tööd tehes.