Arhiiv ‘Urmas Paet blogi Reformierakond’ Teemas

Eesti panustab Gruusia rahvusvahelisse ülesehitusse 17 miljonit krooni

21. oktoober 2008 Artikli originaal asub siin aadressil / Urmas Paet
Tänasel Euroopa Komisjoni ja Maailmapanga korraldataval Gruusia toetajate konverentsil Brüsselis teatas välisminister Urmas Paet, et Eesti on valmis 2008. ja 2009. aastal toetama Gruusia ülesehitust kokku 17 miljoni krooniga.

Paet rõhutas, et tänane doonorite konverents on tähtis samm Gruusia riigi üldise sotsiaalmajandusliku arengu toetamisel. „Majanduslikule elavnemisele kaasaaitamine on Gruusia konfliktist taastumiseks elulise tähtsusega ning eeltingimus stabiilsuse saavutamiseks regioonis,” ütles välisminister Paet. „Rahvusvaheline kogukond peab tugevdama oma rolli regioonis ja olema pühendunud seni, kuni sõjajärgne olukord Gruusias on lahenenud viisil, mis tagaks riigi arengu, demokraatliku orientatsiooni ning elanike heaolu,” toonitas Paet.

Välisminister tõi esile, et lisaks humanitaarabile ja Gruusia ülesehitamiseks antavale toetusele peaks Euroopa Liit kasutama praegust olukorda ning andma omapoolse tõuke sidemete tugevdamiseks Gruusia ning teiste idapoolsete riikidega. „Praegu on aeg üle saada oma hirmudest ja edastada nendele riikidele selge sõnum, et tubli töö ning reformide läbiviimise järjel on nad teretulnud saama osaks ühtsest Euroopa väärtuste süsteemist,” märkis Paet.

Eesti on järjekindlalt toetanud Gruusia demokraatlikult arengut ja riigi institutsioonide ülesehitamist. Gruusia on üks Eesti arengukoostöö prioriteetriike. Gruusia konflikti tagajärgede leevendamiseks on Eesti senini annetanud 15,5 tonni abi. Komplekteerimisel on täiendav abisaadetis, mis keskendub Gruusia laste aitamisele. Samuti on Eesti Gruusiasse saatnud neli kriisipsühholoogi, kaks IT-spetsialisti ja demineerijate rühma. Lisaks on Eesti riik UNICEF-i kaudu toetanud relvakonfliktis kannatanud lapsi miljoni krooniga.

Eesti panustab Gruusia rahvusvahelisse ülesehitusse 17 miljonit krooni

21. oktoober 2008 Artikli originaal asub siin aadressil / Urmas Paet
Tänasel Euroopa Komisjoni ja Maailmapanga korraldataval Gruusia toetajate konverentsil Brüsselis teatas välisminister Urmas Paet, et Eesti on valmis 2008. ja 2009. aastal toetama Gruusia ülesehitust kokku 17 miljoni krooniga.

Paet rõhutas, et tänane doonorite konverents on tähtis samm Gruusia riigi üldise sotsiaalmajandusliku arengu toetamisel. „Majanduslikule elavnemisele kaasaaitamine on Gruusia konfliktist taastumiseks elulise tähtsusega ning eeltingimus stabiilsuse saavutamiseks regioonis,” ütles välisminister Paet. „Rahvusvaheline kogukond peab tugevdama oma rolli regioonis ja olema pühendunud seni, kuni sõjajärgne olukord Gruusias on lahenenud viisil, mis tagaks riigi arengu, demokraatliku orientatsiooni ning elanike heaolu,” toonitas Paet.

Välisminister tõi esile, et lisaks humanitaarabile ja Gruusia ülesehitamiseks antavale toetusele peaks Euroopa Liit kasutama praegust olukorda ning andma omapoolse tõuke sidemete tugevdamiseks Gruusia ning teiste idapoolsete riikidega. „Praegu on aeg üle saada oma hirmudest ja edastada nendele riikidele selge sõnum, et tubli töö ning reformide läbiviimise järjel on nad teretulnud saama osaks ühtsest Euroopa väärtuste süsteemist,” märkis Paet.

Eesti on järjekindlalt toetanud Gruusia demokraatlikult arengut ja riigi institutsioonide ülesehitamist. Gruusia on üks Eesti arengukoostöö prioriteetriike. Gruusia konflikti tagajärgede leevendamiseks on Eesti senini annetanud 15,5 tonni abi. Komplekteerimisel on täiendav abisaadetis, mis keskendub Gruusia laste aitamisele. Samuti on Eesti Gruusiasse saatnud neli kriisipsühholoogi, kaks IT-spetsialisti ja demineerijate rühma. Lisaks on Eesti riik UNICEF-i kaudu toetanud relvakonfliktis kannatanud lapsi miljoni krooniga.

Välisminister Paet kohtus Katari rahvusvahelise koostöö ministriga

18. oktoober 2008 Artikli originaal asub siin aadressil / Urmas Paet

Välisminister Urmas Paet kohtus Astanas Katari rahvusvahelise koostöö ministri Khalid bin Mohammed Al-Attiyah´iga, et arutada riikidevahelist koostööd.

Paeti sõnul tuleb Katariga tugevdada nii poliitilisi kui majandussuhteid. „Suhted Pärsia lahe riikidega on Eestil seni olnud suhteliselt tagasihoidlikud ning on aeg neid tugevdada,” lisas ta.

Paet ütles, et Eesti soovib Katariga täiendada ka lepingulisi suhteid. „Nii oleme valmis majanduse, kaubanduse ja tehnilise koostöö leppe ning investeeringute kaitse leppe sõlmimiseks,” ütles Paet. „Eesti loodab ka, et läbirääkimised vabakaubanduslepingu sõlmimiseks Euroopa Liidu ja Pärsia Lahe Koostöönõukogu vahel jõuavad peagi lõpule. See aitab koostööd tihendada.”

Paet andis Katari kolleegile kohtumisel ülevaate Eesti majanduskeskkonnast ja investeerimisvõimalustest. Eesti hindab ka Katari kogemusi arengukoostöö valdkonnas. Nii toimub novembri lõpus Kataris rahvusvahelise arengukoostöö rahastamise konverents, millel osaleb ka Eesti.

Välisminister Urmas Paet esitas Katari rahvusvahelise koostöö ministrile kutse külastada Eestit, mille viimane ka vastu võttis.

Välisminister Paet kohtus Katari rahvusvahelise koostöö ministriga

18. oktoober 2008 Artikli originaal asub siin aadressil / Urmas Paet

Välisminister Urmas Paet kohtus Astanas Katari rahvusvahelise koostöö ministri Khalid bin Mohammed Al-Attiyah´iga, et arutada riikidevahelist koostööd.

Paeti sõnul tuleb Katariga tugevdada nii poliitilisi kui majandussuhteid. „Suhted Pärsia lahe riikidega on Eestil seni olnud suhteliselt tagasihoidlikud ning on aeg neid tugevdada,” lisas ta.

Paet ütles, et Eesti soovib Katariga täiendada ka lepingulisi suhteid. „Nii oleme valmis majanduse, kaubanduse ja tehnilise koostöö leppe ning investeeringute kaitse leppe sõlmimiseks,” ütles Paet. „Eesti loodab ka, et läbirääkimised vabakaubanduslepingu sõlmimiseks Euroopa Liidu ja Pärsia Lahe Koostöönõukogu vahel jõuavad peagi lõpule. See aitab koostööd tihendada.”

Paet andis Katari kolleegile kohtumisel ülevaate Eesti majanduskeskkonnast ja investeerimisvõimalustest. Eesti hindab ka Katari kogemusi arengukoostöö valdkonnas. Nii toimub novembri lõpus Kataris rahvusvahelise arengukoostöö rahastamise konverents, millel osaleb ka Eesti.

Välisminister Urmas Paet esitas Katari rahvusvahelise koostöö ministrile kutse külastada Eestit, mille viimane ka vastu võttis.

Eesti edendab koostööd Kasahstaniga

17. oktoober 2008 Artikli originaal asub siin aadressil / Urmas Paet
Täna, 18. oktoobril toonitas välisminister Urmas Paet kohtumistel Kasahstani  peaministri Karim Massimovi ja välisministri Marat Tazhiniga Eesti huvi riikidevahelise koostöö tihendamiseks.

Kohtumisel peaminister Karim Massimoviga olid peamiselt kõne all majandusteemad. Kasahstani peaminister väljendas riigi elavat huvi koostööks Eestiga infotehnoloogia ja transiidi valdkondades. 

Paeti sõnul on Eesti ja Kasahstani huvi ettevõtjate otsene omavaheline koostöö. „Hea näide Eesti ja Kasahstani ettevõtjate koostööst on juba toimiv riikide postiettevõtete ühisfirma Elektronpost.kz. Kasahstan huvitub Eesti kogemusest ka e-valitsuse ülesehitusel,“ ütles Urmas Paet kohtumise järel. „Samas teevad transiidivaldkonnas Kasahstanile ja ka Eestile muret Venemaa kõrgendatud raudteetariifid Balti riikide suunal,“ märkis ta ja lisas, et majanduskoostöö arendamiseks soovib Eesti järgmisel aastal ühiselt Kaubandus-Tööstuskojaga korraldada äriseminari Almatõs.

Kasahstani välisminister Marat Tazhin rõhutas kohtumisel Paetiga, et Kasahstan otsib alternatiive nafta ja gaasi ekspordile ja on jätkuvalt valmis arutama osalemist Trans-Kaspia gaasiühenduse loomises. Ka loodab Kasahstan järgmisel aastal liituda Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTOga.  Välisminister Tazhin tutvustas ühtlasi ettevalmistusi Kasahstani eesistumiseks 2010. aastal Euroopa Julgeoleku ja Koostööorganisatsioonis OSCEs. „Eesistumine suurendab Euroopa tähelepanu Kesk-Aasia riikide arengutele tervikuna,“ ütles Urmas Paet.

Kohtumisel Kasahstani kolleegiga olid välisminister Paetil kõneks ka riikide panustamine Afganistani ülesehitusse. „Afganistani üleehituses on osalised nii Eesti kui Kasahstan, kes nagu meiegi tunnetab olulist probleemi Afganistanist lähtuvast narkokaubandusest,“ rääkis Paet.

Paet tõstatas kohtumisel Kasahstani kolleegiga küsimuse ka Eesti kodanikele kehtivast nõudest, mis näeb ette vajaduse  reisimisel Kasahstani registreerida end viie päeva jooksul riiki saabumisest. „Loodetavasti on Kasahstan valmis muutma registreerimisnõuet Eesti kodanike suhtes,“ ütles Paet kohtumisel.